Oppstart av prosjekt

 1. Oppstartsmøte mellom prosjektedelse og administrasjonen
  • Hvordan skal rapporteringen foregå? Hvem rapporterer hva/når? Avklare kommunikasjon i prosjektgruppen. Rapportering til finansieringskilde skal skje i henhold til de krav som stilles. Prosjektleder initierer selv rapporteringen og utarbeider den faglige rapporten. Administrasjon på fakultet/senter skal utarbeide økonomirapport.
  • Avklare HMS (risikovurdering, HMS-ansvar).
  • Avtale møtefrekvens.
  • Gjennomgå rutiner for timeføring (hvis oppdragsgiver krever det).
  • Avklare eventuelle utlysninger av stillinger.
  • Tildeles prosjektet midler skal budsjett revideres i henhold til tildelingssum og krav fra finansieringskilde.
 2. Prosjektnummer
  Kontakt økonomi på fakultet/senter for å få opprettet et prosjektnummer.
 3. Ansettelser
  Fremgangsmåte ved ansettelse av medarbeidere. Du må imidlertid være obs på at finansiøren kan ha retningslinjer for hvordan ansettelseskontrakten skal se ut. HR-konsulenten bistår med ansettelser. Se også Forskermobilitet og karriereutvikling.
 4. Bruk av midler
  • Alle som skal gjøre innkjøp ved OsloMet skal følge lov og forskrifter for Offentlige Anskaffelser, OsloMets rammeavtaler, rutiner mv. Ta kontakt med økonomi ved ditt fakultet/senter. Mer om innkjøp og bestillinger ved OsloMet.
  • Alt utstyr som kjøpes inn av prosjektet er OsloMets eiendom
  • Deltakere i et prosjekt bør ha innsyn i prosjektets økonomi og bruk av ressurser. Åpenhet er viktig for å unngå konflikter og mistenkeliggjøring i forhold til ressursbruken.
  • Forskningsgruppeledere og prosjektledere skal kunne redegjøre for bruk av midler de har fått til rådighet.
  • Er du i tvil om hva du kan disponere pengene til, kontakt økonomi.
 5. Samhandlingsverktøy
  Opprettes hvis ikke det er gjort. Se pkt. 4 under Søke midler.
 6. Nettside
   Kontakt din nettredaktør på ditt fakultet/senter hvis prosjektet skal ha en egen nettside.
 7. Formidling
  Ønsker du å synliggjøre din forskning via søkemotoroptimalisering og forskerprofil? Sjekk ut nettsiden om Formidling.
 8. Lage publiseringsstrategi?
  https://ansatt.oslomet.no/open-access

  Du bør tenke igjennom om du skal lage en publiseringsstrategi som tjener prosjektets formål og som vil gi mest mulig impact/gjennomslag for prosjektresultatene.

Kontakt

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Nettsider for ansatte

Url :
FoU-støtte LUI

Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU-seksjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Url :
Nettsider FoU SAM

Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Url :
Nettsider FoU TKD

NIBR

FoU ved NIBR

Url :
NIBR