Skip to Content

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlister ved OsloMet redigeres og publiseres i Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.

 

Tilgang til pensum

Studenter  gå inn på pensumlistene via emnet i Canvas. Det er kun slik de får tilgangen til det som finnes elektronisk og det som er digitalisert. Dette er slik det alltid har vært.

Pensumlister for våren 2021

Mandag 5. oktober kjørte vi første kopiering av pensumlister for våren 2021. Tilsammen 362 pensumlister. Det vil komme til flere etterhvert som emner og ansvarlige er på plass i FS. Vi kjører importer og kopiering hver fredag. 

Frist for å sende inn pensumlister er 1. november, for at vi skal rekke å publisere, kjøpe inn og digitalisere til semesterregistrering åpner 1. desember. 

Pensumlister som blir sendt inn til oss sent, fører til manglende tilgang til pensummateriell for studentene, fordi vi blir forsinket med publisering, innkjøp og digitalisering. 

Studentvisning i Canvas

Studentvisning på et emne i Canvas fungerer ikke for pensumlister. Leganto har kun visning i Canvas, og støttes ikke av Canvas-funksjoner som studentvisning. Ønsker du å se hvordan en pensumliste i Leganto ser ut for en student, ser du hvordan her. 

Søke opp pensumlister

Vil du søke etter pensumlister ved OsloMet, bruk denne lenken: https://bibsys-xp.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIOA/searchlists . Denne lenken kan også deles med eksterne søkere som ønsker å se pensum ved OsloMet. 

Frister

Når er pensumlister klare for redigering?

Emneansvarlige får tilsendt et varsel når deres pensumlister er klare for redigering:

  • Februar/mars for høstsemesteret
  • Primo/medio oktober for vårsemesteret

Vet dere at det kommer nye emner, med nye pensumlister, er det fint om dere kommuniserer dette raskt til kontaktbibliotekaren for din utdanning, eller til pensum@oslomet.no. Vi vil da hjelpe deg med å opprette en pensumliste du kan jobbe videre med. 

Når skal pensumlister sendes til UB for etterbehandling og publisering?

  • 15. april for høstemner
  • 1. november for våremner  

Det er viktig at du trykker "Send til biblioteket for publisering" fra pensumlisten i Leganto, når du er ferdig med å redigere. Først da vil biblioteket kvalitetssikre, behandle digitaliseringsforespørsler, og publisere pensumlisten.

Når skal pensumlister være publisert?

  • 1. juni for høstemner
  • 1. desember for våremner

Dette sammenfaller med dato for når semesterregistrering åpner ved OsloMet. 

Når låses pensumlister for redigering?

Pensumlistene låses for å unngå at det redigeres i lister fra aktive emner. Skulle du ha behov for å redigere i en låst liste, send en henvendelse til pensum@oslomet.no . Listene låses på følgende tidspunkt: 

  • Høstlister - primo oktober
  • Vårlister - primo april

Innlogging til Leganto

  • Logg inn i Leganto her.
  • Når pensumlisten er koblet til tilhørende emne, vil du også kunne få tilgang til pensumlisten gjennom Canvas. Dette forutsetter at emnet er opprettet i Canvas. 

Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

Kontakt og veiledninger

chatbot-portlet