Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Jobbe utenfra

Eksternt skrivebord

Hvordan logge på eksternt skrivebord (Remote desktop) via kontor.hioa.no for å få tilgang til skrivebord og filer utenfra. Veiledningen er for Windows og macOS.
 • informasjon

  Datamaskinen må være tilkoblet Internett.

Innhold

 1. Koble Windows-PC til kontor.hioa.no
 2. Koble macOS til kontor.hioa.no

1. Koble Windows-PC til kontor.hioa.no

Merk! Bruk Internet Explorer-nettleser for best funksjonalitet.

Nettleserne Chrome og Opera fungerer også bra. Firefox fungerer men med litt mer kompleks tilkobling.

1. Logg på kontor.hioa.no

Logg på https://kontor.hioa.no

 1. Username: brukernavn@oslomet.no
 2. Password: OsloMet-passord
 3. Trykk på knappen: Sign in

Du får opp følgende skjermbilde for kontortilgang.

Skjermbilde: Logg på kontor.hioa.no med hioa-brukernavn@hioa.no og passord

2. Programoversikt

Etter innlogging kan du starte opp ulike program.

Remote App and Desktops

Tilgjengelige programmer:

 • Office 2013 (alle Office-verktøy i mappen)
 • Statistikk (ulike statistikkprogrammer i mappen som STATA og SPSS)
 • Adobe Reader (for PDF)
 • Kalkulator
 • Firefox (nettleser)
 • Thunderbird (e-postklient med oppsett av IMAP-innstillinger)
 • Paint (bildebehandlingsprogram)
 • PuTTY (et terminal-emuleringsprogram for å logge på maskiner, routere eller andre enheter som bruker Telnet, Rlogin eller SSH)
 • WordPad (enkel tekstbehandling)
 • Eksternt Skrivebord (tilgang til ditt skrivebord med filer etc.)

Se skjermbilde under for hvordan kontortilgang ser ut.

Skjermbilde: Visning av kontor.hioa.no ser ut og hvilke programmer som finnes

3. Eksternt Skrivebord

Du får tilgang til ditt skrivebord med filer.

 • Klikk på ikonet for Eksternt Skrivebord.

Se skjermbildet under.

Skjermbilde: Se ikon for Eksternt skrivebord for skrivebordstilgang

Firefox: 

 • Velg: Open With
 • Klikk deretter: OK

3.1 Tilgang til Remote Desktop Connection

Klikk på: Connect

Skjermbilde: Klikk på Connect (kun i Firefox)

Firefox: Windows Security

Et innloggingsvindu for Eksternt Skrivebord (i Firefox) kommer opp.

 1. Username: brukernavn@oslomet.no (er forhåndsutfylt når du er innlogget)
 2. Password: Ditt OsloMet-passord.
 3. Klikk: OK

3.2 Kobler til Remote Desktop Connection

Skjermbilde: Remote desktop logger på

3.3 Eksternt Skrivebord - kontortilgang med fullt skrivebordsmiljø

NB! Nytt grensesnitt med Windows Server versjon 2012 R2

Eksternt Skrivebord viser ditt skrivebord med alle mapper og filer. Herfra kan du jobbe som normalt.

 • Windows Start-meny: Klikk på ikonet nederst til venstre, Start-meny.
 • Du har nå tilgang til ditt hjemme- og fellesområde og Office-programmer.

Se skjermbilde under for eksempel av skrivebordsmiljø.

Skjermbilde: Kontortilgang med fult skrivebordsmljø

3.4 Windows Start-meny

 • Start-menyen gir tilgang til ulike verktøy.

Skjermbilde: Start-meny gir ulike funksjoner

3.5 Koble fra Eksternt Skrivebord

Dine åpne programmer/vinduer forblir åpne så du kan logge inn og få dem opp igjen.

 • Trykk på krysset (X) til høyre i verktøylinjen øverst i skrivebordsvisningen...

Skjermbilde: Ulike måter å logge av, med enten åpne programmer eller velge å logge helt av, Disconnect.

 • Eller du kan trykke Disconnect under av/på-knappen.
 • Men ønsker du å avslutte/logge helt av, se punktet under.

Skjermbilde: Velge å logge helt av, Disconnect

3.6 Avslutte / logge av Eksternt Skrivebord

 • Trykk på navnet ditt for å få vist menyen for å logge av/slå av.
 • Klikk på: Sign-Out.

Skjermbilde: Logg av/Sign out

4. Tilgang til Office-verktøy

 • Klikk på mappen «Office 2013»

Skjermbilde: Ikon for Office-programmer via kontor.hioa.no

4.1 Oversikt over Office 2013-programmer

Skjermbilde: For å starte et program, klikk på ikonet

Firefox: Start et Office-program

 • Klikk på et program-ikon for å starte programmet, eks. PowerPoint.

Eksempel for start av PowerPoint-program i skjermbildet under.

Skjermbilde: Klikk på et program-ikon for å starte det

 • Klikk på: OK - for å åpne programmet.

Skjermbilde: Klikk OK

4.2 Kjør program

 • Klikk på: Connect - for å kjøre programmet.

Skjermbilde: Klikk Connect for å kjøre programmet

Firefox: Logg inn

 1. Brukernavn er forhåndsutfylt når du er innlogget, f.eks.: brukernavn@oslomet.no
 2. Passord: Skriv inn OsloMet-passord.
 3. Klikk: OK
 4. Programmet starter deretter.

4.3 Tilbake til hovedsiden RemoteApp and Desktops

 • Trykk på gul mappe, se uthevet mappe med tekst «Up», for å komme tilbake til hovedsiden.

Skjermbilde: For å starte et program, klikk på ikonet

5. Statistikk-programmer

 • Klikk på mappen "Statistics" for å bruke statistikk-programmer som STATA eller SPSS.

Skjermbilde: Ikon for Statistikk-programmer via kontor.hioa.no

5.1 Tilgjengelige statistikk-programmer

Følgende programmer er tilgjengelig:

 • Amos graphics
 • File Manager
 • IBM SPSS Statistics 22
 • Language
 • Program Editor
 • Seed Manager
 • STATA

Se skjermbilde under.

Skjermbilde: Alle statistikk-programmer som er tilgjengelig, og mappe Up for å komme tilbake

5.2 Åpne et statistikk-program

 1. Klikk på ikonet for programmet for å åpne det.
 2. Klikk: OK
 3. Klikk deretter: Connect
 4. Logg på: Skriv ditt OsloMet-passord (brukernavn@oslomet.no er forhåndsutfylt)

Følg samme prosedyre som under punkt 4.

Hvis et program ikke starter

Dersom et program ikke starter normalt, kan det mangle et/flere tilleggsprogramfiler (.exe-fil) som også må kjøres. Gi beskjed om dette til: itservicedesk@oslomet.no

5.3 Tilbake til hovedsiden RemoteApp and Desktops

 • Trykk på gul mappe, se mappe med tekst «Up», for å gå tilbake til hovedsiden.

Skjermbilde: Alle statistikk-programmer som er tilgjengelig, og mappe Up for å komme tilbake

2. Koble macOS til kontor.hioa.no

Forutsetninger

Microsoft Remote Desktop må være installert.

 1. For OsloMet-Mac: Microsoft Remote Desktop er forhåndsinstallert. Microsoft Remote Desktop finnes under: / Applications / Microsoft Remote Desktop
 2. For privat Mac: Last ned Microsoft Remote Desktop.

1. Logg på kontor.hioa.no

Logg på https://kontor.hioa.no

 1. Username: brukernavn@oslomet.no
 2. Password: OsloMet-passord
 3. Trykk på knappen: Sign in

Du får opp følgende skjermbilde for kontortilgang.

Skjermbilde: Logg på kontor.hioa.no med hioa-brukernavn@hioa.no og passord

2. Eksternt Skrivebord - ditt skrivebordsmiljø

 • Start Eksternt Skrivebord for å få fullt skrivebordsmiljø.

Eksternt Skrivebord viser alle filer og snarveier på skrivebordet ditt.

Skjermbilde: Se ikon for Eksternt skrivebord for skrivebordstilgang

2.1 Connecting Eksternt Skrivebord

Datamaskinen logger seg inn på Eksternt Skrivebord.

 • Skriv inn brukernavn og passord ved OsloMet
 • Dersom det feiler første gang, trykk OK - til du kommer inn.

2.2 Eksternt Skrivebord

 • Datamaskinen kobler nå til Eksternt Skrivebord.

Her har du tilgang til ditt skrivebordsmiljø slik du er vant til fra Windows.

Merk: Under er visning for et Windows skrivebordsmiljø sett via macOS.

Skjermbilde: standar desktop for mac

2.3 Tilgang til alle programmer / Apps

Ønsker du å se alle Apps eller programmer:

 • Klikk på Windows-menyen, ikonet nederst i hjørnet.
 • Du kommer da til Start-menyen. Se skjermbildet under.

Skjermbilde: klikk på ikonet for Windows nede i venstre hjørnet for tilgang til flere menyer/apps

 • Velg deretter pilen nederst i bildet - for å åpne tilgang til alle app-er.

Skjermbilde: start-menu for mac i remote desktop

 • Alle apper du har tilgjengelig via Remote Desktop for Mac. 

Skjermbilde: Alle apps eller programmer via remote desktop

2.4 Navigere i utforsker

For å gå tilbake et eller flere steg eller navigere rundt i Windows-utforsker kan du velge i menyen her.

 • Velg: Desktop eller Computer - for tilgang til skrivebordsmiljøet ditt.
 • Velg: File Explorer - for tilgang til dine filer og mapper.

Skjermbilde: Alle tilganger fra Start-meny

Slik er skjermvisningen under Start-meny.

Skjermbilde: start-menu for mac i remote desktop

3. Logge av Remote Desktop

Hvordan logge av Remote Desktop for Mac.

 • Gå til Windows-menyen: Velg ikonet for Windows eller Start-menyen, nederst til venstre for å få skjermbildet under.
 • Disconnect: Ikonet for å slå av / Disconnect - er til høyre for navnet ditt.

Skjermbilde: Hvordan logge ut av Remote Desktop

 • Klikk på: Disconnect

Skjermbilde: Hvordan logge ut av Remote Desktop

Kontakt IT-servicedesk


chatbot-portlet