Personvern: Starte forskningsprosjekt ved OsloMet

Personvern: Starte forskningsprosjekt ved OsloMet

Hvordan starte et forskningsprosjekt som krever at man tar hensyn til personvern? Hvilke avklaringer må gjøres på forhånd, og hvordan gjennomfører man?

Gjennomføring av prosjektet

Gjennomføring av prosjektet

 1. Faste oppgaver i gjennomføringsfasen

  Gjennomføringsfasen er den delen av forskningsprosjektet som omfatter datainnsamling og analyser av innsamlede data (personopplysninger). Dette er de faste oppgavene:

 2. Ved endringer i prosjektet

  Be forskningsdeltakere eller informanter om nytt samtykke dersom innsamlede opplysninger skal behandles til andre formål eller på andre måter, for eksempel lagres lengre eller brukes i et nytt prosjekt, enn hva de opprinnelig har gitt samtykke til.

 3. Avvik

  Meld inn eventuelle problemer og avvik som oppstår ved behandling av personopplysninger om forskningsdeltakere eller informanter i forskningsprosjektet.

 4. Mistanke om brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis

  Enhver klage/påstand eller mistanke om brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis fremsatt mot en av personene nevnt nedenfor, skal meldes skriftlig (doc) til dekan/senterleder ved det fakultet/senter hvor vedkommende tilsatte har sin stilling. Studieleder skal være tilgjengelig for samtale før klage sendes dekan/senterleder.

  • Ansatt ved OsloMet.

  • En som søker tilsetting ved OsloMet.

  • En som er tatt opp ved et doktorgradsprogram eller førstelektorprogram ved OsloMet.

  • En som er tildelt eller skal tildeles en doktorgrad ved OsloMet.

  Se nettside om Forskningsetisk utvalg.