Visittkort | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Visittkort

Visittkort

Informasjon rundt bestilling av visittkort for ansatte på OsloMet.

Bestilling av visittkort

Nå kan du sette opp og bestille visittkort selv. 

Litt informasjon før du bestiller:

  • Du kan bestille kort på norsk eller engelsk
  • Du står selv ansvarlig for at det som står på kortene er riktig og i henhold til enhetens egne retningslinjer.
  • Visittkortene trykkes automatisk etter at bestillingen er sendt, og  det er derfor viktig å være nøye når du leser korrektur.
  • Visittkortene sendes pr. post til mottaker.
  • Bestillingen må merkes med din enhets kostnadssted.
  • Bestilling må avklares med nærmeste leder. 

Pålogging skjer via Feide. Du kan bestille kortene dine i webshop.