Taushetsplikt i forskningsprosjekter | FoU-håndbok - Ansatt

Taushetsplikt i forskningsprosjekter

Taushetsplikt i forskningsprosjekter

Taushetsplikt er et forbud mot å røpe opplysninger og kan følge av lov eller avtale. Hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikt vil bero på den nærmere bestemmelse som fastsetter taushetsplikt.

Du som forsker/student har taushetsplikt i følgende tilfeller

Tilsatte og studenter som medvirker i et forskningsprosjekt har taushetsplikt, dersom de kommer i kontakt med taushetsbelagte opplysninger som personlige forhold, teknisk informasjon, kommersiell informasjon, tegninger, formler o.l. Brudd på taushetsplikt kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner m.m.

Ulike taushetserklæringer:

Prosjektleder har ansvar for både signering, innsamling og oppbevaring.

Tilgang til taushetsbelagt materiale.

Ved utveksling av informasjon med ulike aktører i næringslivet

Informasjonen er fortrinnsvis knyttet til virksomhet og produkt og du mener at den må være konfidensiell.

Vi har to ulike avtalemaler:

  • Student/forsker inngår et samarbeid med en bedrift/virksomhet hvor det utveksles informasjon som skal behandles konfidensielt. Avtalemal kan lastes ned her: Avtale om taushetsplikt.
  • Bedrift/virksomhet bruker ikke tid og ressurser på et studentprosjekt/forskningsprosjekt, men gir kun råd. Her kan det også utveksles informasjon som skal behandles konfidensielt. Avtalemal kan lastes ned her: Avtale om taushetsplikt hvor bedrift/virksomhet kun gir råd.

 

Kontakt

Kontakt