DIGIN

Vil du at studentene dine skal få mer utbytte av undervisningen din og lære mer? DIGIN gir veiledning og råd til å utvikle innovative læringsdesign og studentaktive læringsformer og i pedagogisk bruk av digitale verktøy.

Digin knappemeny

Digin landingssidelenker

Om DIGIN

Om DIGIN

 1. Dette er DIGIN

  DIGIN er spesialister på læringsteknologi og pedagogikk i undervisning. Vi veileder og gir råd til ansatte. DIGIN er et tverrfaglig kompetansemiljø hvor vi som jobber der har spisskompetanse på teknologi, pedagogikk og kvalitet i undervisningen. Vi hjelper derfor ansatte til å bli gode på digitale verktøy i undervisningen, og øke kunnskapen rundt samstemt læringsdesign. Målet er økt studiekvalitet

  DIGIN skal

  • være en inspirerende møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis
  • fremme kunnskapsdeling på tvers av fag og fakulteter innen fagområdet digitale verktøy i profesjonsutdanning
  • yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy 

  DIGIN tilbyr  

  • Kurs og veiledning i god bruk av Canvas
  • Kurs og workshops om digitale verktøy og læringsdesign
  • Inspirasjonsforedrag om digitalisering i undervisningen
  • Veiledning og råd til å utvikle innovativ læringsdesign
  • Nettverksbygging
  • Sparring i utvikling av undervisningsopplegg, emne- og programplaner
  • Hjelp i bruk av digitale verktøy
  • Veiledning til å skaffe lisenser på digitale verktøy
  • Hjelp til å finne pedagogisk-faglige ressurser
  • Gode eksempler på digitale undervisningspraksiser
  • Rådgiving i skriving av søknader, eksempelvis Diku-midler

  Føringer for DIGINs mandat

 2. Kontakt oss

  Vi kan 

  • rådgi deg om digital læringsdesign
  • rådgi deg om baklengs undervisning
  • rådgi deg om tilbakemelding
  • rådgi deg om studentaktive undervisningsformer
  • skreddersy kurs
  • holde temabaserte seminarer
  • og mye mer!

  E-post: Ta kontakt på epost eller ring oss på 4000 1156 (kl. 8-15). 

  Book veiledning: Du kan også booke veiledning på 30 minutter når det passer deg via denne nettsiden.