Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Veileder forskningsprosjekt / Personvern, dataplaner og databehandling

Mime forskningsserver

Fremgangsmåte for bruk av Mime, en forskningsserver primært for forskningsprosjekt med tunge beregningsoppgaver som Stata, R, SPSS og lignende.

Innhold på denne siden

 

Hvem er Mime for?

 • Forskningsserver for ikke-sensitive data.
 • Primært for forskningsprosjekt med tunge beregningsoppgaver (Stata, R, SPSS og lignende).
 • Brukergrupper: Hovedsakelig SVA, SPS og SAM.
 • Alle som ønsker å benytte programmet Stata (så lenge det er mye ledige ressurser).
 • Brukere må årlig melde behov for fortsatt tilgang.
 • NB! Mime har IKKE tilgang til internett.

Tilgang til Mime

Send e-post til fou-teknisk@hioa.no med en kort beskrivelse av behov og hvordan Mime ønskes brukt.

Koble deg opp mot Mime

 1. Gå til eksternt skrivebord (https://kontor.hioa.no)
 2. Klikk på ikon for Mime.

Programvare Mime (pr. nov. 2016)

 • Microsoft Office 2016, norsk og engelsk (med unntak av Outlook)
 • SPSS 24
 • R v.3.3.2
 • Rstudio v.1.0.44
 • Adobe Acrobat
 • 7Zip v.16.02

Tilgang til følgende programvare må bestilles for hver bruker:

 • StatTransfer v.13
 • Stata v.14 (Nettverk)
 • MLwiN v.2.36 / v.3.0 beta

Bestill programvare

Du bestiller programvare via IKT-bestillingssystem ved HiOA. 

Varslinger fra Mime

Oppdateringer av programvare vil vanligvis bli utført på onsdager etter kl. 17. Planlagt driftsstans vil bli varslet i forkant. Hendelser som gjelder mange blir forsøkt varslet alle dersom dette vurderes som viktig av IT-avdelingen. Vi bestreber moderat varsling, slik at det ikke blir unødvendig spam.

Anbefalinger og tips til bruk av Mime

1. Gjenoppretting av filer

Du kan selv gjenopprette slettede filer.

 1. Åpne utforsker og naviger til aktuell mappe 
 2. Høyreklikk på aktuell mappe og velg: «Restore previous versions» 
 3. Klikk på arkfane: Previous Versions og velg aktuelt gjenopprettingstidspunkt 
 4. Finn ønsket mappe/fil og velg Restore.

NB! Husk at Restore vil skrive over eksisterende filer dersom du gjenoppretter på samme sted. Du bør derfor være forsiktig med å legge tilbake mapper i stedet for enkeltfiler.        

2. «Disconnect" versus «Log off»

Alle brukere oppfordres til å benytte "Sign out" i større grad.

Dette skjer ved "Sign Out" 

 Avslutter alle programmer og frigjør tildelte ressurser.

 • Å frigjøre ressurser dersom du ikke gjør nytte av dem er en god vane siden Mime er en delt tjeneste.
 • Mange systemendringer, inkludert feilrettinger, og tilgang til programvare vil ikke få effekt før du logger helt ut, altså velger Sign Out, og inn igjen.
 • Større sannsynlighet for feil dersom du over lang tid bare velger "Disconnect".
Dette skjer ved "Disconnect"
 • Din konto og dine åpne program forblir aktive, og ved påfølgende innlogging kan du fortsette arbeidet der du slapp. Har du tidkrevende beregninger/kjøringer du ikke ønsker avbrutt, må du derfor velge "Disconnect" når du går for dagen.
Hvordan utføre Sign out?
 • Klikk på Windows-tasten (tastaturet), klikk på ditt brukernavn (oppe til høyre), velg "Sign out". Alternativt med taste-kombinasjonen. Alt + F4 (lukker aktivt vindu).
Hvordan utføre Disconnect?
 • Klikk på Windows-tasten (tastaturet), klikk på strøm-ikonet (oppe til høyre) og velg "Disconnect". Alternativt ved å klikke på krysset oppe til høyre i tittellinjen. 

3. Bruk av lokal D:\ versus FOU-arkiv (R:\)

D:\Data er lokale disker på Mime. Disse er raskere på lese-/skrivejobber enn andre lagringsvolum. Datafiler som brukes sjelden og beregninger med begrensede lese-/skriveoperasjoner vil ikke registrere merkbar gevinst.

Husk at flytting av filer mellom lokal disk (D:\Data) og FOU-Arkiv (R:\), vil kreve oppdatering av filbane i syntaks for noen program.

FOU-Arkiv (R:\) er synlig både fra lokal maskin og fra Mime, i motsetning til D:\Data, som bare er synlig fra Mime.

Generelt anbefales det å flytte datafiler det skal jobbes mye med til (D:\Data) og flytte de tilbake til FOU-Arkiv (R:\) når arbeidet er over.

4. Stata, pakke-installasjon

Ønsker du ADO-pakker som ikke allerede er installert, kontakt fou-teknisk@hioa.no. Disse vil bli lagt inn i «Site-mappen» til Stata. 

Dersom det haster, kan du selv laste ned ADO-pakker, og plassere de i mappen: D:\Data\ado\plus. Stata er satt opp til å se etter pakker i disse to mappene (Site og Plus), og innholdet er tilgjengelig for alle Stata-brukere. 

5. R: Pakke-installasjoner

Ønske om pakker/libraries som ikke allerede er installert, kan meldes til fou-teknisk@hioa.no. Oppdatering av pakker skjer to-tre ganger i året.