Synliggjøring av forskning - Ansatt

Synliggjøring av forskning

Synliggjøring av forskning

Formidling og forskerprofil.

Når du skriver

 1. Sørg for at søkemotorer fanger opp din artikkel gjennom bevisst bruk av nøkkelbegreper i tittel og sammendrag
 2. Vær konsekvent ved bruk av navneformer, alltid bruk samme syntaks. (Ved et veldig vanlig etternavn bør du inkludere initialene i ev. mellomnavn).
 3. Bruk bildetekster på bildene.

Når du markedsfører artikkelen

 1. Bli oppdaget gjennom forskerprofiler.
 2. Del lenker til artikkelen på sosiale medier. Bruk DOI-lenken.
  • 12000 vitenskapelige artikler nevnes daglig i sosiale medier.
  • Legg ut noe jevnlig.
  • Delta i diskusjoner.
  • Bruk OsloMets avdeling for samfunnskontakt og deres kanaler.

Overvåk artikkelen din

Flere tjenester kan gi deg oversikt over hvordan dine publikasjoner blir lastet ned, delt og sitert.

Gjør deg synlig

Når forskningsaktiviteter skje på tvers av flere kilder, kan det være en utfordring å organisere og skille ditt arbeid fra andres. Løsningen?

Opprett forskerprofiler

Når forskningsaktiviteter foregår på tvers av flere kilder, kan det være en utfordring å organisere og skille arbeidet ditt fra andre. Løsningen er å lage forskningsprofiler. Profiler lar forskerne oppsummere sine viktigste forskningsbidrag, inkludert veiledning, referanser, premier, fagfellevurdering, samfunnsengasjement og andre verdifulle aktiviteter.

Les mer om hvordan du oppretter profiler. Og husk å vedlikeholde profilen din! :)

Forskningsformidling ved OsloMet

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon arbeider sammen med kommunikasjonrådgivere ved enhetene for å produsere og publisere gode forskningsnyheter på oslomet.no og med podcasten Viten og snakkis

Ta kontakt hvis du ønsker å:

 • formidle og/eller synliggjøre forskningen din i relevante kanaler i media/sosiale medier
 • å overvåke artikkelen du har publisert
 • dele forskningsdata

Kontakt oss

Forskningsformidling: E-post til Heidi Ertzeid

Opprettelse av forskningsprofiler: E-post til Tanja Strøm

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Ressurser synliggjøring av forskning