Skip to Content

News

Øk synligheten av forskningen din!

Øk synligheten av forskningen din!

Vet du hvem du vil nå, hvem som siterer deg, hvilke mulige samarbeidspartnere du har eller hva de ulike indikatorene betyr? Universitetsbiblioteket kan hjelpe deg med å finne svarene på dette og mer.

Universitetsbiblioteket hjelper ansatte og stipendiater med:

 • Profilbygging på sosiale nettverk for forskere
  Hvem vil du nå? Hvor er kollegaene dine? Hvordan bruker du Orcid, Google Scholar, Researchgate, Academia o.l.?
   
 • Siteringsanalyser i Scopus, Web of Science og Google Scholar
  Hvilke tradisjoner finnes på ditt fagområde? Hvem siterer deg og hvem siterer du?
   
 • Identifisering av mulige og eksisterende samarbeidspartnere
  Hvilke andre forskere finnes innen ditt fagområde? Hvem blir mest sitert?
   
 • Identifisering og bruk av indikatorer
  Hva er f.eks. Impact factor, H-index, Eigenfactor, altmetrics og hva betyr det for deg?

 

Kontakt oss:
ub.forskningsstotte@oslomet.no

Tjenestens nettside