Egenarkiver fulltekst i Cristin | Formidling og publisering - Ansatt

Egenarkiver fulltekst i Cristin

Egenarkiver fulltekst i Cristin

Last opp en versjon av din forskningsartikkel i når du registrerer den i Cristin. Forskningsresultater gjøres tilgjengelig i OsloMets vitenarkiv, ODA, i samsvar med opphavsrett og lisenser.

Enkel veiledning

Du må laste opp dine vitenskapelige tidsskriftsartikler i Cristin.

 • Last opp både forlagets PDF og postprint-versjon av artiklene.
 • Alt du laster opp blir lagret i et lukket arkiv.
 • Universitetsbiblioteket ved OsloMet sjekker alle rettigheter med utgiver før tilgjengeliggjøring i OsloMets åpne arkiv "Open Digital Archive", ODA

Dersom du trenger hjelp kan du kontakt din Cristin-superbruker.

1. Logg inn i Cristin

Logg inn i Cristin med ditt OsloMet-brukernavn og -passord.

2. Finn frem til ønsket forskningsresultat

Det er åpnet for opplastning i følgende kategorier:

 • Tidsskriftpublikasjon - Vitenskapelig artikkel.
 • Tidsskriftpublikasjon - Vitenskapelig oversiktsartikkel/review.
 • Bok - Vitenskapelig antologi.
 • Bok - Vitenskapelig monografi.
 • Rapport/avhandling - Doktorgradsavhandling.
 • Rapport/avhandling - Mastergradsoppgave. Se egen veiledning for masteroppgaver på student-sidene.
 • Del av bok/rapport - Vitenskapelig kapittel/artikkel. 

3. Registrer relevant metadata

 • Forfatter
 • Tittel
 • Dato for publikasjon
 • Hvor artikkelen er publisert
 • DOI
 • Persistent identifiers for: forfatter involvert, og om mulig for organisasjonen og finansieringskilden

Finansieringskilde

Dette er spesielt viktig å ha med ved registrering av prosjekter fra Horizon Europe, Euratom, Forskningsrådet osv.: 

 • Prosjektnavn (Grant project name)
 • Akronym og nummer (Acronym and number)

Oppskrift til registering av nfr-prosjektnummer (cristin.no)

4. Trykk på "Lever fulltekstdokument"

Alle dokumenter skal leveres som PDF-filer.

Vi tar i mot dokumenter fra 2003 og fremover.

5. Før opplastning

Du må angi hvilken versjon av artikkelen du laster opp:
Vi får som oftest tillatelse til å publisere postprint-versjonen. Last gjerne opp både postprint og forlagets PDF.

 • Preprint: Innsendt manus fra forfatter (skal ikke benyttes).
 • Postprint: Akseptert fagfellevurdert versjon med siste rettelser, har ofte tabellene sist.
 • Forlagets originalversjon: Publisert versjon med forlagets layout.

6. Opplastning

 • Skjermbildet viser hvilke filer som allerede er opplastet, om noen.
 • Trykk "Browse" for å bla igjennom filer på din lokale datamaskin.
 • Etter å ha valgt riktig fil: Trykk "start" for å starte opplastningen.
  • Et eget skjermbilde vil bekrefte at opplastningen er fullført.
 • Dokumentet og opplysninger om dokumentet vil så bli overført til ODA.

Rettighetsklarering

Universitetsbiblioteket ved OsloMet undersøker med forlaget om dokumentet kan publiseres.

Prosessen varierer tidsmessig fra noen få dager til flere uker, avhengig av hvilket forlag som blir kontaktet.

Kontakt

Kontakt