Skip to Content

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlister ved OsloMet redigeres og publiseres i Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.

Korona og pensum

Studenter  gå inn på pensumlistene via emnet i Canvas. Det er kun slik de får tilgangen til det som finnes elektronisk og det som er digitalisert. Dette er slik det alltid har vært.

Pensumlister for høsten 2020

Per 3. august er det publisert 612 pensumlister for høsten 2020. Det er fortsatt i underkant av 190 lister som ikke er blitt sendt fra lærer til biblioteket. 

Det som vi nå ikke har fått inn av pensumlister, vil med stor sannsynlighet ikke bli klart til studiestart 10. august. Det betyr at det vil kunne bli forsinket publisering og manglende tilgang til pensummateriell, fordi vi ikke rekker å kjøpe inn og/eller digitalisere. Transporten mellom bibliotekene er også begrenset som en følge av koronasituasjonen. Det gir oss ekstra utfordringer med å låne inn materiell for digitalisering. 

Siste emneimport fra FS for sommeren var torsdag 25. juni. Første import etter sommeren blir i uke 32. Eventuelle emner som oppdateres eller opprettes i FS i ukene 27-31, vil da ikke være på plass i Leganto før uke 32. 

 

Studentvisning i Canvas

Studentvisning på et emne i Canvas fungerer ikke for pensumlister. Leganto har kun visning i Canvas, og støttes ikke av Canvas-funksjoner som studentvisning. Ønsker du å se hvordan en pensumliste i Leganto ser ut for en student, ser du hvordan her. 

Søke opp pensumlister

Vil du søke etter pensumlister ved OsloMet, bruk denne lenken: https://bibsys-xp.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIOA/searchlists . Denne lenken kan også deles med eksterne søkere som ønsker å se pensum ved OsloMet. 

Frister

Når er pensumlister klare for redigering?

Emneansvarlige får tilsendt et varsel når deres pensumlister er klare for redigering:

  • Februar/mars for høstsemesteret
  • Primo/medio oktober for vårsemesteret

Vet dere at det kommer nye emner, med nye pensumlister, er det fint om dere kommuniserer dette raskt til kontaktbibliotekaren for din utdanning, eller til pensum@oslomet.no. Vi vil da hjelpe deg med å opprette en pensumliste du kan jobbe videre med. 

Når skal pensumlister sendes til UB for etterbehandling og publisering?

  • 15. april for høstemner
  • 1. november for våremner  

Det er viktig at du trykker "Send til biblioteket for publisering" fra pensumlisten i Leganto, når du er ferdig med å redigere. Først da vil biblioteket kvalitetssikre, behandle digitaliseringsforespørsler, og publisere pensumlisten.

Når låses pensumlister for redigering?

Pensumlistene låses for å unngå at det redigeres i lister fra aktive emner. Skulle du ha behov for å redigere i en låst liste, send en henvendelse til pensum@oslomet.no . Listene låses på følgende tidspunkt: 

  • Høstlister - primo oktober
  • Vårlister - primo april

Innlogging til Leganto

  • Logg inn i Leganto her.
  • Når pensumlisten er koblet til tilhørende emne, vil du også kunne få tilgang til pensumlisten gjennom Canvas. Dette forutsetter at emnet er opprettet i Canvas. 

Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

Kontakt og veiledninger

chatbot-portlet