Samarbeid i NVivo - Ansatt

Samarbeid i NVivo - kvalitativ analyse

Samarbeid i NVivo - kvalitativ analyse

Tradisjonelt har NVivo vært best tilpasset enkelt-forskere som jobber med NVivo på egen maskin. Gjennom tjenesten NVivo Collaboration Server har det åpnet seg opp noen muligheter for å samarbeide i NVivo.

NVivo Collaboration Server er ment for forsker-team som har behov for å jobbe på en NVivo-prosjektfil samtidig. Alle i teamet kan da jobbe med det samme prosjektet der hver enkelt kan kode, kommentere/koble kilder og har umiddelbar tilgang til endringene som er gjort av de andre team-medlemmene.  

Vær klar over at det også er noen begrensninger. Mer om dette under 'Forutsetninger for bruk' og 'Sikkerhet og personvern i Collaboration Server'.

 • NVivo Collaboration Server versus Cloud

  Om NVivo Collaboration Server

  Med NVivo Collaboration Server kan man samskrive på felles prosjektfil i NVivo.

  Prosjektfilen (*.nvp) lagres på en SQL-server på OsloMet der det blir opprettet en database per prosjekt. Alle endringer som prosjektdeltakerne gjør underveis synkroniseres dit. Det samme med alle filer som blir importert i prosjektet. 

  På denne måten får alle som har tilgang til samme NVivo-prosjekt oppdatering i sanntid på alle endringer som gjøres.

  NVivo Cloud

  NVivo Collaboration Server må ikke forveksles med NVivo Cloud som også er en samarbeidsløsning, men i motsetning til NVivo Collaboration Server synkroniseres alle data der til en skytjeneste (NVivo Cloud).

  NVivo Cloud er ikke godkjent for bruk ved OsloMet grunnet sikkerhet og personvern.

 • Hvordan få tilgang til Collaboration Server

  Prosjektleder/prosjektansvarlig eller den ansvarlig for bruken må først sende en søknad til IT-servicedesk og begrunne behovet for å få tilgang til NVivo Collaboration Server.

  Prosjektet må være registrert i Forskningsdatabasen før forespørsel om tilgang sendes. Samt at brukerne fra prosjektet må være registrert under "Participants"-fanen. Oppgi hvilke brukere som skal benytte NVivo.

  Les igjennom forutsetningene under før forespørselen sendes inn til it-servicedesk.

  Dersom forespørselen blir innvilget, vil it-servicedesk registrere inn brukernes navn. Først når dette er gjort og brukerveiledning er sendt ut, vil prosjektansvarlig få tilgang. Se forøvrig 'Veiledning' under.

  Installasjon av NVivo

  For å få tilgang til selve NVivo, kan programmet lastes ned fra SoftwareCenter. Det forutsetter en driftet OsloMet pc.

  Vær oppmerksom på at flere versjoner av NVivo kan være tilgjengelig og at man velger den som er godkjent for Collaboration Server.

 • Forutsetninger for bruk

  Husk at

  • Alle brukere må benytte Windows pc (Mac er ikke godkjent fra leverandøren for bruk mot NVivo Collaboration Server)
  • Alle brukere må ha en OsloMet-konto, eventuelt være registrert som gjestebruker ved OsloMet
  • Alle brukere må benytte samme versjon av NVivo

  Ved bruk 

  • Det avgjørende at en har god nett-tilgang mens man benytter NVivo. Kablet nettverk er å anbefale.
  • Et tråløst nettverk på < 100Mbps vil kunne fungere dårlig, men selv med god hastighet kan andre forhold i nettverket påvirke kontakten mot server.
  • Mister man forbindelsen mens man jobber kan en risikere at arbeidet ikke blir synkronisert som forventet. En god regel er derfor å stenge ned applikasjonen når du skal bevege deg rundt med pc'n.
  • Du må være koblet til VPN når du skal jobbe med NVivo Collaboration Server.

  Navneregel - prosjektfil

  Alle prosjekter må opprettes etter følgende navneregel:

  <ID-fra Forskningsdatabasen> + <Kort prosjektnavn>, Eksempel: 99991 Gym i endring

  Dette for at- IT-avdelingen skal kunne holde oversikt over prosjekter som opererer inne på NVivo Collaboration Server.

 • Sikkerhet og personvern i Collaboration Server

  Data-klassifisering

  NVivo Collaboration Server er ikke en godkjent tjeneste for prosjekter som jobber med røde/sorte data. For prosjekter som jobber med sensitive data anbefaler vi heller at prosjektene benytter NVivo på Mime 2.0. Les mer om Mime 2.0 her.

  Bruk av NVivo på Mime 2.0 vil likevel ikke være egnet for store prosjekter der mange skal jobbe sammen, fordi det er kun en som kan jobbe på NVivo prosjektfil om gangen. NVivo på Mime 2.0 er altså mer som  jobbe på egen maskin, men at det lagres på en sikker sone på OsloMet.

  Personvern

  Sikkerheten for dataene er forholdsvis god siden disse ligger lagret på en egen database på en beskyttet OsloMet-server.

  Vi anslår derfor sikkerheten til å være noe høyere enn når du jobber med NVivo på din egen maskin. 

  Samtidig er det ikke slik at sikkerhetsnivået er like høyt som om du hadde jobbet inne i TSD (Tjenester for sensitive data)

  Er du usikker på om NVivo Collaboration Server passer deg og ditt prosjekt, så ta kontakt med oss på itservicedesk@oslomet.no.

  Sikkerhet

  Sikkerheten ved bruk av Collaboration Server i forhold til sky-tjenesten (NVivo Cloud) er at den gir et ekstra lag tilgangsstyring i tillegg til at datalagringen er sentralisert på OsloMet og backup hos OsloMets private backup-leverandør.

  Backup

  Det tas to type backup av tjenesten, en serverbackup og en applikasjonsbackup.

  Applikasjonsbackupen vil kunne gi mulighet for å gjenopprette en prosjektfil i situasjoner der for eksempel det har oppstått en synkroniseringskonflikt.

 • Veiledning

  Når prosjektet søker tilgang vil det ved innvilgelse sendes ut en brukerveiledning for hvordan sette opp NVivo for å jobbe mot server.

  Roller

  Minst en i prosjektgruppen må ha rollen som "Project creator" og er den som oppretter prosjektet første gang og styrer hvilke brukere som skal ha tilgang til NVivo-serveren. (Forutsatt at disse er registrert inn som brukere hos it-servicedesk først).

  Når it-servicedesk har fått registrert alle brukere som skal ha tilgang, er det "Project creator" for det enkelte Nvivo-prosjekt som må legge til sine brukerne, "Users". Mer om dette i veiledningen.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk