Inngå og følg opp en innkjøpsavtale

Inngå og følg opp en innkjøpsavtale

Ved behov for en anskaffelse til over 100.000 kroner hvor det ikke finnes en aktuell rammeavtale, må det gjennomføres en formell anskaffelsesprosess i flere trinn.

Du mangler rammeavtale

Du mangler rammeavtale

Hvis du vil kjøpe noe og det ikke finnes en aktuell rammeavtale som dekker behovet, må du vurdere om det bare er behov for et enkeltkjøp, eller om det er nødvendig å gjennomføre en anskaffelsesprosess for å inngå en ny avtale.

 1. Du kan gjennomføre et enkeltkjøp utenom avtale dersom:

  • Beløpet det skal kjøpes for er under 100.000 kroner
  • Og vi ikke har behov for å gjenta kjøpet

  Slik gjennomfører du enkeltkjøpet

  • Gå inn i Min bestilling og velg «Meld inn behov».
  • Velg de aktuelle kategoriene inne i systemet og beskriv behovet ditt, og send inn. Din lokale innkjøper vil da bistå deg.
  • Den videre prosessen innebærer at dere skal sjekke med flere tilbydere før dere gjør den endelige bestillingen. Det er ikke nødvendig å dokumentere en konkurranse.
 2. Du må gjennomføre en formell anskaffelsesprosess dersom:

  • Beløpet det skal kjøpes for er over 100.000 kroner
  • Og det ikke finnes rammeavtale for det du skal kjøpe
 3. Videre prosess ved anskaffelse for 100.000–500.000 NOK

  • Veiledninger, retningslinjer og standardmaler som lokal innkjøper skal bruke, ligger i Teams for bestillere og under skjemaer for innkjøp og økonomi. Trenger du tilgang til malverk og veiledninger for innkjøpere, ta kontakt med din lokale innkjøper eller innkjøp sentralt. 
  • Lov om offentlige anskaffelser, Anskaffelsesforskriften del I og interne føringer skal etterleves for å sikre en profesjonell gjennomføring.
  • Ta kontakt med Seksjon for innkjøp ved behov for råd og veiledning.
 4. Videre prosess ved anskaffelse over 500.000 NOK