Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon

Emneplanlegging på nett

Emneplanlegging på nett (EpN) er et verktøy for å opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om OsloMets emner - fra faglærer via institutt og fakultet til OsloMets studentsystem (FS).

EpN ved OsloMet

Etter anbefaling fra Program for digitalisering av utdanning ble det vedtatt å innføre EpN ved OsloMet med oppstart høsten 2017. Emne- og programplanene for studieåret 18/19 skal publiseres fra FS. 


Med EpN vil OsloMet få en digital, autorativ kilde til program- og emneplaner, som kan effektivisere arbeidet både i administrasjonen og i fagmiljøene. Studentene skal oppleve at oppdaterte emne- og programplaner publiseres tidligere, og at de kan stole på at versjonen på nettsiden er den som gjelder.

Veiledninger for EpN

Generell veiledning for EpN

Veiledning for kvalitetssikrer

Veiledning for godkjenner

Veiledning for FS-klarerer

Brukerveiledning fra leverandør av systemet

 

Kontakt oss vedrørende EpN

Opplever du problemer eller har du spørsmål til bruken av EpN? Meld fra til fakultetets EpN-kontakt: