Samtykke og informasjonsskriv - Ansatt

Samtykke og informasjonsskriv i forskning, undersøkelser og intervju

Samtykke og informasjonsskriv i forskning, undersøkelser og intervju

Her finner du veiledning og informasjon om hva du bør huske på ved bruk av samtykke som lovlig grunnlag i forskning eller i en annen undersøkelse/intervjusituasjon, og link til mal for informasjonsskriv og samtykkeerklæring. Informanten skal uansett lovlig grunnlag ha tilstrekkelig informasjon.

Deltakelse i forskning baseres ofte på et samtykke fra den som deltar, samt ved deltagelse i andre undersøkelser/intervjusituasjoner.