Prosjektstyring ved OsloMet

Prosjektstyring og porteføljestyring er viktige verktøy for å utvikle organisasjonen og for å nå strategiske mål.  Her får du informasjon om hvilke typer prosjekter vi har og hva slags støtte du, som prosjektleder, kan få. 

Prosjektstyring - knappemeny

Prosjektstyring - landingssidelenker

Hva er prosjektstyring?

Hva er prosjektstyring?

 1. Hva er et prosjekt?

  Vi skiller mellom linjeoppgaver og prosjektoppgaver.

  Linjeoppgaver er gjentagende oppgaver som kan løses av et fast team, med lav grad av usikkerhet og innenfor vanlig styring i linjen.

  Prosjekter er større oppgaver eller tiltak som har avgrenset omgang, gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en avtalt ramme for tid og ressurser og som har en høyere grad av usikkerhet. Som regel krever et prosjekt også et midlertidig, tverrfaglig team.

  Vi bruker prosjektformen for å kunne håndtere usikkerhet og kompleksitet, og for å nå målene som er satt. Da kan ledelsen følge opp arbeidet gjennom en prosjektleder og gjennom styringsverktøy som ikke brukes for linjeoppgaver.

 2. Hva er porteføljestyrte og store prosjekter?

  Porteføljestyrte og store prosjekter, det vil si prosjekter som påvirker OsloMet på en måte som krever koordinering og styring på tvers, eller prosjekter som er store i omfang, varighet eller kompleksitet. OsloMets prosjektmodell for disse prosjektene er basert på Prosjektveiviseren (prosjektveiviseren.digdir.no) fra Digitaliseringsdirektoratet. I Prosjektportalen (sharepoint.com) finner du en oversikt over pågående, porteføljestyrte prosjekter.

 3. Hva er små prosjekter?

  Små prosjekter er prosjekter som ikke krever ressurser utover egen enhet og som har begrenset påvirkning på organisasjonen. 

 4. Kurs i prosjektstyring og -verktøy

  Kursene under er tilgjengelige fra OsloMet akademiet (Virksomhetsplattformen hos Digdir). Logg inn med Feide før du bruker lenkene under (virksomhetsplattformen.difi.no).

  OsloMet har et videreutdanningstilbud innen prosjektledelse:

  OsloMet har i tillegg en egen rammeavtale med Metier (se avtalekatalog) for opplæring innen styring og ledelse av prosjekt- og program.

  Ønsker du å bestille et kurs fra prosjektkontoret, ta kontakt med IT-servicedesk.

 5. Prosjektkontoret

  Prosjektkontoret er organisert under avdeling IKT og er en støttefunksjon for prosjektgjennomføring ved OsloMet. Prosjektkontoret kan bistå med:

  • prosjektledelse 
  • veiledning av prosjektledere én-til-én 
  • kurs og opplæring i prosjektmetodikk og verktøy 

  Ønsker du bistand fra prosjektkontoret, ta kontakt med IT-servicedesk.

 6. Nettverk for tjenesteutvikling


  For å støtte OsloMet sin satsning på tjenesteutvikling har vi utvidet det faglige fokuset i Prosjektlederforum til å inkludere flere metodikker for å levere tjenester og forbedre prosesser. Vi har byttet navn fra Prosjektlederforum til Nettverk for tjenesteutvikling. Dette betyr at vi fra nå av kommer å dekke nye og gamle temaer innenfor tjenesteutvikling og prosjektledelse. Noen eksempler blir tjenestedesign, prosjektledelse, prosesstyring og innføringsledelse.
   
  Vi kommer også i større grad enn tidligere, søke innspill og ideer om nytt innhold for våre fagmøter på tvers av OsloMet. Bland annet gjennom et tettere samarbeide med OsloMet Akademiet, Digin og Utdanningsseksjonen.
   
  Vi håper og tror at sammen kommer dette å styrke nettverksbyggingen på OsloMet innenfor tjenesteutvikling og prosjektledelse, og fortsatt være en kanal for spennende faginnhold til eksisterende og nye deltagere.

  Vi arrangerer også faglige møter/samlinger for alle som er interessert i tjenesteutvikling og prosjektledelse.Vet du om noen som kan ha nytte av å være med? Teamet er åpent for alle som vil. Alle ansatte kan be om tilgang til teamet og videresend gjerne innkallingene til møtene.

 7. Kontakt

  Lurer du på noe?

  Vi har opprettet et nettverk på Teams med faglig fokus på tjenesteutvikling og prosjektledelse. Bli med i teamet "Nettverk for tjenesteutvikling" (teams.microsoft.com) (be om å få bli medlem).