Open Access publiseringsavtaler - Ansatt

Open Access publiseringsavtaler

Open Access publiseringsavtaler

OsloMet har inngått avtaler med en rekke forlag om dekning av publiseringsavgift (APC).

Status for OsloMets publiseringsavtaler per januar 2023: Publiseringsavtalene med forlagene Wiley, Taylor & Francis og Sage løp ut 2022. Sikts forhandlingsråd har fortsatt ikke kommet til enighet om vilkårene for nye avtaler med disse (nyhetssak fra desember 2022). Frem til nye avtaler eventuelt foreligger, vil artikler som antas etter 2022 ikke få dekket publiseringsavgiften via noen avtale. For publisering i rene Open Access-tidsskrift, er det mulig å søke om midler fra OsloMets publiseringsfond.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har på vegne av norske UH-institusjoner inngått avtaler med disse forlagene: Cambridge, Elsevier, Emerald, MDPI, Oxford University Press, Sage, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley. Informasjon om alle avtalene (openscience.no). OsloMets informasjon om de enkelte forlagene finner du nedenfor.

OsloMet dekker kun kostnadene når korresponderende forfatter er tilknyttet institusjonen. Korresponderende forfatter bør bruke sin e-postadresse knyttet til OsloMet for ikke å skape usikkerhet om tilhørighet. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. Valget om åpen publisering gjøres i forlagenes innsendingsportal. Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. OsloMet, Plan S og Forskningsrådet anbefaler lisensen CC BY.

 • Om avtalene

  Noen avtaler gir rabatt på publiseringskostnadene (APC – Article Processing Charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. Er ikke forlaget omtalt foreligger det ingen avtale.

  Der avtalen dekker APC i sin helhet innebærer det at forskere tilknyttet deltakende institusjoner skal kunne publisere sine forskningsartikler åpent i forlagenes tidsskrifter. Publiseringskostnaden (APC) vil bli dekket av OsloMet gjennom disse avtalene og vil ikke medfører ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Avtalene vil legge til rette for en forenklet prosess for publisering og finansiering av Open Access for forfatterne.

  I tillegg sikres studenter, forskere og andre ansatte leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos disse forlagene.

  Publisering godkjennes fortløpende av Universitetsbiblioteket.

 • ACM Digital Library (ACM)

  Publiser og les-avtale som ble inngått i januar 2022. Avtalen muliggjør ubegrenset åpen publisering i de fleste tidsskrifter og konferansepublikasjoner, samt full lesetilgang til ACM Digital Library. Tidsskrift som ikke er eid av ACM (som for eksempel IEEE), inngår ikke i publiseringsavtalen, men for disse gis det lesetilgang. Forfatterautentisering er basert på e-postdomene, så ansatt-e-posten må oppgis ved artikkelregistrering.

 • Cambridge 

  «Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019 og reforhandlet i 2022. Avtalen muliggjør uavgrenset publisering i forlagets hybrid og gull-tidsskrift, for artikler antatt innenfor avtaleperioden. Avtalen gir full lesetilgang til Cambridge University Press Full Collection.

 • Elsevier

  «Publiser og les-avtalen», som ble inngått i april 2019 og reforhandlet i 2022, er en pilotavtale, og Norge er det første landet som har forhandlet fram en slik avtale med Elsevier. Avtalen gir mulighet til ubegrenset publisering i forlagets hybridtidsskrifter og åpen publisering i Cell Press-titlene for alle deltakere. Avtalen omfatter også full lesetilgang til tidsskriftene i ScienceDirect Freedom Collection. 

  Hvis ansatte ønsker å publisere åpent i titler som ikke inngår i avtalen, må det betales APC. Noen titler åpner ikke for åpen publisering. For rene Open Access tidsskrifter kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet til dette.

 • Emerald 

  OsloMet har ikke en «publiser og les-avtale» med Emerald, men forfattere fra deltakerinstitusjoner får 10 % rabatt på standard APC-avgifter. Avtalen tillater publisering av postprint-versjonen i OsloMets vitenarkiv (oda.oslomet.no) idet artikkelen er publisert hos Emerald.

 • MDPI

  Vår avtale med Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) varer ut mai 2023 og gir 20 % rabatt på standard APC-avgifter. Informasjonsside fra Sikt (openscience.no).

 • Oxford University Press 

  «Publiser og les-avtalen» som ble inngått vinteren 2020 og reforhandlet i 2022. Avtalen gir mulighet for ubegrenset åpen publisering i forlagets hybridtidsskrift, for artikler antatt innenfor avtaleperioden. Publisering i rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen. For publisering i disse kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet. Avtalen gir lesetilgang til forlagets tidsskrift fra og med 1996.

 • Sage

  Publiseringsavtalen med Sage løp ut 2022. Per januar 2023 har en reforhandling av avtalen foreløpig ikke endt med enighet mellom partene.

  «Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019. Avtalen muliggjør uavgrenset publisering i Sage sine hybridtidsskrift og gir 20 % rabatt på publisering i Sage sine Open Access (OA) gulltidsskrift. Rabatten vil legges til automatisk i publiseringsgrensesnittet for forfattere som er tilknyttet en institusjon som har avtale med Sage. Dette vil vises som 'Unit consortium discount'. For publisering i rene Open Access tidsskrifter kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet. Avtalen gir lesetilgang til alle tidsskriftene i pakken Sage 2019.

  • Tittelliste 2022 – Sage (Excel, openscience.no). I kolonne B vises informasjon om publiseringsavtalen for det enkelte tidsskrift. Publisering er mulig i tidsskrift merket med "par" eller "publish_only". Tidsskrift merket "read_only" gir kun lesetilgang, mens tidsskrift som ikke dekkes av avtalen, er merket med "excluded". Kolonne G gir informasjon om hvorvidt titlene er hybrid- eller gulltidsskrift. For publisering i gulltidsskrift, dekkes 20 % av publiseringsavgiften (APC). I hybridtidsskrift dekkes publiseringsavgiften i sin helhet.
  • Arbeidsflyt for forskeren og informasjon om publisering gjennom avtalen (openscience.no). Hvis ansatte ønsker å publisere åpent i ekskluderte titler må det betales APC. For rene Open Access tidsskrifter kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet til dette.
  • Lisenser: Sage bruker CC BY lisens, en lisens OsloMet, Plan S og Forskningsrådet anbefaler. Forfattere kan ta kontakt med Sage hvis de ønsker å benytte andre typer CC-lisens. Noen av tidsskriftene publisert av Sage tillater kun publisering med lisens som er mer restriktiv enn CC BY lisensen. Om lisensene (creativecommons.org).
  • Avtaleperiode: 2020–2022.
 • SpringerNature

  «Publiser og les-avtale» som ble inngått i 2019 og reforhandlet i 2022. Avtalen muliggjør åpen publisering i forlagets hybridtidsskrift. Nytt av avtalen for 2023 er at det ikke lenger foreligger en begrensning i form av publiseringskvote. Avtalen gir lesetilgang til 2294 tidsskrifter fra SpringerNature og mulighet til å publisere i 1968 av disse titlene. Publisering i rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen. For publisering i disse kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet.

 • Taylor & Francis

  Publiseringsavtalen med Taylor & Francis løp ut 2022. Per januar 2023 har en reforhandling av avtalen foreløpig ikke endt med enighet mellom partene.

  «Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019. Avtalen muliggjør åpen publisering i Taylor & Francis (T&F) sine hybridtidsskrift, men rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen. For publisering i disse kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet. Avtalen gir også leserettigheter til tidsskrifter utgitt hos Taylor & Francis.

 • Wiley

  Publiseringsavtalen med Wiley løp ut 2022. Per januar 2023 har en reforhandling av avtalen foreløpig ikke endt med enighet mellom partene.

  «Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019 og reforhandlet i 2022. Avtalen inkluderer publisering i både rene Open Access tidsskrifter og abonnementstidsskrifter/hybridtidsskrift hos Wiley. Avtalen gir også leserettigheter til tidsskrifter utgitt hos Wiley.

Kontakt

Kontakt

For godkjenning av publisering hos Cambridge, Elsevier, Emerald, Oxford University Press, Sage, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley.

Universitetsbiblioteket

E-post :