Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Veileder forskningsprosjekt / Personvern, dataplaner og databehandling

Datainnsamling

Systemer, løsninger og programvare for å samle inn og behandle forskningsdata.
  • epost

    IT-kontakt for forskningsprosjekter: fou-teknisk@hioa.no

  • informasjon

    Feil bruk av datainnsamlingsløsninger kan ha alvorlige konsekvenser, som bot, tilbakebetaling av tildelte midler, tapt tid og omdømme.

Systemer og programvare som brukes for å samle inn data varierer etter type forskningsprosjekt. 

Alle tilsatte må følge HiOAs retningslinjer i bruk av IKT-tjenester og utstyr.

Klassifisér hvilken type sikkerhetsnivå forskningsdata som samles og lagres.

Etter å ha funnet riktig sikkerhetsnivå avgjør du hva som er riktig lagringssted for forskningsdataene ved HiOA. 

Bestilling av lisensiert programvare (Stata, StatTransfer, Autocad, Adobe, GiS, SPSS, med mere) gjør du via bestillingssystemet for ikt-utstyr og programvare.

Finn data og få tilgang

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har åpent tilgjengelige datasamlinger for individdata, regionaldata, institusjonsdata, data om det politiske system og portal for utdanningsforskning. 

Folkehelseinstituttet tilbyr forskningsdata fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker for forskning og analyse.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har samlet en oversikt over datasett der det fremgår hvem som kan bestille data, hvilken instans som kan gi dispensasjon fra taushetsplikt og juridisk hjemmel for taushetsplikten. 

SSB låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.              

Datainnsamling via tredjeparts IT-ressurser

TSD 2.0 (tjeneste for sensitive data) og Nettskjema er tjenester der HiOA har samarbeidsavtale med UiO.  Bruker du systemer fra andre institusjoner, følger du deres retningslinjer.

Se fremgangsmåte for bruk av TSD 2.0 for HiOA-prosjekter.

Reglement for IT ved  UiO.

Hvis forskningsprosjektet krever bruk av andre tredjepartsløsninger enn det som er nevnt her, ta en avsjekk med fou-teknisk@hioa.no før oppstart.

Feil bruk av tredjepartsløsninger kan ha alvorlige konsekvenser som brudd på lover og regler, tilbakebetaling av tildelte midler, tapt tid og dårlig omdømme, for å nevne noen.