IKT for nytilsatte | Nytilsatt - Ansatt

IKT for nyansatte

IKT for nyansatte

Er du nyansatt ved OsloMet? Her får du en rask innføring i det du trenger å vite om IT ved OsloMet, og noen av tjenestene vi tilbyr.

Aktivere IT-konto?

Aktivering og administrasjon av kontoen din gjøres på passord.oslomet.no.

Lagring

Før du starter å jobbe ved OsloMet bør du lese gjennom lagringsguiden og lære deg å klassifisere informasjon.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk