Skip to Content

Pensumlistesystem (Leganto)

Pensumlister ved OsloMet opprettes, redigeres og publiseres i pensumlistesystemet Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.
 

Denne siden oppdateres fortløpende med relevant informasjon.

Pensumlister for høsten 2019

Oppdatering uke 18! Det er nå kopiert eller opprettet i overkant av 750 pensumlister for høsten 2019. Rundt 650 av disse har det blitt lagt emneansvarlige på. De resterende vil oppdateres med emneansvarlige når vi får disse dataene i de ukentlige importene fra FS. De siste som ble lagt til som emneansvarlige fikk varsel om det 30. april.

Tilgang til pensumlistene vil gis fortløpende fra og med 15. mars. Du som emneansvarlig vil få e-postvarsel når det er klart for at du kan redigere.

NB! Tilgangen til mange vitenskapelige artikler kan opphøre / Access to a large number of scientific articles may be discontinued

Last ned artikler nå! UB anbefaler å laste ned artikler som det er behov for til studier og forskning så fort som mulig. Les mer her

The University Library recommends you to download any articles needed for studies and research as soon as possible. Read more

 • Bruk ditt OsloMet-brukernavn (f.eks. s123456) og passord i Feide-innloggingsvinduet 
 • Er du allerede innlogget i Feide, blir du sendt direkte til Leganto 
 • Glemt brukernavn eller passord?

Dette skjer

 • Universitetsbiblioteket ved OsloMet (tidl. Læringssenter og bibliotek) har nå gjort klart det meste av vårens pensumlister for redigering og publisering.
 • Ansvarlige for pensumlistene får beskjed når de kan oppdatere listene slik at de blir klare til nytt semester. Pensumlistene publiseres aldri før de er godkjent av pensumlisteansvarlig. Først når listene er publisert er de tilgjengelig for studentene i Canvas.

Studentvisning i Canvas

Studentvisning på et emne i Canvas fungerer ikke for pensumlister. Leganto har kun visning i Canvas, og støttes ikke av Canvas-funksjoner som studentvisning. Ønsker du å se hvordan en pensumliste i Leganto ser ut for en student, ser du hvordan her. 

Søke opp pensumlister

Vil du søke etter pensumlister ved OsloMet, bruk denne lenken: https://bibsys-xp.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIOA/searchlists . Denne lenken kan også deles med eksterne søkere som ønsker å se pensum ved OsloMet. 

Fordeler med nytt pensumlistesystem

 • Pensumlistene blir lett tilgjengelig i Canvas på emnenivå.
 • Det blir enklere å strukturere pensumlistene – du slipper å tenke på visningsstiler og enkeltelementene i en referanse.
 • Du kan legge til materiale fra mange ulike kilder (Oria, nettsider m.m.).
 • Du kan enkelt overlate pensumlistene til biblioteket for videre behandling (utgavesjekk, innkjøp, digitalisering m.m.)
 • Studentene får e-post når/hvis noe endres i en pensumliste etter at den er publisert.
 • Via pensumlistene i Leganto får man direkte tilgang til fulltekstartikler og informasjon om bøkene er på hylla i biblioteket.

Dette må du som pensumlisteansvarlig gjøre

 • Når du får e-post om at pensumlistene du er ansvarlig for er lagt inn i Leganto og tilgjengelige for deg via Canvas, må du logge deg inn i Canvas, gå inn i pensumlistemodulen og oppdatere og godkjenne listene for det nye semesteret.
 • Logg inn i Leganto her.

Informasjon og hjelp

Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

chatbot-portlet