Huskeliste før semesterstart | Studentstøtte | I undervisning - Ansatt

Gjør deg klar til studiestart

Gjør deg klar til studiestart

Gjør deg klar til å ta imot dine nye studenter. Her er en oversikt over det du som underviser må ha klart til studiestart, som Canvas, pensumlister, timeplan og studiestartsider. Vi har også samlet informasjon studentene trenger i forbindelse med semesterstart, slik at du kan henvise dem til riktig informasjon.
 • Publisér dine Canvas-emner

  Emnet og tilhørende pensumliste blir først synlig for studentene når du publiserer emnet ditt i Canvas. Og studentene vil gjerne inn og se! 

  Er du ikke helt ferdig med undervisningsinnholdet? Publiser emnet likevel! Innhold som er under arbeid, kan stå som upublisert selv om emnet er publisert. 

  Ser ikke du ditt emne eller trenger annen hjelp med Canvas? Kontakt gjerne DIGIN eller din Canvas-superbruker.

  Tips

 • Oppdater og godkjenn pensumlisten

  Som ansvarlig for pensumliste i et emne må du godkjenne pensum, og sende til biblioteket i Leganto. Biblioteket kvalitetssikrer og publiserer pensumlistene. Deretter kan studentene finne pensumlisten i Canvas og Universitetsbiblioteket sine bibliotekskataloger. 

  Trenger du hjelp eller mer informasjon, skriv til pensum@oslomet.no eller ta kontakt med din kontaktbibliotekar (oslomet.no).

  Tips

 • Sjekk timeplan i studie- og undervisningsstart

  Timeplanen skal vise reell tid for all undervisningsaktivitet. Den skal vise aktivitetene i studiestartperioden, og tid og sted for oppmøte første dag.

  Nye studenter henvises til å sjekke timeplanen sin. Derfor er det viktig at studentene finner all informasjon i timeplanen – og ikke andre steder. 

  Se veiledninger for timeplansystemet for mer info om dette.

   Tips

 • Kvalitetssikre studiestartsiden for ditt studieprogram

  De nye studentene søke opp sitt studium fra student.oslomet.no for å finne informasjon om sin studiestart. Der finner de blant annet informasjon som er spesifikt om studieprogrammet, for eksempel politiattest, fritak og gruppeinndeling. De finner også tid for oppmøte første dag og annen viktig informasjon.

  Er du ansvarlig for studiestart på et studieprogram? Sørg for at denne informasjonen er korrekt. Ta kontakt med fakultetets kommunikasjonsrådgiver.

 • Introkurs for nye studenter - en hjelp i studiestart

  OsloMet har laget et digitalt introduksjonskurs for nye studenter. Kurset ligger åpent i Canvas, og sendes i tillegg til nye studenter i forkant av studiestart høst.  Kurset skal trygge og forberede studentene på studiene og på livet som student, og har både tekst, bilder og korte filmer. 
  Kurset består av modulene:

  • Velkommen til OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet, overgangen fra vgs til universitet, hvordan en studiehverdag ser ut)
  • Kom i gang (praktisk huskeliste, sånn er første studiedag, kilder til informasjon)
  • Motivert for studier (smarte mål, motivasjon og tankesett, din karriere)
  • Studér smart (studieteknikk og gode studievaner)
  • Rettigheter, ansvar og studentstøtte (dine rettigheter og plikter, støttetilbud på OsloMet)

  Kurset sendes til nye studenter på bachelorutdanninger, en del årsstudier og femårig lærerutdanning. Vi er også i gang med et eget introduksjonskurs for masterstudenter. Begge kursene legges ut her når de er kvalitetssikret for høst 2024. Foreløpig kan kurset for studiestart høst 2023 kikkes på (oslomet.instructure.com). Vil du vite mer? Ta kontakt med Ellen Solberg (oslomet.no)

 • Gi studentene en god og trygg studiestart

  Skal du ta imot nye studenter ved studiestart? Hjelp dem gjerne å navigere, sånn at opplevelsen av OsloMet og studiestart blir best mulig. 

  Be studentene å se over sjekklisten for nye studenter (student.oslomet.no) for å se om de har gjort alt de skal.

  Bruk tid på å la studentene dine bli kjent og trygg i gruppa. Med senka skuldre og noen å snakke med blir det mye lettere å fokusere på studiene.

  Lykke til med studiestart!