Taushetsplikt i forskningsprosjekter - Ansatt

Taushetsplikt

Taushetsplikt

Taushetsplikt er et forbud mot å røpe opplysninger og kan følge av lov eller avtale. Hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikt vil bero på den nærmere bestemmelse som fastsetter taushetsplikten.