Huskeliste før semesterstart | Studentstøtte | I undervisning - Ansatt

Huskeliste før semesterstart

Huskeliste før semesterstart

Les sjekkliste over det du som underviser bør ha klart før begynnelsen av et nytt semester. Vi har også samlet informasjon studentene trenger i forbindelse med semesterstart, slik at du kan svare på det studentene spør om.

Publisér dine Canvas emner i dag

Først når du publiserer ditt emne i Canvas, blir  både emnet og tilhørende pensumliste synlig for studentene i Canvas. Derfor anbefaler vi deg å publisere emnet selv om du ikke er ferdig med undervisningsinnholdet. Innhold som er under arbeid kan stå som upublisert selv om emnet er publisert.

Ser ikke du ditt emne eller trenger annen hjelp med Canvas? Kontakt gjerne DIGIN eller din Canvas-superbruker.

Tips:

 • PubliserSlik publiserer du et Canvas-emne
 • Kopier: Ønsker du å kopier innhold fra et tidligere et annet emne i Canvas? Slik går du fram for å importere innhold.
 • Informer: Legg ut en beskjed til studentene i ditt Canvas-emne dersom emnet eller emnets pensumliste ikke er ferdig enda. Det øker studentenes tillit til at alt er som det skal være og antall henvendelser fra studenter reduseres.
 • Video: Start undervisningen med å vise en introduksjonsvideo om Canvas som OsloMet har laget.

Oppdater og godkjenn pensumlisten

Vil du at studentene dine finner pensumlisten sin lett tilgjengelig både i Canvas og Universitesbiblioteket sine bibliotekskataloger? I så fall bør du som ansvarlig for pensumlisten godkjenne ditt pensum for emnet i Leganto.

Trenger du hjelp eller mer informasjon, skriv til pensum@oslomet.no eller ta kontakt med din kontaktbibliotekar.

Tips

Din timeplanen i studie- og undervisningsstart

Timeplanen skal gjenspeile virkeligheten av all undervisningsaktivitet.  Utover dette skal timeplanen også gjenspeile aktivitetene i studiestartsperioden som for eksempel opprop på første studiedag.

Det er av den grunn viktig at studentene skal finne all informasjon om tid og sted kun i timeplanen – og ikke andre steder!

Se veiledninger for timeplansystemet for mer info om dette.

 Tips

Hjelp studentene dine ved studiestart

Studentene dine har mye å huske på i forkant av et nytt semester. Her er de aller viktigste tingene både studentene dine og du bør vite – i tilfelle det er deg de spør:  

 • Bli student: Det første studentene må gjøre, er å semesterregistrere seg i Studentweb. Nye studenter må i tillegg aktivere sin brukerkonto.
 • Tilganger: Som student med en aktiv brukerkonto og gjennomført semesterregistrering, får de
  • Tilgang til sin personlige timeplan
  • Tilgang til læringsplattformen Canvas og andre IKT-systemer
  • Etter 90 minutter tilgang til sin emnene og tilhørende pensumlister i Canvas (dersom emnet er publisert)
  • Merk: det kan forekomme forsinkelser med tilganger til klassetimeplaner eller aktiviteter i Canvas hvis studentene partiplasseres i grupper etter undervisningsstart.
 • SemesteravgiftStudentene kan betale semesteravgiften etter at de har semesterregistrert seg. Fakturaen med betalingsfrist finner de i Studentweb.
 • Studentkort: hvordan få studentkort.
 • Digitalt studentbevisStudentene får et digitalt studentbevis etter at semesteravgiften er betalt og semesterregistreringen gjennomført.

Henvis studentene dine videre til mer informasjon!

Har du innspill?

Denne siden er utviklet av Seksjon for digitalisering av utdanning (DIU). Gi oss gjerne beskjed dersom du har innspill.

Send mail til nadinek@oslomet.no.