Publiseringsfond | Formidling og publisering - Ansatt

Publiseringsfond

Publiseringsfond

Ønsker du å publisere din vitenskapelige publikasjon i en Open Access kanal, men mangler penger til avgiften, article processing charge (APC) eller book processing charge (BPC)? Det kan også gis støtte til lagring av åpne forskningsdata.

OsloMet vil sikre at avgifter til Open Access-publisering ikke er til hinder for ansattes publisering.

Noen Open Access-utgivere opererer med en finansieringsmodell der det er forfatter eller institusjon som bærer kostnadene ved publisering.

Søknad om publiseringsstøtte i et Open Access-tidsskrift

Søkere må demonstrere at:

 • Tidsskriftet er et rent Open Access tidsskrift og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler,  publiseringskanaler (hkdir.no)
 • Forfatteren er korresponderende forfatter
 • Forfatteren har tilknytning til OsloMet og OsloMet er kreditert på artikkelen
 • Søknaden sendes inn på e-post til adressene: Tanja.Strom@oslomet.no

Søk gjerne tidlig i publiseringsprosessen, det muliggjør enklere og raskere saksbehandling.

Søknadsskjema til dekning av artikkelavgift.

Oversikt over godkjente Open Access tidsskrifter (hkdir.no).

Søknad om publiseringsstøtte til utgivelse av en Open Access-bok

Vi gjør oppmerksom på at hele publiseringskostnaden for Open Access-bøker ikke dekkes. Utgivelsen må i tillegg finansieres fra andre kilder.

Søkere må demonstrere at:

 • Boken må være en ren Open Access-bok og må registreres i Directory of Open Access Books (DOAB)
 • Utgiver må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler,  publiseringskanaler (hkdir.no)
 • Publikasjonen må oppfylle kriteriene for vitenskapelig publisering.
 • Forfatteren har tilknytning til OsloMet og OsloMet er kreditert i boken.
 • Størrelsen på støtten vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Send en epost til: Tanja.Strom@oslomet.no

Søk gjerne tidlig i publiseringsprosessen, det muliggjør enklere og raskere saksbehandling.

Søknad om støtte til lagring av åpne forskningsdata

 • Det kan gis støtte til lagring av åpne forskningsdata
 • Størrelsen på støtten vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Send en epost til: post@oslomet.no og Tanja.Strom@oslomet.no (NB sendes til begge adressene!)

Søk gjerne tidlig i publiseringsprosessen, det muliggjør enklere og raskere saksbehandling.

Tildeling

Når søknad er innlevert, behandles den fortløpende av "Avdeling for forskning og utvikling".

Kontakt

Kontakt

Publisering, publiseringsfond, retningslinjer og politikk for åpen tilgang til forskning m.m.

Tanja Strøm, FoU

Telefon :
67 23 52 03 / 915 17 063
E-post :
Url :
Tanja Strøm

Hjelp til å lagre filer/deponere i Cristin

Url :
Finn din Cristin-kontakt

For godkjenning av åpen publisering gjennom publiseringsavtaler, kontakt Universitetsbiblioteket

E-post :

For informasjon om OsloMets åpne arkiv, ODA

E-post :

For informasjon om bibliotekets publiseringsløsning for åpne tidsskrifter

E-post :