Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy

DIGIN

DIGIN – Digital Innovasjon er OsloMet sin satsning på digital innovasjon i undervisningen. Her får du hjelp med både digitale læringsverktøy og teknologistøttede læringsdesign.

DIGIN tilbyr:

 

DIGIN er et tverrfaglig kompetansemiljø bestående av mennesker med spisskompetanse på teknologi, pedagogikk og kvalitet i undervisningen. Målet er økt studiekvalitet. Vi veileder, gir råd og tips til ansatte til å bli gode på digitale verktøy i undervisningen, og øke kunnskapen rundt samstemt læringsdesign.

Ta kontakt med DIGIN for en prat om hvordan du best bruker digitale læringsverktøy og læringsdesign i undervisning.

chatbot-portlet