Hjelp A-Å | Kontaktpunkter for hjelp - Ansatt

Hjelp A-Å

Hjelp A-Å

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

A

Adgangskort - bestill nytt adgangskort her. Kontakt: Kortsenteret@oslomet.no

Arbeidstid - henvendelser om arbeidstidsregistrering og fraværssøknader. Kontakt: Lokal SAP-brukerstøtte. Nettside: SAP-portalen.

Arkiv – se Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning.

AV-utstyr (audio/video) – utlånstjenester. Kontakt: medieseksjonen@oslomet.no

Auditoriehjelpen – henvendelser ved problemer med utstyr i auditorium/felles undervisningsrom. Kontakt: auditoriehjelpen@oslomet.no. Telefon: 67 23 55 55 - valg 1 for Pilestredet og valg 2 for Kjeller. Nettside: Auditoriehjelpen.

B

Beredskapstjenesten/vekter - kun for akutte henvendelser. Nettside: Sikkerhet ved OsloMet.

Bestille en vare eller tjeneste – for bestillinger av reiser/hotell, visittkort, databriller, kontorrekvisita, datarekvisita (ekstra pc-utstyr), blomster, bevertning/mat til møter, bøker m.m. Kontakt: innkjop@oslomet.no

BiE - Brukerstøtte i Eiendom – henvendelser ang. daglig drift, adgangskontroll, ventilasjon, arrangementer, renhold, flytting, kontorskilt/skilt eller forskjellige rom på OsloMet. Kontakt: BIE@oslomet.no. Nettside: Brukerstøtte i Eiendom (BiE).

Brukerstøtte for digital eksamen - brukerveiledninger for deg som skal arrangere eller sensurere en eksamen i Inspera. Kontakt: eksamen@oslomet.no Nettside: Brukerstøtte for digital eksamen

C

Cristin - forskningspublikasjoner – brukerstøtte for forskningspublikasjoner. Kontakt lokale Cristin-superbrukere. Nettside: Cristin.no

Canvas - læringsplattform. Nettside: Canvas ved OsloMet. Kontakt ditt respektive fakultet – for ansatte og studenter :

D

Datarekvisita, se Innkjøp.

Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning - ved problemer i Public 360 og lagring-/dokumenthåndtering. Kontakt: dokhjelp@oslomet.no. Telefon: 6723 5959. Nettside: Brukerstøtte og veiledninger for Public 360

Drift – henvendelser ang. daglig drift, adgangskontroll, ventilasjon, arrangementer, renhold, flytting, kontorskilt/skilt eller forskjellige rom på OsloMet. Kontakt BIE@oslomet.no (Brukerstøtte i Eiendom).

Driftsmeldinger på ansattsidene – driftsmeldinger fra ulike fagenheter og brukerstøttetjenester om avvik/endringer/driftsoppgaver i interne og eksterne systemer på OsloMet.

E

Eduroam-pålogging / Wi-Fi - Logg på med: brukernavn@oslomet.no og OsloMet-passord

Eiendom – saker ang. møbler, drift av bygninger/rom, flytting, heis, varme. Kontakt: bie@oslomet.no Nettside: Brukerstøtte i Eiendom

Eksamenskontoret – besvarer eksamenshenvendelser, og arrangerer, planlegger, fastsetter datoer og booke rom til skoleeksamener og hjemmeeksamener. Kontakt: eksamen@oslomet.no

F

Feide-innlogging - ved problemer eller tilgang til tjenester via Feide-innlogging. Kontakt/Nettside: Feide Innsyn

Felles studentsystemer (FS) – dersom feil i studentprofiler eller aktive/inaktive studentkonti. Kontakt: fs-hjelp@oslomet.no

FoU-støtte statistikk og metode – Råd og veiledning i bruk av IT-verktøy til forskning.

G

Grafisk profil – logo og visuell profil – grafiske tjenester. Kontakt: grafisk@oslomet.no

H

HR-kontakt ved enhetene – for henvendelser rundt arbeidstid og andre henvendelser vedr. personalområdet. Nettside: Arbeidstid

I

Innkjøp – Min bestilling – for bestillinger av reiser/hotell, visittkort, databriller, kontorrekvisita, datarekvisita (ekstra pc-utstyr), blomster, bevertning/mat til møter, bøker m.m. Kontakt: innkjop@oslomet.no

IT-servicedesk - henvendelser ved IT-problemer; e-post og kalender, lagring, telefoni, programvare, trådløst nett, tilgang utenfra, utskrift. Kontakt: itservicedesk@oslomet.no. Telefon: 67 23 55 55 - valg 3 for Pilestredet og valg 4 for Kjeller. 

K

Kontorrekvisita – informasjon og innkjøp om rekvisita. Kontakt: rekvisita@oslomet.no

Kortsenteret – utsteder adgangskort. Se mer under Adgangskort. Se kontaktinformasjon og åpningstider i Pilestredet 46 og på studiested Kjeller.

Kurs og konferansesenteret – romreservasjon ved KK-senteret.

L

Lønn – henvendelser ang. utbetaling av lønn, forskudd på lønn, overtid og feriepenger. Kontakt din lokale kontaktperson for lønn.

Lokaler og utstyr  – oversikt over rom og lokaler for kurs og konferanser som kan bookes via KK-senteret.

M

Medieseksjonen – utlån av audio- og videoutstyr, veiledning og kurs. Kontakt: medieseksjonen@oslomet.no - Telefon: 67 23 2415

Møterom og rombestilling – oversikt over møterom og hvordan bestille møterom i Outlook.

N

Nettskjema – undersøkelses- og feedback/påmeldingsverktøy. Nettside: Kontaktpunkter for nettskjema (uio.no)

Nettredaksjonen – for publiseringsstøtte ved OsloMet og henvendelser ved publisering på domener under oslomet.no/hioa.no. Kontakt: nettredaksjonen@oslomet.no

O

ODA – digitalt arkiv for forskningsartikler ved OsloMet. Kontakt: oda@oslomet.no Nettside: Universitetsbiblioteket

Open Access Journals – gratis tjeneste for digital publisering av tidsskrifter og fagfellevurderte artikler, e-post: ojs@oslomet.no Nettside: Open Access

OpenGov – sakslister og møtereferater fra råd og utvalg ved OsloMet, se OsloMets råd og utvalg i OpenGov.

Opphavsrett i undervisningen - Hvordan kan du bruke opphavsrettslig beskyttet materiale i undervisningen?

Oria – søk og utlån av bøker/dokumenter/artikler m.m. Feide-innlogging til Oria. Kontakt: oria@oslomet.no Nettside: Universitetsbiblioteket

OTRS – henvendelseshåndteringsverktøy ved OsloMet. Kontakt: otrs@oslomet.no

Overtid og mertid se Personalhåndboka om regelverk

P

Passord – for å bytte passord, glemt passord, pålogging på PC etter passordbytte o.l. Kontakt: itservicedesk@oslomet.no

Printere på OsloMet – for bestilling av papir. Kontakt: BiE@oslomet.no

Printerservice – ved teknisk feil e.l.. Kontakt: Leverandør, se kontaktinformasjon på den enkelte printer. Tonere skal leveres automatisk, men kontakt leverandør dersom det ikke er gjort.

Public 360 – lagring- og dokumenthåndtering, saksbehandlingssystem. Kontakt: dokhjelp@oslomet.no. Telefon: 6723 5959. Nettside: Brukerstøtte og veiledninger for Public 360.

R

Renhold - kontakt: bie@oslomet.no

Rombestilling TP – reservere klasserom og grupperom i TP, timeplansystem.

Romoversikt på campus – for timeplanleggere og rombooking.

Råd, nemnder og utvalg ved OsloMet.

Reiser og reiseregninger – få hjelp fra reiseregning@oslomet.no

S

SAP-portalen – tekniske henvendelser om innlogging, feilmeldinger osv., kontakt: sap@oslomet.no.

Sikkerhet ved OsloMet – kontaktinformasjon ved akutt hjelp, brannvern og fysisk sikring, informasjonssikkerhet, personvern og sikkerhetsinstruks ved OsloMet. Kontakt: sikkerhet@oslomet.no

Skyttelbuss mellom Pilestredet og Kjeller. Se rutetider for skyttelbuss.

T

Tids- og fraværsregistrering i SAP-portalen - henvendelser om arbeidstidsregistrering og fraværssøknader. Kontakt/Nettside: SAP-support ved enhetene/fakultetene.

Timeplanlegging - for rutiner, frister og veiledninger for timeplanlegging ved OsloMet. Kontakt: timeplan@oslomet.no

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn – send bilag, få bistand

Toner for printere, se under Printerservice.

Trykkeritjenester.

U

Utlån av AV-utstyr. Kontakt: medieseksjonen@oslomet.no

V

Vekter/beredskapstjenesten - kun for akutte henvendelser. Nettside: Sikkerhet ved OsloMet.

Videokonferanse/-møte - for romoversikt, veiledning og hjelp ved videokonferanse og videomøte. Kontakt: bie@oslomet.no

Ventilasjon og inneklima. Kontakt: bie@oslomet.no

W

Wi-Fi-pålogging / eduroam - logg på med: brukernavn@oslomet.no og ditt passord