Utstyr og programvare | Brukerstøtte IT - Ansatt

IT-utstyr

IT-utstyr

Behov for IT-utstyr? Her finner du informasjon om hvordan bestiller PC, skjerm, mobiltelefon og annet nødvendig IT-utstyr.

Bruk ditt OsloMet-brukernavn og -passord for å logge inn.

 • Hvordan bestille IT-utstyr og programvare?

  PC-er, telefoner, nettbrett og programvare skal bestilles via IT-servicedesk og Sentralen (service-now.com).

  IT betaler for at alle ansatte utstyres med én bærbar PC og standard IT-utstyr.

  Standard IT-utstyr

  • Skjerm
  • Dokkingstasjon
  • Webkamera
  • Hodetelefon
  • Tastatur
  • Mus

  Programvare

 • Leders godkjenning av IT-utstyr og programvare

  1. Den som er satt som godkjenner/BDM på en bestilling får et varsel på e-post. 
  2. Klikker seg inn på forespørselen og ser hva som er bestilt, og vurderer om den skal godkjennes eller avvises. 
  3. FØR man godkjenner må leder legge inn korrekt konteringsinformasjon. Dette ligger under fanen "Detaljer". Bla ned til bunnen for å se feltene for konteringsinformasjon. 
  4. Legg inn korrekt budsjettenhet, prosjektkode og arbeidsordre, og klikk "Lagre". 
  5. Klikk "Godkjenn". 
 • IT-utstyr til hjemmekontor

  Utstyr til å jobbe hjemmefra må dekkes av eget fakultet/institutt.

  Slik bestiller du

  Gå til Sentralen – Bestill IT-utstyr.

  Du finner varene under: "Bestill IT-utstyr".

  • Plukk de varene du ønsker, eller gå via Skjema for IT-utstyr
  • Skriv gjerne i kommentarfelt at det er til «jobbe hjemmefra utstyr».

  Utstyr som leveres ut til hjemmekontor er OsloMets eiendom og skal leveres tilbake til OsloMet ved avsluttet arbeidsforhold, eller dersom andre forhold tilsier det.

 • Behov for flere PC-er eller spesialutstyr?

  IKT-avdelingen kjøper ikke inn modeller som ikke inngår i standard vareutvalg for PC , med mindre det kan dokumenteres at det er et spesielt behov for dette.

  Som hovedregel får tilsatte ikke mer enn én kontor-PC. 

  Annet tilbehør og utstyr skal som hovedregel bestilles gjennom lokalt innkjøp i egen enhet.

  Ved behov for mer enn én PC eller spesial-PC

  1. Hovedregelen er at tilsatte får én bærbar PC. Noen ansatte kan ha behov for en stasjonær og en bærbar (eller nettbrett), men dette er unntak og skal godkjennes av leder.
  2. Fakultet/enhetbelastes for maskin nummer to og spesial PC-er.
   Dersom spesial-PC er den tilsattes primære enhet kan IKT-avdelingen internfaktureres for prisen av standardmodellen - ca. 8000,- per 2019. 
   I enkelte tilfeller kan det være rimelig å kreve at IT-servicedesk skal betale hele kostnaden for ikke standard-PC. Dette vil i hovedsak gjelde dersom det er behov for spesiell tilrettelegging grunnet funksjonsnedsettelser o.l.  Henvendelser om dette sendes til itservicedesk@oslomet.no.
  3. IT-utstyr som brukes på hjemmekontor skal leveres tilbake til OsloMet når avtale om hjemmekontor eller arbeidsforholdet avsluttes. Se retningslinje for hjemmekontor.
  4. Det er ikke anledning til å ha tre maskiner eller to bærbare (inkl. nettbrett). Dette strider mot hva som er fornuftig funksjonelt og kostnadsmessig forsvarlig. Slike tilfeller skal forelegges fakultets-/avdelingsledelsen som skal gi særskilt begrunnelse.

  NB! Ofte henvises det til at tilsatte har fått midler til maskiner gjennom finansierte prosjekter. Dette fritar en ikke fra reglene om antall maskiner eller at det skal installeres med OsloMets oppsett.

  Det er ikke finansieringsmodellen alene som bestemmer hvor mange maskiner en ansatt har eller hvordan maskinene skal benyttes, men det faktum at de benyttes i OsloMets nettverk og informasjonssikkerhetshensyn, og med pålegg fra Datatilsynet og Riksrevisjonen om registrering og kontroll.

 •  Rutine for bestilling av IT-utstyr

  1. Bruker bestiller IKT-utstyr og programvare via Sentralen.
  2. Bestillingen blir teknisk godkjent hos IT-servicedesk.
  3. Bestillingen blir økonomisk godkjent hos leder.
  4. Bestillingen går til IKT-innkjøpsansvarlig for bestilling hos leverandør. Vær oppmerksom på at leveringstid påløper.
  5. Levering av vare/programvare til IT-servicedesk.
  6. Bestillingen klargjøres hos IT-servicedesk og registreres på bruker.
  7. Bruker mottar beskjed fra IT-servicedesk om at bestillingen er klargjort og kan hentes/tas i bruk
 • Innlevering og gjenbruk av IT-utstyr

  Hva gjør jeg med gammelt IT-utstyr?

  Utstyr og tilbehør som er gammelt, ødelagt eller ikke lenger er i bruk skal leveres til IT-servicedesk. Vi foretar deretter en vurdering av om utstyret kan repareres eller gjenbrukes av andre på OsloMet.

  Hva skjer med gammelt IT-utstyr?

  En del IT-utstyr kan gjenbrukes internt av andre ansatte. I tilfeller der reparasjon er lønnsomt blir dette utført. Gammelt utstyr må også kasseres fordi det ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene til OsloMet. Utstyr som ikke blir gjenbrukt internt hos OsloMet slettes og videreformidles til eksternt firma som deretter gjenvinner og evt. videreselger utstyret på våre vegne.

  I 2021 fikk vi tilbakebetalt cirka 600.000,- som følge av dette gjenbruket, og vi hadde en besparelse på cirka 200 tonn CO2 i forhold til om dette utstyret hadde blitt kastet. Pengene vi får for gjenbruk går blant annet til å sørge for at nyansatte ved OsloMet får IT-utstyr av høy kvalitet.

 • Anskaffe større mengder IT-utstyr, lisenser eller nye systemer?

  Skal du anskaffe et større antall lisenser, nye systemer eller programvare som er ny på OsloMet? Les gjennom rutinen vår for avklaring og vurdering av behov først.

 • Nyttige lenker

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk