Utstyr og programvare | Brukerstøtte IT - Ansatt

IT-utstyr

IT-utstyr

Behov for IT-utstyr? Her finner du informasjon om hvordan bestiller PC, skjerm, mobiltelefon og annet nødvendig IT-utstyr.

VPN er nødvendig for å bruke IT-bestillingstjenesten, bestill.oslomet.no

 • Hvordan bestille IT-utstyr?

  PC-er, telefoner, nettbrett og programvare skal bestilles via IT-servicedesk og bestill.oslomet.no.

  IT betaler for at alle ansatte utstyres med én Bærbar PC og standard IT-utstyr.

  Standard IT-utstyr:
  • Skjerm
  • Dokkingstasjon
  • Webkamera
  • Hodetelefon
  • Tastatur
  • Mus
 • IT-utstyr til hjemmekontor

  Jobbe hjemmefra under Korona

  Utgifter til standard IT-utstyr (pakke med 1 skjerm, docking, tastatur og mus) ment for hjemmekontor under Korona dekkes inntil videre av IT. Ansatte som per dags dato ikke har hodesett eller webkamera vil også få dette dekket.

  Vi dekker per arbeidsplass hjemme:

  • 1 skjerm 27" (vår standardskjerm)
  • 1 dokkingstasjon
  • 1 mus (ikke trådløs)
  • 1 tastatur (ikke trådløst)
  • 1 hodesett
  • 1 webkamera (vi er tomme for øyeblikket, men forventer inn på lager i september/oktober).

  Rollermouse/mousetrapper dekker vi ikke i denne «pakken». Hovedregel om én PC per ansatt gjelder fortsatt.

  Slik bestiller du:

  Gå til https://bestill.oslomet.no – Bestill utstyr.

  Du finner varene under: "Standard bestilling – tilleggsutstyr".

  • Legg inn hver vare i egen varelinje.
  • Skriv gjerne i kommentarfelt at det er til «jobbe hjemmefra utstyr».

  Utstyr som leveres ut til hjemmekontor er OsloMets eiendom og skal leveres tilbake til OsloMet ved avsluttet arbeidsforhold, eller dersom andre forhold tilsier det.

  Hjemlevering

  IT-servicedesk vil prioritere hjemlevering av IT-utstyr til ansatte som er i karantene eller isolasjon, eller som av andre grunner (sykdom/skade) ikke kan hente selv på campus.

 • Spesialbehov?

  IKT-avdelingen kjøper ikke inn modeller som ikke inngår i standard vareutvalg for PC , med mindre det kan dokumenteres at det er et spesielt behov for dette.

  Som hovedregel får tilsatte ikke mer enn én kontor-PC. 

  Annet tilbehør og utstyr skal som hovedregel bestilles gjennom lokalt innkjøp i egen enhet.

  Ved behov for mer enn én PC eller spesial-PC:

  1. Hovedregelen er at tilsatte får én bærbar PC. Noen ansatte kan ha behov for en stasjonær og en bærbar (eller nettbrett), men dette er unntak og skal godkjennes av leder.
  2. Fakultet/enhetbelastes for maskin nummer to og spesial PC-er.
   Dersom spesial-PC er den tilsattes primære enhet kan IKT-avdelingen internfaktureres for prisen av standardmodellen - ca. 8000,- per 2019. 
   I enkelte tilfeller kan det være rimelig å kreve at IT-servicedesk skal betale hele kostnaden for ikke standard-PC. Dette vil i hovedsak gjelde dersom det er behov for spesiell tilrettelegging grunnet funksjonsnedsettelser o.l.  Henvendelser om dette sendes til itservicedesk@oslomet.no.
  3. IKT-utstyr kan ikke utplasseres på permanent basis andre steder enn i OsloMets lokaler. Eneste unntak er dersom fjernarbeid (hjemmekontor) er innvilget av HR, se skjema for fjernarbeid (hjemmekontor) her (.pdf).
  4. Det er ikke anledning til å ha tre maskiner eller to bærbare (inkl. nettbrett). Dette strider mot hva som er fornuftig funksjonelt og kostnadsmessig forsvarlig. Slike tilfeller skal forelegges fakultets-/avdelingsledelsen som skal gi særskilt begrunnelse.

  NB! Ofte henvises det til at tilsatte har fått midler til maskiner gjennom finansierte prosjekter. Dette fritar en ikke fra reglene om antall maskiner eller at det skal installeres med OsloMets oppsett.

  Det er ikke finansieringsmodellen alene som bestemmer hvor mange maskiner en ansatt har eller hvordan maskinene skal benyttes, men det faktum at de benyttes i OsloMets nettverk og informasjonssikkerhetshensyn, og med pålegg fra Datatilsynet og Riksrevisjonen om registrering og kontroll.

 •  Rutine for bestilling av IT-utstyr

  1. Bruker bestiller IKT-utstyr og programvare via Min bestilling.
  2. Bestillingen blir teknisk godkjent hos IT-servicedesk.
  3. Bestillingen blir økonomisk godkjent hos leder.
  4. Bestillingen går til IKT-innkjøpsansvarlig for bestilling hos leverandør. Vær oppmerksom på at leveringstid påløper.
  5. Levering av vare/programvare til IT-servicedesk.
  6. Bestillingen klargjøres hos IT-servicedesk og registreres på bruker.
  7. Bruker mottar beskjed fra IT-servicedesk om at bestillingen er klargjort og kan hentes/tas i bruk

  Illustrasjonsbilde av bestillingsrutine av IKT-utstyr.

 • Nyttige lenker

  Oppsett av IKT-utstyr

  Mobiltelefoni ved OsloMet

  Tapt, ødelagt eller kassering av IKT-utstyr

  IKT-utstyr i auditorier og undervisningsrom

  Programvare

  All programvare skal bestilles gjennom bestill.oslomet.no (krever VPN).

  Skal du anskaffe et større antall lisenser, systemer eller programvare som er nye på OsloMet? Les gjennom rutinen vår for avklaring og vurdering av behov først.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk