Arbeidsbriller - databriller | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Arbeidsbriller og databriller

Arbeidsbriller og databriller

OsloMet har rammeavtale med Synsam for databriller/arbeidsbriller, og ansatte må benytte denne avtalen for å få refusjon.

Husk at du alltid må si ifra om at du er ansatt ved OsloMet for å få de avtalte prisene - og du må ha med deg ansattkortet for å legitimere ansattforholdet.

 • Om avtalen

  Med henvisning til "Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4 (arbeidstilsynet.no)" ønsker universitetet å tilrettelegge arbeidet for ansatte som jevnlig arbeider ved dataskjerm. Et ledd i denne tilretteleggingen er å anskaffe briller for arbeid ved dataskjerm for å redusere og unngå belastning.

  OsloMet har pr. 1. august 2021 inngått rammeavtale om levering av synsundersøkelse og databriller med Synsam. Ansatte som skal anskaffe databriller/arbeidsbriller må benytte rammeavtalen med Synsam for å få refusjon.

  Det benyttes ulike betegnelser for denne type brille - databrille, arbeidsbrille, terminalbrille, skjermbrille. Retningslinjene og rammeavtalen omhandler briller for bruk under arbeid ved skjerm, og det er optiker som foretar den faglige vurderingen av om en ansatt har et behov for databriller som utløser en rett til refusjon av kostnad. Retningslinjene benytter i det videre begrepet databrille. 

  Arbeidstakere som arbeider foran dataskjerm skal få dekket utgifter til synsundersøkelse, og om optiker påviser at det er behov for egne briller til dette formålet skal de få dekket sine utgifter innenfor de rammene som beskrives under.

  Avtalen gjelder for alle Synsams butikker i Norge, men i OsloMets nærområde har de 17 butikker i Oslo, en butikk på Skedsmokorset og en butikk i Lillestrøm.

  Du bestiller selv time for synsundersøkelse hos Synsam, de anbefaler at dette gjøres på nett (PDF), men dette kan også gjøres ved å henvende seg direkte til butikk.

  Garantier

  Synsam tilbyr 2 års produktgaranti, etterjustering (brilleservice) i hele brillens levetid, 100 dagers bytterett samt 3 mnd. tilvenningsgaranti.

  Gjenvinning og gjenbruk av briller

  Synsam samarbeider med organisasjonen «Vision for all» som sørger for at brukte briller finner nye eier rundt om i verden. Synsam samler også inn slitne eller ødelagte briller som går til gjenvinning,  f.eks. kan nye brillemodeller utvikles av gjenvunnet materiell.

 • Dette får du refundert

  • synsundersøkelse
  • glass
  • innfatning

  Du får dekket glass til databriller etter anbefaling fra optiker, disse glassene har ripebeskyttelse og antirefleksbehandling. Glassene er vanligvis enten enkeltstyrkeglass, skjermprogressive glass eller romprogressive glass (ofte brukt ved jobb i skranke). 

  Du kan velge en innfatning opp til kr 600.

  NB! Vær klar over at dersom du velger å oppgradere databrillene med et dyrere glass og/eller en annen overflatebehandling enn det som ligger i avtalen, må du selv betale for mellomlegget. 

  NB2! Dersom du velger å kjøpe en dyrere innfatning betaler du kun mellomlegget og får 20 prosent rabatt på dette.

  Dersom du ikke kan bruke vanlige databriller, men har behov for andre spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for ditt arbeid, skal OsloMet dekke dette. Det skal i slike tilfeller alltid foreligge en skriftlig bekreftelse fra optiker på behovet. 

  Utgangspunktet er at brillen skal tilpasses slik at den dekker ditt behov for databrille gjennom dagen, ikke at du skal ha flere ulike databriller. Standard progressive briller som egner seg til daglig bruk regnes ikke som databriller, og OsloMet dekker ikke utgifter til briller som brukes i det daglige/utenom jobb. Avtalen omfatter ikke brilleabonnement.

 • Refusjon av kostnader

  1. Du må selv betale synsundersøkelse og eventuelle hensiktsmessige briller direkte til leverandøren.
  2. Du skal motta en bekreftelse fra autorisert optiker på at spesielle briller er nødvendig for ditt arbeid ved dataskjerm, og kvittering for dine utlegg.
  3. For å få refusjon må utlegget registreres i SAP-portalen, og du må laste opp bilde av originale kvitteringer og bekreftelse(r) fra optiker. 
 • Slik gjør du det

  Før du går til anskaffelse av databriller, må du avklare dette med nærmeste leder med personalansvar. Du må ha en skriftlig bekreftelse fra leder - e-post holder.  

  • Du må ha et reelt behov for databriller. Har du allerede briller som dekker ditt behov, vil du ikke ha rett til databriller. Det vil være optikeren hos Synsam som foretar denne vurderingen.
  • Behovet må godkjennes i hvert enkelt tilfelle av offentlig godkjent optiker. 
  • Du betaler selv regningen for undersøkelsen og databrillene.
  • Refusjon av utlegg registreres i SAP-portalen.
  • SAP bruker begrepet "terminalbrille" om databrille. Du må velge kategori "terminalbrille" i SAP-portalen når du registrerer utlegget.
   Beløpet du kan få dekket er summen av postene «avtale glass», «avtale undersøkning» og opp til kr 600 av innfatningen. Øvrige kostnader må du selv bekoste.
  • Du må skanne inn, laste opp eller ta bilde av bekreftelse fra leder, originale kvitteringer, samt optikers bekreftelse og eventuelle tilleggsvurderinger, og lagre dette på datamaskinen din før du begynner å registrere refusjonen i SAP-portalen.
  • Se veiledning for refusjoner av utlegg (dfo.no).

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA