Datahåndteringsplan | FoU-håndbok - Ansatt

Kontakt

Kontakt

Datahåndteringsplan

Datahåndteringsplan

Datahåndteringsplaner beskriver hvordan data skal samles, lagres og deles. Datahåndteringsplaner varierer ut fra hvert forskningsprosjekt og etter hva de ulike finansiørene krever.
  • Kontakt FoU-rådgiver på fakultet/senter før oppstart av forskningsprosjekt for råd og hjelp.
  • En datahåndteringsplan kan variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av grad av sensitivitet og personidentifisering. 

Målet er at alle er innforstått med at forskningsdata skal håndteres sikkert og forsvarlig.

Mangler du en god plan for datahåndtering, risikerer prosjektet å bryte lover og avtaler. Resultatet kan være å måtte levere tilbake tildelte midler, bøter, dom og tap av omdømme for både forskere og OsloMet.

Datahåndteringsplaner varierer ut fra hvert forskningsprosjekt og etter hva de ulike finansiørene krever. 

Hvordan dataene skal samles, lagres og deles skal dokumenteres i datahåndteringsplanen. Klassifisering av forskningsdata er første steg legger grunnlaget for hva som kan benyttes av tekniske løsninger og krav til sikring underveis.

Se Retningslinjer for klassifisering og Lagringsguide.   

Norske eksempler på datahåndteringsplaner

Eksempel på en generisk datahåndteringsplan finner du hos Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Les de nasjonale retningslinjene fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) om deling og arkivering av forskningsdata.

Datahåndteringsplaner for EU-prosjekter

How to create a data management plan (OpenAire.eu)

Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020

Projects participating in the Horizon 2020 Open Research Data Pilot will be required to develop several versions of a Data Management Plan (DMP), in which they will specify what data will be kept for the longer term.

Other projects are invited to submit a Data Management Plan if it is relevant for their planned research.

Detaljnivå på datahåndteringsplanen

OsloMet som institusjon er ansvarlig for at forskningsdata blir håndtert korrekt.

Det mangler tydelige retningslinjer pr i dag for hvor detaljert en datahåndteringsplan skal være. 

Tilsagn fra NSD og lignende aktører forutsetter at institusjonen ivaretar det som er lovet i søknaden. Hvordan dataene skal samles, lagres og deles skal dokumenteres i datahåndteringsplanen. Dersom formuleringer om datahåndtering i prosjektet er veldig detaljert, vil en godkjenning være låst til dette. Samtidig vil en godkjenning av en generell formulering kunne mangle vital informasjon om krav til sikring av dataene.

Eksempelvis kan en prosjektleder få tilsagn fra NSD på en datahåndteringsplan som har en formulering som “tilgang til data er sikret med passord på egen server.”

NSD forutsetter da at data lagres tilstrekkelig sikkert uten å gå i detalj på det tekniske. Prosjektlederen henvender seg deretter til IT-seksjonen og ber om mer plass på sitt hjemmeområde til lagring av disse dataene. Dermed vil ikke IT fange opp om dette eventuelt er sensitive data med strenge krav til sikring. Risikoen for å uvitende bryte lover er tilstede, derfor er det viktig å ha god dialog tidlig med FoU-administrasjonen og IT-seksjonen.

Kontakt fou-administrasjonen ved fakultetene eller itservicedesk@oslomet.no  for avklaring om tilgjengelige tekniske løsninger og praktisk hjelp til datahåndteringsplaner for spesifikke forskningsprosjekter.