Utstyr og programvare | Brukerstøtte IT - Ansatt

Utstyr og programvare

Utstyr og programvare

Her finner du informasjon om hvordan du bestiller og skaffer det IT-utstyr og programvare på OsloMet.

VPN er nødvendig for å bruke IT-bestillingstjenesten, bestill.oslomet.no

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk