Emneplanlegging på nett | Studieadministrasjon - Ansatt

Emneplanlegging på nett

Emneplanlegging på nett

Emneplanlegging på nett (EpN) er et verktøy for å opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om OsloMets emner - fra faglærer via institutt og fakultet til OsloMets studentsystem (FS).

EpN er en digital, autorativ kilde til program- og emneplaner, som effektiviserer arbeidet både i administrasjonen og i fagmiljøene.

Oversikt over alle publiserte program- og emneplaner kan du finne på student.oslomet.no.

Her kan du finne mer informasjon om programplaner.

Veiledninger for EpN

Kontakt oss vedrørende EpN

Kontakt oss vedrørende EpN