Open Access publiseringsavtaler - Ansatt

OsloMets publiseringsavtaler

OsloMets publiseringsavtaler

OsloMet følger prinsippet om at resultater av offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig. I tråd med dette oppfordres alle forskere og studenter til å publisere sine forskningsresultater med åpen tilgang.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har på vegne av norske UH-institusjoner inngått såkalte publiser- og les-avtaler med en rekke forlag. Informasjon om alle avtalene (openscience.no). Via disse avtalene kan OsloMets ansatte få dekket publiseringsavgift for åpen publisering.

Tittellister for tidsskrift som er inkludert i den enkelte avtalen er oppført under hvert forlag nedenfor. For publisering i rene Open Access-tidsskrift som ikke inngår i avtalene, kan ansatte søke om midler fra OsloMets publiseringsfond.

Svar på ofte stilte spørsmål om midler til åpen publisering

Informasjon om OsloMets publiseringspolitikk

Kontakt

Kontakt