Mottak av nyansatte

Mottak av nyansatte

Det er leders ansvar å planlegge introduksjonsperioden. Leder bestemmer selv hvilke andre ressurspersoner, som faddere og andre kolleger, som kan bistå i ulike praktiske gjøremål.

Første uke på jobb

Første uke på jobb

 1. Leders ansvar første uke på jobb

  Leder har ansvaret for å sørge for at den ansatte blir godt tatt i mot og får en god oppstart på OsloMet. Leder kan delegere noen av oppgavene til fadder eller andre 

  • Ta imot nyansatt, vise kontor og rømningsvei
  • Presentere fadder
  • Hente PC og aktivere konto
  • Hilserunde på avdelingen
  • Samtale om opplæringsplan og forventningsavklaring (leder)
   • hva ligger i stillingen (ansvar, myndighet, rolle)
   • orientering om prøvetid
   • presentere OsloMet som arbeidsplass
  • Sørge for at den ansatte tar alle kurs og går igjennom sikkerhetsinformasjon 
  • Innkall til relevante aktiviteter i Outlook.
  • Bestille eventuelle ekstra tilganger (RapidIdentity.com) (leder)
 2. Ansatt

  Nyansatt skal aktivt sette seg inn i opplæringsplanen og følge opp det som avtales med leder, samt delta på aktiviteter som planlegges av arbeidsgiver

  Spesielt for undervisere: 

  Ny leder: Møte egne medarbeidere

  Teknisk-administrativt ansatt skal delta på kurs om tidsregistrering (får invitasjon i Outlook)

 3. Fadder

  En fadder er en kollega som kjenner OsloMet godt, og som kan gi god informasjon om arbeidsplassen og arbeidsoppgavene. Fadderen skal også bidra til at den nyansatte blir en del av arbeidsmiljøet og trives på jobben. Man kan gjerne dele oppgaven i to og ha en faglig og en sosial fadder. 

 4. HR

  • HR-fellestjenester sender ut e-post 1. uke hver måned til alle nyansatte. Den inneholder lenker til obligatorisk e-læring, info om tid/ferie, etc.
  • Teknisk administrativt ansatte inviteres til kurs i tidsregistrering, fravær og bruk av SAP-portalen første måneden av HR-fellestjenester. Det holdes 2. uke hver måned.
  • Nye ledere får individuell opplæring i SAP-innsikt, og informasjon om HR-fellestjenesters fagområder.  De får invitasjon i Outlook fra HR-fellestjenester.
  • Alle internasjonale ansatte bør besøke mottakskontoret for internasjonale forskere innen de første 2 ukene. For å avtale tid kontakt omiss@oslomet.no