Emneplanlegging på nett | Studieadministrasjon - Ansatt

Emneplanlegging på nett

Emneplanlegging på nett

Emneplanlegging på nett (EpN) er et verktøy for å opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om OsloMets emner - fra faglærer via institutt og fakultet til OsloMets studentsystem (FS).

EpN ved OsloMet

Etter anbefaling fra Program for digitalisering av utdanning ble det vedtatt å innføre EpN ved OsloMet med oppstart høsten 2017. Emne- og programplanene for studieåret 18/19 skal publiseres fra FS. 

Med EpN vil OsloMet få en digital, autorativ kilde til program- og emneplaner, som kan effektivisere arbeidet både i administrasjonen og i fagmiljøene. Studentene skal oppleve at oppdaterte emne- og programplaner publiseres tidligere, og at de kan stole på at versjonen på nettsiden er den som gjelder.

Oversikt over alle publiserte program- og emneplaner kan du finne på student.oslomet.no.

Veiledninger for EpN

Kontakt oss vedrørende EpN

Kontakt oss vedrørende EpN