Huskeliste før semesterstart | Studentstøtte | I undervisning - Ansatt

Gjør deg klar til studiestart

Gjør deg klar til studiestart

Gjør deg klar til å ta imot dine nye studenter. Her er en oversikt over det du som underviser må ha klart til studiestart, som Canvas, pensumlister, timeplan og studiestartsider. Vi har også samlet informasjon studentene trenger i forbindelse med semesterstart, slik at du kan henvise dem til riktig informasjon. Din rolle er svært viktig i møte med nye studenter.
 • Publisér dine Canvas-emner

  Først når du publiserer ditt emne i Canvas, blir  både emnet og tilhørende pensumliste synlig for studentene i Canvas. Og studentene vil gjerne inn og se! Derfor anbefaler vi deg å publisere emnet selv om du ikke er ferdig med undervisningsinnholdet. Innhold som er under arbeid kan stå som upublisert selv om emnet er publisert. 

  Ser ikke du ditt emne eller trenger annen hjelp med Canvas? Kontakt gjerne DIGIN eller din Canvas-superbruker.

  Tips

 • Oppdater og godkjenn pensumlisten

  Du som er ansvarlig for pensumliste i et emne må godkjenne ditt pensum og sende til biblioteket i Leganto. Biblioteket kvalitetssikrer og publiserer pensumlistene. Deretter kan studentene dine finne pensumlisten i Canvas og Universitetsbiblioteket sine bibliotekskataloger. 

  Trenger du hjelp eller mer informasjon, skriv til pensum@oslomet.no eller ta kontakt med din kontaktbibliotekar (oslomet.no).

  Tips

 • Sjekk timeplan i studie- og undervisningsstart

  Timeplanen skal vise reell tid for all undervisningsaktivitet. Den skal vise aktivitetene i studiestartperioden, og tid og sted for oppmøte første dag.

  Nye studenter henvises til å sjekke timeplanen sin, og det er av den grunn viktig at studentene skal finne all informasjon i timeplanen – og ikke andre steder. Det skaper forvirring.

  Se veiledninger for timeplansystemet for mer info om dette.

   Tips

 • Kvalitetssikre studiestartsiden for ditt studieprogram

  I alle utsendelser ber vi de nye studentene søke opp sitt studium fra student.oslomet.no for å finne informasjon om sin studiestart. Der finner de blant annet

  • lenke til timeplan, emneplan og pensumlister,
  • tidspunkt for første studiedag,
  • informasjon om aktivering og om tilganger,
  • informasjon som er spesifikt om studieprogrammet, for eksempel politiattest, fritak og gruppeinndeling.

  Er du ansvarlig for studiestart på et studieprogram? Sørg for at denne informasjonen er korrekt. Ta kontakt med fakultetets kommunikasjonsrådgiver.

 • Introkurs for nye studenter - en hjelp i studiestart

  OsloMet har laget et introduksjonskurs for nye studenter. Kurset sendes dem i forkant av studiestart, og ligger åpent i Canvas. Det kan med fordel også brukes gjennom hele første semester, så bruk det gjerne. Kurset skal trygge og forberede studentene på studiene og på livet som student, og har både tekst, bilder og korte filmer. 
  Kurset består av modulene:

  • Velkommen til OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet, overgangen fra vgs til universitet, hvordan en studiehverdag ser ut)
  • Kom i gang (praktisk huskeliste, sånn er første studiedag, kilder til informasjon)
  • Motivert for studier (smarte mål, motivasjon og tankesett, din karriere)
  • Studér smart (studieteknikk og gode studievaner)
  • Rettigheter, ansvar og studentstøtte (dine rettigheter og plikter, støttetilbud på OsloMet)

  Foreløpig sendes kurset til nye studenter på bachelorutdanninger, en del årsstudier og femårig lærerutdanning. Kurset for studiestart høst 2023 ligger nå ute (oslomet.instructure.com). Hele kurset åpent for alle, unntatt "Test deg selv", som kun nye studenter får tilgang til. Vil du vite mer? Ta kontakt med Ellen Solberg (oslomet.no)

 • Gi studentene en god og trygg studiestart

  Skal du ta imot nye studenter ved studiestart? Studentene dine er spente på fag, arbeidsmåter og om de blir kjent med noen på studieprogrammet. I tillegg er det mye informasjon på en gang. De får e-post og SMSer med informasjon for å komme i gang. Men hjelp dem gjerne med å navigere, sånn at opplevelsen av OsloMet og studiestart blir best mulig. 

  Vi har laget en sjekkliste for nye studenter. Be dem om å se over sjekklisten for nye studenter (student.oslomet.no) for å se om de har gjort alt de skal. Sjekklisten inneholder blant annet informasjon om følgende:

  Bruk tid på å la studentene dine bli kjent og trygg i gruppa. Med senka skuldre og noen å snakke med blir det mye lettere å fokusere på studiene!