Open Access publiseringsavtaler - Ansatt

Open Access publiseringsavtaler

Open Access publiseringsavtaler

OsloMet har inngått avtaler med en rekke forlag om dekning av publiseringsavgift (APC).

Unit har på vegne av norske UH-institusjoner inngått avtaler med disse forlagene: Cambridge, Elsevier, Emerald, MDPI, Oxford University Press, Sage, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley. Informasjon om alle avtalene (openscience.no). OsloMets informasjon om de enkelte forlagene finner du nedenfor.

OsloMet dekker kun kostnadene når korresponderende forfatter er tilknyttet institusjonen. Korresponderende forfatter bør bruke sin e-postadresse knyttet til OsloMet for ikke å skape usikkerhet om tilhørighet. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. Valget om åpen publisering gjøres i forlagenes innsendingsportal. Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. OsloMet, Plan S og Forskningsrådet anbefaler lisensen CC BY.

Kontakt

Kontakt

For godkjenning av publisering hos Cambridge, Elsevier, Emerald, Oxford University Press, Sage, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley.

Universitetsbiblioteket

E-post :