TSD 2.0 | FoU-håndbok - Ansatt

TSD 2.0 - Tjeneste for sensitive data

TSD 2.0 - Tjeneste for sensitive data

Alle prosjekter som skal behandle sensitive data skal som hovedregel benytte løsningen Tjenester for sensitive data (TSD 2.0).

Tjeneste for sensitive data, TSD 2.0, utvikles og driftes av USIT ved UiO, og inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for håndtering og lagring av vitenskapelige data. TSD er kjøpt inn fra UiO av OsloMet, og UiO leverer også brukerstøtte på tjenesten.

Se TSDs nettsider (uio.no)

Kom i gang med TSD:

  • Søk tilgang til TSD 2.0

   Søk tilgang til TSD

   For søknad om finansiering

   NB! Har du data som krever sikker infrastruktur som TSD, så husk å spesifisere denne kostnaden i søknad om finansiering.

   Gjeldende prisliste for TSD-tjenester

   Før søknad til TSD må følgende være tilfredsstilt:

   • Prosjektet skal behandle data som er sensitive. Hovedsakelig særlige kategorier av personopplysinger, men også andre data med særlige krav til sikring.
   • Det kreves dokumentasjon som vedlegg for tilråding/godkjenning til å håndtere aktuelle data (typisk NSD, REK, Personvernombud).
   • Prosjektet skal være registrert i arkiv hos OsloMet. I praksis betyr det Public360 og eventuelt også Meldingsarkivet hos NSD.
   • TSD leverer ønsket funksjonalitet til forskningsprosjektdeltagerne (sjekk UiOs oversikt over nødvendig programvare).

   Det må fylles ut et dokument: Vedlegg til databehandleravtale (lastes ned i søknadsprosessen)

   Ved utfylling av søknad til TSD bør en alltid benytte TSD sin lenke (alltid siste oppdatert versjon).

   Søknadsskjema (Nettskjema) har åtte sider (pr. 28. okt.2019):

   1. Informasjon om deg som prosjektadministrator
   2. Informasjon om prosjektet
    1. Last opp etisk godkjenning (NSD, REK, Personvernombud)
    2.  Kortnavn på prosjektet (kort tittel, - kun intern bruk hos TSD)
    3. Prosjektkode (Dette velger du selv, – intern bruk hos TSD)
   3. Forskningsansvarlig institusjon for prosjektet
    1. Fyll ut og signer maldokument (Vedlegg til databehandleravtale) og last den opp)
   4. Fakturering
    1. Kontaktperson for fakturering: Prosjektleder
    2. Faktura merkes med: Bestillerkode (før inn kode for din avdeling)
    3. Adresse: 997058925 (Elektronisk fakturaadresse for OsloMet)
    4. Postnummer: Benyttes ikke
    5. Sted: Benyttes ikke
     1. Postnummer og Sted er obligatoriske felt fra TSD, men ikke brukt av OsloMet.
   5. Lagring og operativsystem:  Standardverdier er vanlig
   6. Behov for tungregning og database:  Standardverdier er vanlig
   7. Signering og levering.

   MERK: Årlig tjenesteavgift har hittil blitt dekket av Avdeling for IKT.  Fakturering direkte til prosjekt er aktuelt for tilleggstjenester (utviding av maskinvare (CPU/RAM), konsulentarbeid i TSD).

  • Nettskjema

   Nettskjema brukes ofte til innsamling av data. Bruker du Nettskjema til innsamling av sensitive data eller personopplysninger kan data sendes kryptert fra Nettskjema til TSD 2.0.

  • Program- og maskinvare i TSD

   Om maskinvare:

   Merk at en standard TSD-prosjektmaskin har tilsvarende kapasitet som en typisk bærbar maskin. Standardspesifikasjon for TSD-prosjektmaskin er 8 GB RAM og en prosessorkjerne (2,2 GHz).

   Til større datafiler og statistisk arbeid vil det derfor være nødvendig å «oppgradere» kapasiteten.

    

   Om programvare:

   All lisensiert programvare må bestilles pr. bruker på den enkelte prosjektmaskin. (Selv om du har tilgang til Stata i ett prosjekt, må det altså bestilles på nytt dersom det skal benyttes i annet prosjekt).

   Husk å oppgi prosjektnummer og brukernavn ved bestilling

   1. Prosjektnummer: p123,
   2. Brukere: Ola Nordmann (p123-olan) og Kari Olsen (p123-kariol)

   Programvare deles i to grupper:

   1. Programvare du kan bestille direkte fra TSD via følgende lenke Contact the technical support team
   2. Programvare du må bestille gjennom OsloMet sine bestillingssider

    

   Gruppe 1: 

   Typisk programvare der OsloMet har Site-lisens, nettverkslisenser med mange samtidige brukere, eller OpenSource-programvare.

   • NVivo
   • F4transcript
   • Matlab
   • SPSS

    

   Gruppe 2:

   Lisensierte program, bestilles via bestilling av IT-utstyr for følgende program (priser pr. juni 2020):

   • Mplus og Ad on      (9 000,-/lisens)
   • Stata MP8                (6 000,-/lisens)
   • StatTransfer            (2 000,-/lisens)

   Ønsker du programvare i TSD som ikke finnes på bestillingssiden, så kan dette meldes til itservicedesk@oslomet.no.

  • Mulige unntak for bruk av TSD

   Unntak for at TSD ikke skal brukes for prosjekter som jobber med sensitive data må avklares med Avdeling for IKT og kontakt: itservicedesk@oslomet.no.

   • Akutt behov for sikring av data
   • Det er ikke tilgang til internett der sensitive data skal behandles.
   • Alternativ teknisk løsning med tilfredsstillende god sikring.
   • Prosjektet er avhengig av programvare som ikke kan leveres av TSD.
    • TSD har det meste av aktuell programvare, eller alternativ programvare med tilsvarende funksjonalitet.
   • Godkjenning som stiller spesifikke krav til maskinvare og behandling.
    • TSD blir i økende grad anerkjent som et godt alternativ til frittstående maskiner uten nettilgang og plombert/kryptert maskinvare. Dataleverandør eller godkjenningsinstans må eventuelt godkjenne overføring til TSD.
   • Behandling av sensitive data utgjør en svært kort og godt sikret periode av det totale prosjektløp.
    • Dette kan eksempelvis være intervju som transkriberes og anonymiseres på en sikker måte, og dette er en svært liten del av prosjektet. Originalfiler krypteres og lagres med utgangspunkt at de ikke skal åpnes (bare kunne åpnes for kontroll).
   • Bare én prosjektdeltaker med god opplæring/rutiner for sikker håndtering av data (krypterte enheter, krypterte filer, ikke nettilgang, backup,).
  • Ofte stilte spørsmål

    

   Ett godt utgangspunkt for alle spørsmål er TSD sine hjemmesider Use TSD - den engelske versjonen blir oppdatert og bør benyttes!

   Installasjon av programvare?

   Klientprogramvaren VMWare Horizon Client, kan installeres fra Software Center på OsloMets PC-er og Mac-er. Søk etter programmet «Horizon Client» og installer dette (krever normalt omstart av maskinen).

   Se mer informasjon på: Quick Start Guide (TSD)

   Ny mobil eller glemt passord?

   Gjennom tjenesten:  https://selfservice.tsd.usit.no kan du selv hente såkalt QR-kode til din mobil-telefon, eller passord om du har glemt det. Les mer om denne tjenesten hos UiO.

   Hvordan mappes området N:\

   I noen tilfeller er dessverre ikke prosjektmaskinen ferdig satt opp med sti til lagringsområdet for prosjektet. Dette kan du ordne selv ved å klikke på denne oppskriften.

   Oppretting av TSD-konto

   Oppretting av TSD-konto vil skje automatisk etter at TO trinn er gjennomført:

   1. Prosjektdeltaker må søke om tilgang til aktuelt prosjekt ved å oppgi prosjektnummer (pXXX)
   2. Prosjektleder må autorisere prosjektdeltaker ved å oppgi dennes personnummer. Les mer om brukeradministrasjon.

   Etter at dette er gjort vil konto bli opprettet og prosjektdeltaker vil motta e-post frå TSD med videre informasjon om hvordan en logger på og kommer i gang.

  • Ressurser

  Kontakt IT-servicedesk

  Kontakt IT-servicedesk