Gjennomføre prosjekt

Gjennomføre prosjekt

 1. Status og endring

  Hold FoU-rådgiver/økonomi på ditt fakultet/senter orientert om prosjektstatus og prosjektendringer.

  Endringer i prosjektet:

  • Hvis du skal gjøre endringer i prosjektet i forhold til de opplysningene som ligger til grunn for NSD sin vurdering, skal dette meldes til NSD via endringsskjema.

  • Skjema for søknad om godkjenning av prosjektendring og mer informasjon om søknad finnes på saksportalen til REK. Det skal søkes om opprettholdt godkjenning når du ønsker å foreta vesentlige endringer i prosjektets formål, metode, tidsløp eller organisering (hfl § 11) og/eller endringer i forhold av betydning for prosjektets forsvarlighet og forskningsdeltakernes sikkerhet, velferd og integritet for øvrig; f eks ny kunnskap om risiko og nytte. Dersom endringene i prosjektet er så store at det etter REK sin vurdering må anses å være et nytt prosjekt, må du søke  om ny forhåndsgodkjenning

  • Ev. revidering av budsjett.

  • Ev. endringer i samtykke fra prosjektdeltaker.

  • Clinical trials: Oppdatere rekrutteringsstatus.

 2. Oppfølging av kontraktsforpliktelser

  Sørg for at noen har ansvar for å følge med på at kontrakten blir etterfulgt og at endringer blir håndtert. Hvis prosjektet har en styringskomité er det naturlig at OsloMets representant i komiteen + du som prosjektleder følger opp forpliktelsene.

 3. Rapportere fremdrift

  • Finansieringskilden krever ofte fremdriftsrapporter. Prosjektleder er selv ansvarlig for dette, men FoU-rådgiver/økonomi kan bistå.

  • Rapportering til forskningsansvarlig eller den som har fått delegert oppgaven å ha kontroll med forskningsprosjektene på fakultet/senter, samt dokumentasjon.

 4. Behandling og lagring av data

  Hvor skal dataene analyseres? Er det sikkert nok? Se, nettsider om elektronisk behandling, fysisk behandling, Lagringsguide og lyd- og videoopptak. Se også e-læring utarbeidet av sikresiden.no, "Sørg for sikker behandling" (3-5 min).

Kontaktpunkter FoU

Kontaktpunkter FoU

FoU – Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU ved AFI

FoU – Fakultet for helsevitenskap

FoU ved SIFO

FoU ved NOVA

FoU – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU – Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved NIBR

FoU sentralt