Arbeidsbriller - databriller | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Arbeidsbriller og databriller

Arbeidsbriller og databriller

Den fysiske utformingen av arbeidsplassen og samspillet mellom mennesket og programvare (brukergrensesnitt), er viktige momenter i tilrettelegging av dataarbeid.

Med henvisning til "Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4" ønsker universitetet å tilrettelegge arbeidet for ansatte som jevnlig arbeider ved dataskjerm. Et ledd i denne tilretteleggingen, er å anskaffe briller for arbeid ved dataskjerm for å redusere og unngå belastning.

Refusjon av kostnader

Utgifter i forbindelse med synsundersøkelse refunderes i sin helhet. Kostnadene til de brilleglassene som er nødvendige for å skape en god arbeidssituasjon dekkes også i sin helhet. I tillegg får du dekket innfatning med inntil kr. 800,-. Kostnader utover dette må den enkelte dekke selv.

For å få dekket utgifter til briller for arbeid ved dataskjerm, skal behovet dokumenteres i hvert enkelt tilfelle, av øyelege eller offentlig godkjent optiker (medlem av Norsk Optikerforbund).

Utgiftene ved synsundersøkelse og briller for arbeid ved dataskjerm, belastes den enheten du tilhører.

Saksgang

Før du går til anskaffelse av databriller, må du avklare det med nærmeste leder med personalansvar. Søknadsskjema Arbeidsbriller til bruk ved dataskjerm (word-fil) skal deretter fylles ut.

  • Du må ha et reelt behov for databriller. Har du allerede briller som dekker ditt behov, vil du ikke ha rett til databriller.
  • Avstanden mellom dataskjermen og øynene ved ideell arbeidsstilling, skal måles opp og noteres på skjemaet og attesteres av nærmeste leder, helst i samråd med fysioterapeut, før optiker eller lege vurderer ditt syn. 
  • Behovet må godkjennes i hvert enkelt tilfelle av lege eller offentlig godkjent optiker (medlem av Norsk Optikerforbund), som skal skrive under direkte på skjemaet.
  • Du betaler regningen for undersøkelsen og databrillene.
  • Refusjon av utlegg registreres i SAP-portalen.
  • Husk at du får dekket innfatning med maks kr. 800, og at kostnader utover dette må du dekke selv.
  • SAP bruker begrepet "terminalbrille" om databrille. Du må velge kategori "terminalbrille" i SAP-portalen når du registrerer utlegget.
  • Du må skanne inn, laste opp eller ta bilde av originale kvitteringer, søknadsskjema og optikers eventuelle tilleggsvurderinger, og lagre det på datamaskinen din før du begynner å registrere refusjonen i SAP-portalen.
  • Se veiledning for refusjoner av utlegg.

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA