Felles studentsystem | FS - Ansatt

Felles Studentsystem (FS)

Felles Studentsystem (FS)

FS er OsloMet sitt studieadministrative system og brukes i dag ved 36 utdanningsinstitusjoner i Norge. FS utvikles og forvaltes av UNIT. Seksjon for digitalisering av utdanning er systemeier ved OsloMet.

Pålogging

Logg først på med vanlig brukernavn og passord i programkiosken (husk "\ada" før brukernavn). Trykk deretter på FS-ikonet og logg på med FS brukernavn og passord.

Gif av pålogging via programkiosk

Nyheter og driftsmeldinger

Nyeste versjon av FS er versjon 8.1.5. Oppsummering av 8.0-endringene hos FS finner du her. En kort oppsummering av de viktigste endringene for OsloMet vil du finne her (PDF).

Oversikt

SuperFS

Kurs og workshop

Kurs: Tilbud om kurs og workshops blir sendt per e-post til superbrukere når det er aktuelt.

Kontakt

Kontakt

Kontakt din superbruker om du trenger hjelp.

Superbrukere i FS

Url :
Oversikt over superbrukere

Øvrige henvendelser vedrørende FS kan rettes til fs-hjelp@oslomet.no