Open Access publiseringsavtaler - Ansatt

OsloMets publiseringsavtaler

OsloMets publiseringsavtaler

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har på vegne av norske UH-institusjoner inngått såkalte publiser- og les-avtaler med en rekke forlag. Via disse avtalene kan OsloMets ansatte få dekket publiseringsavgift for åpen publisering.

Publiser- og les-avtalene omfatter i hovedsak hybridtidsskrift - det vil si abonnementstidsskrift som åpner for open access-publisering mot betaling. Se vilkår og tittellister for den enkelte avtalen oppført under hvert forlag nedenfor.

For publisering i helt åpne tidsskrift (gulltidsskrift), kan ansatte søke om midler fra OsloMets publiseringsfond.

Svar på ofte stilte spørsmål om midler til åpen publisering.

Informasjon om OsloMets publiseringspolitikk.

Kontakt

Kontakt