Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rutiner personalforvaltning

Rutine for kontakt med BHT

Rutinen gjelder for bistand fra bedriftshelsetjenesten. Bestillingen skal skje i Min bestilling. Dette er nytt i ny avtale med Stamina. Denne rutinen er foreløpig – det vil komme en bedre utgave i løpet av høsten 2020.

Bestilling

Alle bestillinger til Stamina skal gjøres i Min bestilling. Det er HR-medarbeidere som er registrert som kontaktpersoner hos Stamina som kan foreta bestilling av  BHT-tjenester/bistand .

Mange tjenester er «hyllevarer», hvor man kan bestille direkte uten å ta kontakt med Stamina på forhånd– som f.eks, arbeidsplassvurderinger, vaksiner eller førstehjelpskurs.

For bestillinger der man først trenger å få avklart hva man har behov for, og hvordan dette bør leveres, samt i saker som omhandler særlig sensitive personopplysninger kan Stamina kontaktes for en avklaring før man gjør bestillingen, og Stamina vil opprettet et referansenummer for oppdraget som skal brukes som referanse i det videre.

Beate.Nordvik@staminagroup.no er kontaktperson for begge studiesteder.

Avropskjema vedlegg til Min Bestilling - Stamina 2020.xlsx (skjemaet krever pålogging) skal alltid fylles ut og vedlegges bestillingen din. «Min bestiling» tar ikke excel-filer – skjemaet må derfor lagres lokalt som pdf-fil før det kan lastes opp i Min bestilling.

I MIn bestilling:

Velg «Bestille andre varer og tjenester»

Under «Legg til varer» velges varekategori «Bedriftshelsetjeneste»

Under «Varenavn» skriver man f.eks. arbeidsplassvurdering eller dialogmøte, evt annen betegnelse av type bistand.  

Under «Varebeskrivelse» skriver man inn den inforajonen det er nødvendig for Stamina å ha for å kunne levere tjenesten. F.eks. for arbeidsplassvurdering:

 • Navn på den ansatte
 • Hvilket fakultet/avdeling i fellesadm./senter
 • Telefonnummer til den ansatte
 • E-post til den ansatte
 • Navn på og epostadresse til nærmeste leder

NB: Sensitive personopplysninger (kalt særlige kategorier i loven) må ikke framkomme i bestillingsskjemaet – se Datatilsynet.no om personopplysninger.

For dialogmøter, og andre tjenester der :

Ta kontakt med Beate.Nordvik@staminagroup.no for avklaring av behov – det vil bli opprettet et referansenummer hos Stamina.

I «Varebeskrivelse» legges følgende inn:

 • Referansenummeret fra Stamina, og evt.: 
 • Hvilket fakultet/avdeling i fellesadm./senter
 • Bygning og kontornummer – for møtet
 • Tidspunkt for dialogmøtet

«Antall enheter»: Fyll inn hvor mange enheter som bestilles.

«Antatt pris»: Denne vil framgå av vedlegget – bruk det som framkommer der.

Last opp ferdig utfylt Avropsskjema – husk pdf.

Etterarbeid

 • Rapport fra BHT etter arbeidsplassvurdering, sendes nærmeste leder for ev. videre oppfølging, samt kopi til den ansatte.
 • Rapport fra BHT, skal legges på kontaktkortet til den ansatte.

 

Forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet er borte som følge av ny IA-avtale mellom partene i arbeidslivet

Se mer informasjon på NAVs sider om inkluderende arbeidsliv.

 


 

chatbot-portlet