Skip to Content

Whats up


Arbeidslivet etter det grønne skiftetArbeidslivet etter det grønne skiftet

Pilestredet 46, Athene 1

Framtidens arbeidsliv - hvilke muligheter og utfordringer møter man i arbeidslivet under det grønne skiftet?

Studenter og ansatte inviteres til «Framtidens arbeidsliv: muligheter og utfordringer», en del av OsloMet sitt bidrag til Oslo som europeisk miljøhovedstad.

På seminaret er det fokus både på å gjøre det eksisterende arbeidslivet grønnere og mer klimavennlig, men også på behovet for å skifte spor, og skape nye grønne arbeidsplasser.

Seminaret vil også ta opp betingelser for innovasjon og endring. Samt de pedagogiske utfordringene som ligger i at bærekraftig utvikling seiler opp som et stadig viktigere mål innenfor skoleverket.

Hva kan gjøres for at det eksisterende arbeidslivet blir grønnere og mer klimavennlig? Og hvordan kan universitetene bidra til at vi skifter spor, og skaper nye grønne arbeidsplasser?

Programmet oppdateres løpende når flere bidragsytere bekreftes.

Program:

Programmet blir oppdatert fortløpende.

08:30 – 09:00 Registrering og kaffe

09:00 – 10:30: Velkommen ved rektor på OsloMet, Curt Rice.

Sesjon 1: Hva er den «nye normalen» i «fremtidens arbeidsliv»  

Hva sier forskningen om «fremtidens arbeidsliv»? Hvor er vi nå, hvor skal vi?

Debatt
Moderator: Geir Heierstad, forskningssjef NIBR, OsloMet
Deltakere:

 • Inger Marie Hagen, forsker, FAFO
 • Rebekka Borsch, Statssekretær Kunnskapsdepartementet
 • Tale Skjølsvik, professor, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge
 • Fridtjof F. Unander, områdedirektør - Forskningsrådet
 • Johannes Daae, Bergfald Miljørådgivere og førsteamanuensis, OsloMet
 • Mari Holm Ingelsrud, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet

10:30 – 10:50: Kaffe og snacks  

10:50 – 12:45: Sesjon 2 – Hvordan kan vi utdanne studenter som er rustet for rollen som endringsagenter?

Hva trenger dagens og fremtidens studenter fra utdanningsinstitusjonene for å lykkes?

Inspirasjonsinnlegg:

 • Carbon literacy – en egnet måte å innføre et bærekraftperspektiv? The carbon literacy project
 • «Innovasjon og bærekraft i bygg og konstruksjoner» - institutt for bygg og energiteknikk, TKD.

Debatt:

Moderator: Beate Thandiwe Dessingthon, Rådgiver, Seksjon for karriere og studentliv, OsloMet  


Deltakere:

 • Concerned students Norway
 • Elise Kjørholt Lie, Naturvernstudentene, OsloMet
 • Anne Karin Sæther, politisk rådgiver, Utdanningsforbundet
 • Nina Waaler - prorektor utdanning OsloMet
 • Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender

12:45 – 13:45: Gratis lunsj

13:45 – 15:30: Sesjon 3 – Hvem har ansvaret?

Hvordan skape et bærekraftig arbeidsliv og hvem har ansvaret for at det skjer?

Debatt:
Moderator: Elisabeth Eide, professor, institutt for journalistikk og mediefag OsloMet

Deltakere:

 • Marianne Borgen, ordfører i Oslo
 • Erik Solheim
 • Hege Hofstad, prosjektleder -  GreenGov, NIBR OsloMet
 • Nina Jensen, CEO, REV Ocean
 • Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør, NHO
 • Arild Berg, prodekan for FoU, TKD, OsloMet

Kontakt:

Sigrun Skudem eller Christine Ødegaard Sten om du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål.