Avtalekatalog | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Avtalekatalogen

Avtalekatalogen

Rammeavtalene er forpliktende for alle ansatte på OsloMet.
  • Dersom en ansatt har behov for å anskaffe noe som er dekket av en inngått avtale, så skal den avtalen brukes. For mer informasjon om de enkelte rammeavtalene, ta kontakt med lokal innkjøper (krever innlogging).
  • Rammeavtalen setter rammer og vilkår for bestillingene slik at dette ikke trenger å avtales for hvert kjøp.

Kontakt

Kontakt