Mime forskningsserver - Ansatt

Mime forskningsserver

Mime forskningsserver

Mime er navnet på en forskningstjeneste for kvantitative data (Statistiske beregninger), lokalisert på OsloMet, primært for prosjekt med litt tyngre beregningsoppgaver som benytter Stata, R, SPSS og lignende.

Det er besluttet at nye Mime-servere skal anskaffes og settes opp (planlagt til Q1 2022).

En ny Mime 2.0-tjeneste ønsker vi dermed å ha klar før sommeren 2022.

Mime-serveren er godkjent for grønne og gule data (ikke-sensitive data).

 • Hvem kan bruke Mime?

  • Primært for forskningsprosjekt med tunge beregningsoppgaver (Stata, R, SPSS og lignende).
  • Brukergrupper: Hovedsakelig SVA, SPS, SAM og de som har behov for å kjøre analyse på større datamengder.
  • Alle som ønsker å benytte programmet Stata (så lenge det er mye ledige ressurser).
  • Brukere må årlig melde behov for fortsatt tilgang.
  • NB! Mime er delvis sperret for tilgang til Internett.
 • Hvordan få tilgang til Mime?

  Send e-post til itservicedesk@oslomet.no med en kort beskrivelse av behov og hvordan Mime ønskes brukt.

  Skal du lagre data i "Personlig"-mappe eller i et "Prosjekt"?

  Når du kontakter it-servicedesk må du/dere beskrive hvorvidt du ønsker å lagre data i en personlig mappe eller under et prosjekt/gruppe. For sistnevnte er det viktig at vi også får vite hvilke andre brukere som skal ha tilgang til denne mappen.

 • Hvordan koble opp mot Mime?

  1. Gå til eksternt skrivebord (kontor.oslomet.no)
  2. Klikk på ikon for Mime. Logg inn med brukernavn og passord.
  3. Deretter blir du påkrevd å godkjenne for to-faktor autentisering.
 • Lagring av data på Mime

  Anbefalt lagringsområde

  Vi anbefaler at de data som det skal behandles og analyseres legges på egen mappe under et egen filområde:

  data (\\fou.01.ada.hioa.no) (R:) (også bare kalt "fou-01")

  På dette område vil du avhengig av behov kunne få tilgang til å lagre dine data under følgende mapper:

  • Personlig\<din bruker>
  • fou-01_<prosjektnavn>

  Har du ikke tilgang til et av disse lagringsområdene, kontakt itservicedesk@oslomet.no

  Alternativt lagringsområde

  D:\Data er lokale disker på Mime. Disse er raskere på lese-/skrivejobber enn andre lagringsvolum. Datafiler som brukes sjelden og beregninger med begrensede lese-/skriveoperasjoner vil ikke registrere merkbar gevinst.

  Husk at flytting av filer mellom lokal disk (D:\Data) og fou-01 (R:\), vil kreve oppdatering av filbane i syntaks for noen program.

  fou-01 (R:\) er synlig både fra lokal maskin og fra Mime, i motsetning til D:\Data, som bare er synlig fra Mime.

  Generelt anbefales det å flytte datafiler det skal jobbes mye med til (D:\Data) og flytte de tilbake til for-01 (R:\) når arbeidet er over.

 • Programvare på Mime

  • Microsoft Office , norsk og engelsk (med unntak av Outlook)
  • SPSS 
  • Rstudio 
  • Adobe Acrobat
  • 7Zip 

  Tilgang til følgende programvare må bestilles for hver bruker:

  • StatTransfer 
  • Stata 
  • MLwiN 

  Bestill programvare

  Du bestiller programvare via bestill.oslomet.no (IKT bestillingssystem) 

 • Anbefalinger og tips til bruk av Mime

  1. Gjenoppretting av filer

  Du kan selv gjenopprette slettede filer.

  1. Åpne utforsker og naviger til aktuell mappe 
  2. Høyreklikk på aktuell mappe og velg: «Restore previous versions» 
  3. Klikk på arkfane: Previous Versions og velg aktuelt gjenopprettingstidspunkt 
  4. Finn ønsket mappe/fil og velg Restore.

  NB! Husk at Restore vil skrive over eksisterende filer dersom du gjenoppretter på samme sted. Du bør derfor være forsiktig med å legge tilbake mapper i stedet for enkeltfiler.        

  2. «Disconnect" versus «Log off»

  Alle brukere oppfordres til å benytte "Sign out" i større grad.

  Dette skjer ved "Sign Out" 

   Avslutter alle programmer og frigjør tildelte ressurser.

  • Å frigjøre ressurser dersom du ikke gjør nytte av dem er en god vane siden Mime er en delt tjeneste.
  • Mange systemendringer, inkludert feilrettinger, og tilgang til programvare vil ikke få effekt før du logger helt ut, altså velger Sign Out, og inn igjen.
  • Større sannsynlighet for feil dersom du over lang tid bare velger "Disconnect".

  Dette skjer ved "Disconnect"

  • Din konto og dine åpne program forblir aktive, og ved påfølgende innlogging kan du fortsette arbeidet der du slapp. Har du tidkrevende beregninger/kjøringer du ikke ønsker avbrutt, må du derfor velge "Disconnect" når du går for dagen.

  Hvordan utføre Sign out?

  • Klikk på Windows-tasten (tastaturet), klikk på ditt brukernavn (oppe til høyre), velg "Sign out". Alternativt med taste-kombinasjonen. Alt + F4 (lukker aktivt vindu).

  Hvordan utføre Disconnect?

  • Klikk på Windows-tasten (tastaturet), klikk på strøm-ikonet (oppe til høyre) og velg "Disconnect". Alternativt ved å klikke på krysset oppe til høyre i tittellinjen. 

  3. Stata, pakke-installasjon

  Ønsker du ADO-pakker som ikke allerede er installert, kontakt itservicedesk@oslomet.no. Disse vil bli lagt inn i «Site-mappen» til Stata. 

  Dersom det haster, kan du selv laste ned ADO-pakker, og plassere de i mappen: D:\Data\ado\plus. Stata er satt opp til å se etter pakker i disse to mappene (Site og Plus), og innholdet er tilgjengelig for alle Stata-brukere. 

  4. R: Pakke-installasjoner

  Ønske om pakker/libraries som ikke allerede er installert, kan meldes til itservicedesk@oslomet.no. Oppdatering av pakker skjer to-tre ganger i året.

 • Om Mime - teknisk

  Teknisk beskrivelse

  Oppkobling til server

  • RDP-løsning https://kontor.oslomet.no. Tilkobling til Mime skjer via en Remote Desktop Gateway Server over TCP port 443.
  • Direkte tilgang til Mime er sperret fra Internett. Kun oppkobling via Gateway-server på TCP port 443, styrt via ACL’er (Access Control Lists) i router.
  • Mime har tilgang til internett så lenge trafikken blir initiert innenfra på TCP port 443. TCP Port 80 er sperret i ACL.

  Tilgang til server og programmer

  • Forutsetter OsloMet-konto (brukernavn og passord)
  • Tilgangsstyring AD, manuell tilgang til definerte grupper
  • Brukere har ikke administrasjonssrettigheter på serveren. Programmer må installeres av IT-avdelingen og tilgang til ulike programmer begrenses via gruppetilhørighet og applocker.

  Tilgang til lagringsressurser

  Mime - Data (D)

  • Tilgang etter institusjonell tilhørighet, AD-gruppetilhørighet
  • Tilgang til enkelte mapper etter behov.

  Egen filserver fou-01 – (R:\)

  • Tilgang etter institusjonell tilhørighet, AD-gruppetilhørighet
  • Tilgang til enkelte mapper etter behov.

   OneDrive/Office365:

  Tilgang til MS-ressurser

  Internett-tilgang

  Sperret for port 80, men tilgang via: HTTPS/443

  Tilgang lagringsressurs    

  Pålogget Mime   

  Vanlig OsloMet    

  Data (D:)

  X

  -

  FOU-Arkiv (R:)

  X

  X

  OneDrive/Office365

  X

  X

  Internett-tilgang

  X

  X