Kurs og konferanser | Rom og lokaler - Ansatt

Courses and conferences

Courses and conferences

The Conference Centre accepts room reservations continuously throughout the year and the all rooms are equipped with good technical solutions for conferences, meetings and lectures.
 • Room reservation in the Conference Centre can be done by sending an e-mail to kk-senter@oslomet.no

 • Please provide accurate information about the date, time, room type, number of participants, contact person and needs for technical equipment.

Overview

The Conference Center

The Conference Centre has attractive, newly renovated rooms that are equipped with good technical solutions for conferences, meetings and lectures.

Rooms
Read more about the rooms we have under Facilities and Equipment.

The Conference Centre accepts room reservations continuously throughout the year. After the teaching schedules are ready, you can also get assistance finding available rooms elsewhere on Pilestredet, Kjeller and Sandvika campus. See the deadlines for room reservation for spring and autumn.

Conference Assistance

The Conference Centre assists with the following:

 • Room reservation
 • Planning and coordination
 • Signposting, name tags
 • Rig-up and rig-down of conference rooms
 • Information and practical arrangements
 • Coordination of catering
 • Coordination of AV and IT support
 • Order wireless network for courses and conferences

We do not copy for internal courses; see printing services and OsloMets's framework agreement with Byråservice.

Catering

There is simple catering in the common area outside the course and seminar rooms. OsloMet has a framework agreement with Elvebredden Catering AS for catering for meetings.

 1. Your local purchaser must order all catering for meetings.
 2. Send the request for catering via My Orders.
  • For TKD, the request can until further notice, be sent directly to the local purchaser.
Order deadline
 • For normal bookings Elvebredden must have received the order before 13 o’clock the day ahead. It is therefore important that you notify to your purchaser in advance. 
 • Preferably AT LEAST two  - 2 - days in advance - via My Orders.

What must be included in your order?

 • Products required
 • Need for disposables
 • Delivery date
 • Time
 • Place
 • Number of people
 • Any food allergies

Remember to make sure that you receive an order confirmation from your purchaser so you know that your order has gone through. After the order is shipped, the employees are in charge of all further communication with the supplier.

Contact Information, email: hioa@elvebreddencatering.no or telephone: 22 67 91 80.

Remember
Equipment that needs to be returned like cans and others must be put back at the place of delivery.
If equipment is moved about, Elvebredden must be informed via email hioa@elvebreddencatering.no

Central room reservation each autumn and spring

The Conference Centre carries out its own central room reservation in advance of each semester. It is extra important that you do not forget the deadlines for room reservation if you need rooms for a series of longer courses or several meetings.

Deadline
The deadline for room reservations: 
 • Autumn semester: April 1st
 • Spring semester: October 1st
 • The Conference Centre's facilities are mainly used for the college’s continuing education, duty activities and other events involving external partners.
 • Furthermore, the facilities are used for representation and meetings with external and international visits. In addition, many internal meetings and a lot of the college's internal competence development, the OsloMet Academy, happen here.
 • Regarding courses organised in series and continuing and further education activities, it is desirable that the departments coordinate their needs and send in a combined request before the deadlines.

Special deadlines for major events / conferences

Own deadlines for major events / conferences:

 • For groups of more than 100 participants who either need the whole auditorium on the 1st floor of P 46 (Athene, with room for 192 people), or another large auditorium.
Deadline for major events
The request must be made by:
 • February 15th (autumn semester)
 • September 15th (spring semester).

 

 • Kurs- og konferansesenteret

  Kurs- og konferansesenteret i Pilestredet 46 har lekre, nyoppussede lokaler som er utrustet med gode tekniske løsninger for kurs, møter og forelesninger.

  Rom og prisinformasjon

  For priser, rominformasjon/-kapasitet, se Lokaler og utstyr.

  Kurs- og konferansesenteret tilbyr hjelp til å finne ledige rom andre steder på Campus Pilestredet, Kjeller og Sandvika, etter at timeplanene for all undervisning er lagt.

 • Konferansebistand

  KK-senteret bistår med følgende:

  Vi kopierer ikke for interne kurs, og henviser til trykkeritjenester og universitetets rammeavtale med Byråservice.

 • Sjekkliste for arrangementer

  Nyttig tips til påmelding, invitasjon og evaluering, eksempler på budsjett og kjøreplan, samt aktivitetsliste som kan sikre at dere har tenkt på det meste!

  Skal du arrangere kurs?

  Nyttig informasjon til deg som skal planlegge eller gjennomføre kurs/kompetansetiltak via OsloMet-akademiet.

 • Møteservering

  Det er tilrettelagt for enkel servering i fellesarealet utenfor kurs- og seminarrommene. OsloMet har rammeavtale med Elvebredden catering AS på møteservering.

  Bestillingsfrister

  Elvebredden må ha mottatt bestillingen før kl. 13.00 dagen i forveien på normale bestillinger.

  • Meld inn behov minst to dager i forveien.

  • Meld inn behovet i god tid til din innkjøper.

  Hva må være med i bestillingen?

  • produkter som ønskes
  • behov for engangsutstyr
  • leveringsdato
  • tid
  • sted
  • antall personer
  • eventuelle matallergier

  Husk å følge med på at det kommer en ordrebekreftelse fra din innkjøper slik at du vet at bestillingen er i orden.

  Ansatte skal selv ta all videre kommunikasjon med leverandøren etter at bestillingen er sendt.

  Kontaktopplysninger, e-post: hioa@elvebreddencatering.no eller telefon: 2267 9180.

  Bestilling går via lokal innkjøper

  All møteservering skal bestilles av din lokale innkjøper. Meld inn behov for møteservering via Min Bestilling.

  For TKD kan behovet inntil videre meldes direkte til lokal innkjøper.

  Returutstyr etter møte/konferanse

  Returutstyr som kanner og diverse må settes tilbake på leveringssted.Hvis utstyr flyttes på må det gis beskjed til Elvebredden på e-post hioa@elvebreddencatering.no.
 • Sentral romreservasjon hver høst og vår

  Viktig informasjon om semesterbooking ved Kurs- og konferansesenteret

  OsloMets oppdragsaktiviteter, samt store arrangementer med eksterne samarbeidspartnere, har førsteprioritet på Kurs- og konferansesenterets lokaler. Mer om kriterierne for store arrangementer finner du lenger nede i saken.

  Når disse aktivitetene er klarlagt, kan vi legge inn annen aktivitet som ikke er ordinær timeplanlagt undervisning. Eksempler på annen aktivitet hos oss er; representasjonsvirksomhet, internasjonale besøk, møter med eksterne, interne møter og interne kompetanseutviklingskurs.  

  For å komme med i prioriteringen, er det viktig at korrekt skjema benyttes. Bestillingen sendes i ferdigutfylt skjema til semesterbooking@oslomet.no.
  Det er ikke mulig å legge inn kommentarer om særbehov, endret romoppsett o.l i dette skjemaet. Særskilte behov meldes inn etter at rommene er bekreftet tildelt, når arrangementsdato nærmer seg.

  Kurs- og konferansesenteret har førsterett på auditorium Athene 1 (tre dager i uken) og Lille auditorium i P32 (to dager i uken). Bestilling av auditoriene gjøres på samme skjema som ordinære bestillinger til Kurs- og konferansesenteret.

  Nærmere informasjon og romoversikt finner du her.

  Viktig om store arrangementer

  Arrangementer som trenger mer plass enn kapasiteten i Athene I (108 plasser) eller Lille auditorium i P32 (132 plasser), bør legges utenom undervisningsperiodene - dvs. i mai, juni, slutten av november og i desember. Alternativt bør ikke dato for større arrangementer settes før timeplanene er klare, men planlegges ut fra når aktuelle lokaler er tilgjengelige.
  Unntak: Konferanser som blir godkjent at skal gjennomføres i undervisningsperiodene - og som krever at undervisningen da må flyttes, må regne med å dekke kostnader for leie av andre lokaler til undervisningen, eksempelvis Storsalen.

  Planlegger du et stort arrangement? Gå til verktøyet digital sjekkliste - et arbeidsverktøy hvor du finner nyttig informasjon, maler og sjekklister for oppstart, planlegging, gjennomføring og evaluering av et arrangement.

  Ta gjerne kontakt med kk-senter@oslomet.no ved behov for videre bistand eller rådgivning.

  Frist for rombestilling for:
  • Høstsemesteret: 1. april

  • Vårsemesteret: 1. oktober

  Frist for store arrangementer og oppdragsfinansierte aktiviteter er tidligere, se info lenger ned på siden.

  Bruk av kurs- og konferansesenterets lokaler

  • Kurs- og konferansesenterets lokaler benyttes først og fremst til høgskolens etterutdanning og oppdragsvirksomhet, og andre arrangementer med eksterne samarbeidspartnere.
  • Videre benyttes lokalene mye til representasjon, møter med eksterne og internasjonale besøk, men også mange interne møter og mye av universitetets interne kompetanseutvikling, OsloMet-akademiet, foregår hos oss.
  • Med hensyn til større kursrekker og EVU-virksomheten er det ønskelig at avdelingene koordinerer sine behov og sender samlet ønske inn før fristene.
 • Spesielle frister for store arrangementer

  Vi har egne frister for store arrangementer/ konferanser.

  Dette gjelder for grupper med mer enn 108 deltakere - grupper som trenger hele auditoriet i 1. etasje i P46 (Athene I og II med totalt 192 plasser) eller andre store auditorier.

  Vi gjør oppmerksom på at Kurs- og Konferansesenteret kun har tilgang til Athene I (108 plasser) og Lille auditorium i P32 (132 plasser) før all undervisning er lagt.

  Arrangementer som trenger mer plass enn det er i Athene I, bør legges utenom undervisningsperiodene, dvs. i mai, juni, slutten av november samt desember.

  Alternativt bør ikke dato for større arrangementer settes før timeplanene er klare, men planlegges ut fra når aktuelle lokaler er tilgjengelige.

  Unntak: Konferanser som blir godkjent at skal gjennomføres i undervisningsperiodene - og som krever at undervisning da må flyttes, må regne med å dekke kostnader for leie av andre lokaler til undervisningen. F.eks. Storsalen.

  Frist for å melde inn store arrangementer

  • Høstsemesteret: 15. februar

  • Vårsemesteret 15. september

  Frist for å melde inn rombehov for oppdragsfinansierte aktiviteter

  • Høstsemesteret: 15.februar

  • Vårsemesteret: 15.september

Contact

Contact

The Conference Center

Phone :
22 45 30 62
E-mail :
Place/Address :
Pilestredet 46, 3. etasje
Postal address :
Kurs- og konferansesenteret OsloMet – storbyuniversitetet PB 4 St. Olavs plass 0130 Oslo
Time/Opening Hours :
08.00-15.45 alle hverdager
Url :
Kart, Pilestredet 46 (Google kart)

If you need to book a room outside opening hours, please contact us for an agreement.