Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering / Open Access

Open Access publiseringsavtaler

OsloMet har inngått avtaler med en rekke forlag om dekning av publiseringsavgift (APC).

Unit har på vegne av norske UH-institusjoner inngått «publiser og les»-avtale med disse forlagene: 

Avtalene innebærer at forskere tilknyttet deltakende institusjoner skal kunne publisere sine forskningsartikler åpent i forlagenes tidsskrifter. Publiseringskostnaden (APC) vil bli dekket av OsloMet gjennom avtalene og vil ikke medfører ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Avtalene vil legge til rette for en forenklet prosess for publisering og finansiering av Open Access for forfatterne.

OsloMet dekker kun kostnadene når førsteforfatter / korresponderende forfatter er tilknyttet institusjonen. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. Valget om åpen publisering gjøres i forlagenes innsendingsportal. Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.

I tillegg sikres studenter, forskere og andre ansatte leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos disse forlagene. Mer informasjon om de enkelte avtalene finnes under.

 

Cambridge 

«Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019. Avtalen muliggjør uavgrenset publisering i Cambridge sine Open Access og hybridtidsskrift. Avtalen gir lesetilgang til alle tidsskriftene i pakken Cambridge 2020.

 • Tittellister for avtalen
  Tidsskrifter som er inkludert i avtalen. Noen titler utelatt fra avtalen. Disse titlene ligger i fanen OA journals excluded i tittellisten.
 • Arbeidsflyt for forfattere 
  Arbeidsflyt for forskere som vil publisere åpent i et Cambridge-tidsskrift.
 • Lisenser
  Artiklene publiseres med CC-lisens, og Cambridge bruker CC BY, CC BY-NC-ND, CC-BY-NC-ND og CC-BY-NC-SA. På Cambridge sine nettsider kan du lese mer om lisensene.
 • Avtaleperiode 2020-2022.

 

Elsevier 

«Publiser og les-avtalen» som ble inngått i april 2019 er en pilotavtale, og Norge er det første landet som har forhandlet fram en slik avtale med Elsevier. Avtalen muliggjør at ca. 90 % av alle artikler som publiseres i Elsevier-tidsskrifter av forfattere ved norske institusjoner blir åpent tilgjengelige. Avtalen gir mulighet til åpen publisering i både Gold Open Access og hybridtidsskrifter. Avtalen omfatter også full lesetilgang til tidsskriftene i Science Direct Freedom Collection.

 

Emerald 

OsloMet har ikke en «publiser og les»- avtale med Emerald, men forfattere fra deltakerinstitusjoner får 10 % rabatt på standard APC-avgifter.

 

Oxford University Press 

«Publiser og les-avtalen» som ble inngått vinteren 2020. Avtalen gir mulighet til ubegrenset åpen publisering hybridtidsskrifter. Publisering i rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen. For publisering i disse kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet. Avtalen gir lesetilgang til alle tidsskriftene i pakken Oxford 2020.

 • Tittellister for avtalen
  Tidsskrifter som er inkludert i avtalen.
  Tidsskrifter som ikke er en del av avtalen. Hvis ansatte ønsker å publisere åpent i disse, må det betales APC.
 • Arbeidsflyt for forfattere
  Mer informasjon kommer.
 • Lisenser
  Mer informasjon kommer.
 • Avtaleperiode 2020-2022.

 

Sage 

«Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019. Avtalen muliggjør uavgrenset publisering i Sage sine hybridtidsskrift og gir 20 % rabatt på publisering i Sage sine Open Access (OA) gulltidsskrift. Rabatten vil legges til automatisk i publiseringsgrensesnittet for forfattere som er tilknyttet en institusjon som har avtale med Sage. Dette vil vises som 'Unit consortium discount'.  For publisering i rene Open Access tidsskrifter kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet. Avtalen gir lesetilgang til alle tidsskriftene i pakken Sage 2019.

 • Tittellister for avtalen
  Tidsskrifter som er inkludert i avtalen.
  Sage tidsskrifter som ikke er en del av avtalen. Hvis ansatte ønsker å publisere åpent i disse, må det betales APC.
 • Arbeidsflyt for forfattere
  Arbeidsflyt for forskere som vil publisere åpent i et Sage tidsskrift.
 • Lisenser
  Sage bruker CC-BY lisens. Forfattere kan ta kontakt med Sage hvis de ønsker å benytte andre typer CC-lisens. Noen av tidsskriftene publisert av Sage tillater kun publisering med lisens som er mer restriktiv enn CC-BY lisensen.
 • Avtaleperiode 2020-2022.

 

SpringerNature 

«Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019. Avtalen muliggjør publisering i SpringerNature sine hybridtidsskrift. Avtalen gir lesetilgang til 2294 tidsskrifter fra SpringerNature og mulighet til å publisere som en del av avtalen i 1968 av disse titlene. Publisering i rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen. For publisering i disse kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet.

 • Tittellister for avtalen
  Tittelliste Springer compact. Dokumentet har to faner.  Fanen «Reading list» viser titlene deltakerinstitusjonene har lesetilgang til. Fanen «Publishing list» viser titlene forskerne tilknyttet deltakerinstitusjonene kan publisere i. Enkelte titler fra andre utgivere, merket med «Non-standard», krever annen arbeidsflyt enn det som er standard.
 • Arbeidsflyt for forfattere 
  Arbeidsflyt for forskere som vil publisere åpent i et SpringerNature-tidsskrift.
 • Lisenser
  SpringerNature bruker CC BY og CC BY-NC lisenser. På forlagets nettsider kan du lese mer om lisensene.
 • Avtaleperiode 2020-2022.

 

Taylor & Francis 

Kvoten for artikler publisert i T&F avtalen er dessverre oppbrukt for 2020. Det vil fortsatt være mulig å søke støtte fra Publiseringsfondet til rene OA artikler.

 

«Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019. Avtalen muliggjør publisering i Taylor & Francis (T&F) sine hybridtidsskrift, men rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen. For publisering i disse kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet. Avtalen gir også leserettigheter til tidsskrifter utgitt hos Taylor & Francis.

 • Tittellister for avtalen
  Tidsskrifter som inngår i avtalen.
  Taylor & Francis titler som ikke er en del av avtalen. Hvis ansatte ønsker å publisere åpent i disse, må det betales APC. For rene Open Access tidsskrifter kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet til dette.
 • Arbeidsflyt for forfattere 
  Arbeidsflyt for forskere som vil publisere åpent i et T&F-tidsskrift.
 • Lisenser
  Taylor & Francis bruker CC BY, CC BY-NC og CC BY-NC-ND. På forlagets nettsider kan du lese mer om lisensene.
 • Avtaleperiode November 2019 – desember 2022.

 

Wiley

«Publiser og les-avtale» som ble inngått høsten 2019. Avtalen inkluderer publisering i både rene Open Access tidsskrifter og abonnementstidsskrifter / hybridtidsskrift hos Wiley.  Avtalen gir også leserettigheter til tidsskrifter utgitt hos Wiley.

 • Tittellister for avtalen
  Open Access tidsskrifter som inngår i avtalen.
  Hybrid tidsskrifter som inngår i avtalen.
  Wiley titler som ikke er en del av avtalen. Hvis ansatte ønsker å publisere åpent i disse, må det betales APC. Noen titler åpner ikke for åpen publisering. For rene Open Access tidsskrifter kan det søkes støtte fra Publiseringsfondet til dette.
 • Arbeidsflyt og informasjon for forfattere 
  Arbeidsflyt for forskere som vil publisere åpent i et Wiley-tidsskrift.
  Wiley informasjonsside.
 • Lisenser
  Artiklene publiseres med CC-lisens, og Wiley bruker CC BY og CC BY-NC-ND. På Wileys nettsider kan du lese mer om lisensene.
 • Avtaleperiode 2019-2021.
 

 

Mer informasjon om alle avtalene.

 

Publisering godkjennes fortløpende av Universitetsbiblioteket.
Har du spørsmål? Kontakt: ub.forskningsstotte@oslomet.no

Kontakt

For godkjenning av publisering hos Cambridge, Elsevier, Emerald, Oxford University Press, Sage, SpringerNature, Taylor & Francis (kvote oppbrukt for 2020) og Wiley.

chatbot-portlet