Skip to Content

Whats up


Informasjonsmøte for ansatte om fornyet leieavtale på KjellerInformasjonsmøte for ansatte om fornyet leieavtale på Kjeller

E 101 (det store auditoriet) Kunnskapsveien 55, Kjeller

Alle ansatte er velkommen til informasjonsmøte der ledelsen orienterer om styevedtaket om fortsatt leieforhold på Kjeller.

Velkommen til et felles informasjonsmøte for ansatte om leiesaken på Kjeller. Alle OsloMet-ansatte er velkomne. Ledelsen vil orientere om saken og svare på spørsmål. Les mer om styrets vedtak om å fremforhandle en ny leieavtale på Kjeller.