Retningslinjer for bruk av ikt-tjenester og utstyr | Utstyr og programvare | Brukerstøtte IT - Ansatt

Retningslinjer og rutiner for IKT-tjenester og -utstyr

Retningslinjer og rutiner for IKT-tjenester og -utstyr

På denne siden finner du informasjon og retningslinjer om IT-konto, bruk av IT-utstyr og mobiltelefoni.

Som ansatt plikter du å gjøre deg kjent med OsloMets sikkerhetsinstruks. Sikkerhetsinstruksen går alltid foran annen motstridende informasjon.

Kontakt sikkerhet@oslomet.no eller itservicedesk@oslomet.no dersom du har spørsmål.

 • Retningslinjer for anskaffelse av mobiltelefon / abonnement ved OsloMet

  Hvem kan få tildelt mobiltelefon/abonnement?

  Om arbeidsoppgaver og ansvar tilsier at en tilsatt må nås/har behov for telefon i tjenesten kan arbeidstakere ved OsloMet få innvilget dekning av kostnader til innkjøp av mobiltelefon og til påløpende brukskostnader for mobiltelefoni.

  • Bestilling av mobiltelefon/abonnement (Sentralen) (krever OsloMet-brukernavn/passord).
  • Leder må godkjenne bestillingen.
  • Leveringstid vedr. kjøp av mobiltelefon avhenger av leverandør.
  • For mer informasjon, se retningslinjer for bestilling av ikt-utstyr/mobile enheter.

  Retningslinjer for tildeling og bruk av mobiltelefon/abonnement

  Følgende retningslinjene gjelder alle tilsatte ved OsloMet:

  Retningslinjer - Mobiltelefoni innenfor ordinær arbeidssituasjon

  Avtalen gjelder bestemmelser om dekning av kostnader for mobiltelefoni innenfor ordinær arbeidssituasjon.

  Retningslinjer - Mobiltelefoni utenom ordinær arbeidssituasjon

  Avtalen gjelder bestemmelser om dekning av kostnader for mobiltelefoni utenom ordinær arbeidssituasjon.

 • Retningslinjer for bestilling av IKT-utstyr og programvare

  Avklaring og IT-godkjenning av behov

  IT-servicedesk kvalitetssikrer og forhåndsgodkjenner alle bestillinger av IKT-utstyr og programvare.

  Innkjøp

  All bestilling av IKT-utstyr og programvare som skal benyttes i OsloMets nettverk skal kjøpes inn via Sentralen

  Nye behov

  Har du behov for å ta bruk eller anskaffe av ny applikasjon, programvare, nytt teknisk utstyr eller et IT-system må du klargjøre behovet, samt forhold rundt bruk og forvaltning før du går videre.

  Godkjenning

  Fakultetene og administrasjonens utvalgte ledere foretar den endelige godkjenningen før varen settes i bestilling hos ekstern leverandør.

  Bestilling av egendefinerte og nye varer

  Bestillingssystemet inneholder en rekke forhåndsdefinerte standardvarer, men det er også mulig å legge inn egendefinerte varer.

  Vi anbefaler at bestiller kontakter IT-servicedesk (itservicedesk@oslomet.no) før egendefinerte varer legges inn i bestillingssystemet.

  Bestilling av AV-utstyr

  Projektorer, smartboard og annet audio- og videoutstyr skal ikke bestilles via IT-servicedesk.

  Kontakt Auditoriehjelpen eller Medieseksjonen i forbindelse med bestilling av dette.

  Bestilling av datarekvisita (tilleggsutstyr til PC etc.)

  Spesialtastatur, spesialmus og annet HMS-relatert tilleggsutstyr skal _ikke_ bestilles via IKT‑avdelingens bestillingssystem. Dette går under kontor-/datarekvisita og bestilles lokalt.

  Kontakt ditt fakultet/enhet for spørsmål om ekstra utstyr. Bestill datarekvisita via Min bestilling.

  Utlevering og installasjon

  Bestiller mottar e-post når varen(e) kan hentes hos IT-servicedesk.

  Programvare

  Kun datamaskiner driftet og levert av OsloMet har adgang til å få installert lisenser betalt av OsloMet.

 • Retningslinje for innkjøp og bruk av reMarkable skrivebrett

  Om retningslinje for innkjøp og bruk av Remarkable skrivebrett

  • Gjelder fra dato: 06. mars 2024
  • Godkjent av: IKT-direktør
  • Forvaltes av: Seksjon for tjenesteproduksjon

  Retningslinje som gjelder alle ansatte ved OsloMet

  • OsloMet skal ikke kjøpe inn reMarkable til ansatte.

  Retningslinje som gjelder alle eksisterende brukere av reMarkable

  • reMarkable enheter skal ikke kobles opp mot OsloMet sine systemer/servere, f.eks. OneDrive og Sharepoint. Dette for å hindre at data synkroniseres av fra OsloMet til reMarkables skytjeneste.
  • reMarkable som benyttes i arbeidsforhold ved OsloMet, skal kun brukes til grønne/åpne data.
  • Alle brukere av reMarkable må være bevisst på hva som noteres på enheten. Personinformasjon, virksomhetskritiske data, forretningshemmeligheter og annen skjermingsverdige data skal ikke håndteres på slike enheter.
  • reMarkable enheter som benyttes ved OsloMet skal ha påslått pinkode-lås.
  • Retningslinjer for tilgangskontroll, klassifisering av data, informasjonssikkerhet på reise, behandling av personopplysninger, sikring av personlig ikt-utstyr gjelder for bruk av reMarkable i likhet med annet teknisk utstyr.
  • Dersom reMarkable enheter avhendes skal disse tømmes for data eid/forvaltet av OsloMet (inkludert grønne data)
  • Ved avslutning av arbeidsforhold skal reMarkable enheter som er kjøpt inn/eies av OsloMet returneres til IT-servicedesk

  Retningslinje som gjelder Avdeling IKT

  • OsloMet skal ha en oversikt over reMarkable enheter som allerede er kjøpt inn i regi av OsloMet. reMarkable enheter skal utover dette ikke forvaltes av OsloMet.
 • Rutine ved tap eller tyveri av IKT-utstyr

  Sensitiv informasjon

  Dersom du har sensitiv informasjon lagret på tapt utstyr er det viktig at IT-servicedesk også får beskjed om dette så raskt som mulig slik at vi eventuelt kan sette i gang skadebegrensende tiltak.

  Tap eller tyveri av IKT-utstyr

  Meld fra til IT-servicedesk ved tap eller tyveri av utstyr, slik at vi kan oppdatere utstyrsregisteret og korrigere finansielle forhold.

  Følgende IKT-utstyr må du melde ved tap eller tyveri:

  • Mobiltelefon

  • Bærbar PC

  • Stasjonær PC

  • Nettbrett (iPad o.l.)

  • Eksterne lagringsenheter

  Kassering av eldre IKT-utstyr

  Meld fra til IT-servicedesk ved kassering av utstyr, slik at vi kan oppdatere utstyrsregisteret. Universitetet har avtale med ekstern leverandør som kasserer eldre utstyr. Forsvarlig sletting av pc-er og eventuell gjenbruk blir gjort i henhold til forpliktelser i avtalen.

  Følgende IKT-utstyr må du levere til kassering:

  • Mobiltelefon

  • Bærbar PC

  • Stasjonær PC

  • Nettbrett (iPad o.l.)

  • Eksterne lagringsenheter

 • Rutine for innlevering av ødelagt IKT-utstyr

  Ødelagt IT-utstyr

  Skadet eller ødelagt IT-utstyr leveres til IT-servicedesk på Kjeller eller i Pilestredet. Se kontaktboks for adresse.

  Eksempel på ødelagt IT-utstyr:

  • IT-utstyr som ikke vil skru seg på
  • Knust eller ødelagt skjerm på nettbrett, mobiltelefon eller PC
  • Vannskader på nettbrett, mobiltelefoner eller PC
  • Fallskader på PC, skjermer og annet IT-utstyr

  Ved ødelagt PC, nettbrett eller mobiltelefon:

  1. Last ned og fyll ut skjema: Innleveringsskjema for ødelagt utstyr (last ned PDF).
  2. Ferdig utfylt skjema leveres til IT-servicedesk sammen med ødelagt utstyr.

  Dersom utstyret ikke fysisk kan leveres til IT-servicedesk, skal den tilsatte informere IT-servicedesk om hvor det ødelagte utstyret befinner seg.

  Erstatningsansvar?

  Enheten til den tilsatte som har ødelagt eller mistet utstyr må selv dekke kostnadene til reparasjon eller nytt utstyr, dersom skadene ikke dekkes av garantien.

  Den tilsatte som har tapt eller ødelagt utstyret og den tilsattes nærmeste leder må i fellesskap bli enige om utstyret skal erstattes. Dersom leder og tilsatt blir enige om er å dekke reparasjon eller kjøpe nytt utstyr, skal IT-servicedesk involveres.

  Reparasjon av IT-utstyr?

  Reparasjon eller bestilling av nytt utstyr organiseres i de fleste tilfeller av IT-servicedesk, se oversikt over rutiner for bestilling av IKT-utstyr.

  Om garanti

  Det er vanligvis to års garanti på nettbrett og mobiltelefoner, og tre års garanti på OsloMets PC-er.

  Garantien dekker ikke følgende skader: Fysiske skader, fuktskader og andre selvpåførte skader på utstyret dekkes som regel ikke av garanti. Denne typen skader må repareres eller erstattes av nytt utstyr.

  Utstyr som plutselig slutter å virke uten noen god forklaring, kan være dekket av garanti, kontakt IT-servicedesk for nærmere avklaring og videre håndtering av utstyret.

  Hvordan håndterer  IT-servicedesk erstatning av IT-utstyr som ikke dekkes av garanti?

   IT-servicedesk vurderer hvorvidt ødelagt utstyr skal repareres, kasseres eller erstattes.  IT-servicedesk forespør alltid leverandør om prisoverslag for reparasjon. Vurderingen av om utstyret bør repareres eller byttes ut avgjøres deretter av  IT-servicedesk.

  Reparasjonskostnadene blir i hvert enkelt tilfelle vurdert opp mot utstyrets verdi og alder.  IT-servicedesk avgjør og informerer den tilsatte, og dens leder, om hva som er mest hensiktsmessig; å reparere eller å kjøpe nytt utstyr. I tvilstilfeller involverer  IT-servicedesk den tilsatte og dens leder.

  Hva skjer mens jeg venter på reparasjon eller nytt IT-utstyr?

   IT-servicedesk bistår med låneutstyr mens du venter på nytt bestilt IT-utstyr, eller eventuelt frem til leder har bestemt at utstyret som er ødelagt/tapt ikke skal erstattes.

  Lånetilbudet forutsetter at tilsvarende utstyr er tilgjengelig hos IT-servicedesk.

  Generelt om tyveri og hærverk

  Har du blitt utsatt for tyveri eller hærverk begått på OsloMet, skal det meldes til Avdeling for eiendom. Sikkerhetsansvarlig på OsloMet følger opp saken, og forholdet må også meldes til politiet.

  Meld fra om innbrudd, hærverk og tyveri (sikersiden.no)

  Meld tap av utstyr

  Meld fra om tap av IKT-utstyr til: itservicedesk@oslomet.no

 • Retningslinjer for e-post, e-postadresser og kalender

  Overordnede retningslinjer for e-post

  Sikker deling via e-post

  Gjør deg kjent med hvordan kryptere filer og informasjon for sikker deling via e-post.

  Kalenderavtaler

  • Private avtaler: Avtaler kan legges inn og merkes Privat, et ikon med hengelås i Outlook. Avtalen vil da få navn Privat, og ingen detaljer vil vises i kalenderen.

  Om innsyn og logging

  All innkommende og utkommende e-post som kommer inn/ut av Exchange logges.

  I loggene kan vi se avsender, mottaker, emnefelt, når e-post ble sendt og statusrapport som sier om e-post har kommet eller feilet underveis i prosessen.

  Loggene brukes til feilsøking og lagres i 365 dager.

  E-postlister og e-postgrupper

  E-postlister og e-postgrupper i Office 365.

  E-postadresser

  1. Fakulteter, institutt og andre enheter skal følge gjeldende retningslinje: funksjon-fakultet@oslomet.no.

  Eksempel på e-postadresser:

  • eksamen-lui@oslomet.no
  • postmottak-tkd@oslomet.no
  • studenteks-jbi-sam@oslomet.no
  • studentforening-[foreningsnavn]@oslomet.no

  2. Sentrale funksjoner og funksjoner på tvers av studiesteder skal følge gjeldende retningslinjer.

  Eksempel på e-postadresser:

  • lsb@oslomet.no
  • eller der man har geografiske tjenester: lsb-kjeller@oslomet.no
  • postmottak@oslomet.no

  Les mer om e-postlister.

  Standard e-postsignatur

  Følgende mal gjelder som standard signatur for e-post.

 • Om sikkerhetstiltak på IKT-utstyr

  Mobile Device Management

  Alle mobiltelefoner kjøpt inn via OsloMet skal ha programmet Intelligent Hub (MDM) installert. Følg veiledning for MDM og installer programmet dersom du oppdager at det ikke er installert på din mobiltelefon, eller kontakt IT-servicedesk.

  Låsekode for e-post

  Alle enheter som er satt opp med e-post fra OsloMet skal beskyttes med passord eller låsekode.

  Du må godkjenne sikkerhetspolicy som universitetet krever for oppsett av e-post og kalender på din mobile enhet. Dette forutsetter at enhetene har en låsing for å hindre misbruk og for å tilfredsstille sikkerhetskrav.

  Kryptering og lagring

  Du skal kryptere lagringsmedier som inneholder tilgangsbegrenset informasjon, for eksempel minnepinne eller ekstern harddisk, slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til dine data på den.

  Slett data før du kaster lagringsmedier

  Skal du kaste eller slutte å bruke en minnepenn eller ekstern harddisk må du forsikre deg om at alt innhold er fullstendig slettet.

  Bærbare PC-er ved OsloMet

  Tilgang til filer utenfor OsloMet-nettverket

  For å få tilgang til hjemmeområdet og fellesområder kan du koble opp ved hjelp av eksternt skrivebord eller VPN-klienten Viscosity.

  • Eksternt skrivebord (remote desktop) gir sikker tilgang til alle filer og mapper og fullt skrivebordsmiljø og en rekke programmer.
  • Ved VPN-tilkobling vil du få tilgang til alle filer og mapper, skrivebordet ditt, og PC-en oppdateres når den er koblet til OsloMet-nettverket.

  Sikkerhet/kryptering av harddisken

  For å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til data/filer m.m. lagret på den bærbare PC-en, leveres alle bærbare PC-er med krypterte disker.

  Kryptering er en metode for å øke sikkerheten for en fil ved å omkaste innholdet slik at det bare kan leses av noen som har den riktige krypteringsnøkkelen til å dekryptere det.

  Fjernhjelp

  Alle OsloMets bærbare PC-er har programvare som gjør det mulig for IT-servicedesk å gi fjernhjelp uansett hvor PC-en befinner seg, så sant den har nettilgang.

  Installasjon av programvare

  Det ligger en rekke programmer tilgjengelig for fri installasjon via Software Center.

  Dersom det er et stort behov for andre programmer kan du kontakte IT-servicedesk, slik at det aktuelle programmet gjøres tilgjengelig.

  Oppdatering av programvare

  Microsoft-programvare oppdateres automatisk når PC-en er tilkoblet Internett. All annen programvare installert av OsloMet oppdateres når PC-en er koblet opp mot OsloMet sitt nettverk, enten via dockingstasjon eller trådløst nett.

  Bruker du utstyr som ikke er eiet av OsloMet i jobbsammenheng skal både utstyr og programvare være oppdatert så langt det er praktisk mulig.

 • Om administrasjon av IT-konto

  Registrering av brukere

  For å få tilgang til OsloMets nettverk og fellestjenester, må ansatte være korrekt registrert i lønnssystemet, SAP. Les mer om tilganger på ansatt.oslomet.no/tilgang.

  Ta kontakt med lokal personalkonsulent/HR-ansvarlig dersom det gjelder registrering eller endring av informasjon om deg.

  Tildeling av brukernavn

  Brukernavn blir automatisk tildelt ved registrering i IAM-systemet vårt. Tildelingen skjer automatisk, og du får en personlig ID fra leverandøren vår, SIKT. IT eller HR kan ikke bytte brukernavn for deg.

  Krav om gyldig fødselsnummer

  Du må være registrert med gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer i SAP for å få brukernavn og passord til bruk på OsloMet.

  Registrere mobilnummer i Min profil

  Har du glemt passordet ditt eller ikke byttet det innen fristen, kan du få tilsendt midlertidig passord via SMS. For å kunne motta SMS, må ditt mobilnummer være registrert i Min profil.

  Feide Innsyn og tilgang til Feide-tjenester

  For å kunne få tilgang til fellestjenester, det vil si FEIDE-tjenester, som lønnsslipp, timeregistrering og reiseregning i SAP, må du være registrert med gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer.

  Kontakt HR ved feil og manglende tilganger

  Du må kontakte din nærmeste leder eller HR-ansvarlig dersom du ikke har tilgang til OsloMets nettverk eller FEIDE-tjenester. HR-ansvarlig vil sjekke om du er korrekt registrert i BAS.

  Reservasjon mot synlighet

  I Min profil kan du kun velge å reservere deg mot visning av mobilnummer, bilde og personprofil.

  Reservasjon av alle persondata *

  Dersom du reserverer deg mot visning av alle persondata, vil din profil som tilsatt ved OsloMet ikke vises i elektroniske søk på nettsidene www.oslomet.no.

  Bilde i nytt adgangskort?

  Vær klar over at ditt bilde er synlig på www.oslomet.no og Outlook e-postklient når du mottar nytt adgangskort. Du kan reservere deg mot synlighet på din profil.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk

Åpningstider sommer 2024

Telefon :
67235555
E-post :
Sted/Adresse :
P46
Tidspunkt/Åpningstid :
Hverdager 08-15:00
Kjeller:
Skranke Kjeller er åpen kl. 09-15 i perioden 24.-28. juni. Skranken er stengt i juli. Det er mulig å få stedlig hjelp på Kjeller etter avtale. Avtal med oss på telefon eller e-post.
Url :
Digital kollegastøtte i Teams

Skranke P48 er stengt i perioden 24. juni – 9. august