Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy

DIGIN

DIGIN – Digital Innovasjon er OsloMet sin satsning på digital innovasjon i undervisningen. Her får du hjelp med både digitale læringsverktøy og teknologistøttede læringsdesign.

Mandat 

DIGIN skal:   

  • være en inspirerende møteplass for utvikling- og deling av digital undervisningspraksis  
  • fremme kunnskapsdeling på tvers av fag og fakulteter på fagområdet digitale verktøy i profesjonsutdanning  
  • yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy  

 

chatbot-portlet