Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Jobbe utenfra

Programvare for hjemmebruk

Oversikt over tilgjengelig programvare for privat Windows PC og Mac som student/ansatt ved OsloMet fritt kan laste ned.

Forutsetning

Datamaskinen må være tilkoblet VPN for å få tilgang til interne tjenester og ressurser ved OsloMet utenfra.

  • regel

    Merk! Enkelte programvarer er kun for ansatte.

Innhold

Programvare for privat bruk

For hjemmebruk
Last ned programvare for Windows og macOS. Følgende programvare kan lastes ned, bl.a.: Microsoft Office, EndNote, SPSS, Nvivo, Viscosity for macOS.

Installeringsveiledninger

Jobbe utenfra?

Tilgjengelige programvarer via OsloMet-nettverket

Anbefalte gratis programvarer - her finner du tilgjengelig programvare for bl.a.: 3D-verktøy, antivirus, designverktøy, fildeling, gratis kontorstøtte for hjemmebruk, prosjektverktøy, undersøkelsesverktøy og webpublisering.

Gratis programvarer via Feide (*) - her finner du bl.a. samhandlingsverktøy, video- og tegneprogram, fildeling og lagringsverktøy, og online kart. (*) Krever Feide-innlogging med OsloMet-brukernavn og passord.

OsloMet-maler for Office-verktøy

OsloMet-maler for brev og notater i Office for Windows

  • Merk! Finnes under fellesområde, stasjon K: K:\felles\alle\maler\hioa-maler  – for tilgang til maler hjemmefra/utenfra. Krever VPN-tilkobling utenfra.

For macOS: OsloMet-maler i Office 2016.

Kontorstøtteverktøy for hjemmebruk

Veiledning?

Kontakt IT-servicedesk for hjelp!


chatbot-portlet