Publiseringsfond | Formidling og publisering - Ansatt

OsloMets publiseringsfond

OsloMets publiseringsfond

OsloMet følger prinsippet om at resultater av offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig. I tråd med dette oppfordres alle forskere og studenter til å publisere sine forskningsresultater med åpen tilgang.

For publisering i rene Open Access-kanaler (Gold OA), kan ansatte søke midler fra OsloMets publiseringsfond. Rene OA-publikasjoner defineres som bøker og tidsskrift som er åpent tilgjengelig for alle på internett. Søknader om støtte fra Publiseringsfondet behandles fortløpende.

Se også oversikten over publiseringsavtalene OsloMet har inngått med de største forlagene. De fleste av disse avtalene dekker OA-publisering i abonnementstidsskrift, men i noen avtaler inngår også forlagenes gulltidsskrift (rene OA-tidsskrift).

 

Svar på ofte stilte spørsmål om midler til åpen publisering.

Informasjon om OsloMets publiseringspolitikk.

 

Kontakt

Kontakt