Programvare for hjemmebruk | Tilgang utenfra - Ansatt

Programvare for hjemmebruk

Programvare for hjemmebruk

Oversikt over tilgjengelig programvare for privat Windows PC og Mac som student/ansatt ved OsloMet fritt kan laste ned.

Merk! Enkelte programvarer er kun for ansatte.

Hjemmekontor?

Programvare for bruk på privat utstyr

Se distro.tjenester.oslomet.no for programvare du kan laste ned på privat utstyr.

Her finner du blant annet SPSS, Matlab, f4transkript +

Annet

Behov for hjelp?

Behov for hjelp?