Canvas | Læringsressurser og verktøy | I undervisning - Ansatt

Canvas

Canvas

Canvas er OsloMet sin digitale læringsplattform.

Gjør deg klar for nytt semester med vår sjekkliste!

Se også Canvas-veiledninger for OsloMet.

Innhold


Personvern i Canvas

Opplysninger og kommunikasjon som OsloMets brukere legger inn i Canvas blir ikke videreformidlet til tredjeparter. Les OsloMets personvernerklæring for Canvas-data i sin helhet her.


Tilgang til Canvas

Alle ansatte med en OsloMet-bruker har automatisk tilgang til å logge inn i Canvas, men du får ikke nødvendigvis automatisk tilgang til de emnene du skal undervise i. Hvis du mangler tilgang til emner du skal undervise i, se avsnitt "Tilgang til emner som underviser".

Tilgang til emner som underviser

Tilgang til emner som underviser i Canvas gis via det studieadministrative systemet FS, som forvaltes av studieadministrasjonen på det enkelte fakultet. Fakultetene kan ha ulike rutiner for hvem i Studieseksjonen som gir disse tilgangene. Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte, kan du spørre ditt fakultets superbruker for Canvas, via en av e-postadressene under:

Dobbel brukerkonto

Hvis du har påbegynt et studium ved OsloMet (inkluderer PhD-programmer) samtidig som du er ansatt, vil du nå ha to IT-kontoer; én studentbruker (studentnummeret ditt) og én ansattbruker (ansattbrukernavnet ditt). I denne situasjonen vil automatisk alle Canvas-tilganger (både tilganger som lærer og som student) flyttes fra ansattkontoen til studentkontoen. Du mister altså ingen av tilgangene dine, men er nå nødt til logge inn med studentnummeret ditt i Canvas, for å finne dem.

Hvis du ønsker å bytte om på dette, slik at alle tilganger (både som student og som lærer) ligger på ansattkontoen din i stedet, kan du selv foreta dette byttet her:

OBS! Det tar ca. 2 timer fra brukerbytte er gjennomført til endringen er registrert i Canvas.

Tilgang til emner for studenter

Studenter får automatisk tilgang til emnene sine i Canvas når de semesterregistrerer seg. Det tar ca. 2 timer fra semesterregistrering er gjennomført til tilgangen i Canvas er på plass. Studenter må aldri legges inn i Canvas-emner manuelt. Hvis en student henvender seg om manglende tilganger i Canvas (etter semesterregistrering), må studenten henvises til studieadministrasjonen på fakultetet.

Du finner en mer detaljert beskrivelse av dette temaet i vårt introduksjonskurs til Canvas: Tilgang for studenter: Semesterregistrering og Studentweb


Viktige datoer

Opprettelse av emner

Studiepoenggivende emner blir automatisk opprettet av studieseksjonen på det enkelte fakultet i forkant av neste semester. Mangler du tilgang til et emne du skal undervise i, se avsnittet Tilgang til emner som underviser.

  • Canvas-emner for høstsemesteret opprettes normalt innen 1. mai
  • Canvas-emner for vårsemesteret opprettes normalt innen 1. november

Semesterregistrering

For at studenter skal få automatisk tilgang til emner i Canvas må de semesterregistrere seg. Studenter kan tidligst gjøre dette når Studentweb åpnes for semesterregistrering for det påfølgende semesteret. Dette åpnes på følgende tidspunkter:

  • 1. desember for vårsemesteret
  • 1. juni for høstsemesteret

Pensumlister (Leganto)

For viktige datoer og informasjon om pensumlister på OsloMet samt publisering av disse, se Pensumlistesystem (Leganto) (ansatt.oslomet.no)


Kurs- og opplæringsressurser for undervisere

Online introduksjonskurs til Canvas for undervisere

OsloMet har utviklet et eget introduksjonskurs til Canvas, som gir en innføring i systemene våre og hvordan de henger sammen, samt grunnleggende bruk av Canvas. Kurset er nettbasert og kan gjennomføres i eget tempo.

Videoopptak av web-kurs

Det er gjennomført en rekke web-kurs i systemene våre, blant annet i Canvas, som er tilgjengelige på lenken under.

Introduksjonsvideo til Canvas

Denne videoen gir deg et raskt overblikk over bl.a. grensesnittet, relevante innstillinger og meldingssystemet i Canvas. Den er primært rettet mot studenter, men kan likevel være relevant å ha sett gjennom (varer 2 minutter og 24 sekunder)

Relaterte ressurser

Relaterte ressurser

Kontaktpunkter Canvas

Hjelp på TKD

Hvis du har spørsmål angående Canvas må du henvende deg via mail til fakultetet ditt.

Canvas TKD

E-post :

Hjelp på HV

Hvis du har spørsmål angående Canvas må du henvende deg via mail til fakultetet ditt.

Canvas HV

E-post :

Hjelp på LUI

Hvis du har spørsmål angående Canvas må du henvende deg via mail til fakultetet ditt.

Canvas LUI

E-post :

Hjelp på SAM

Hvis du har spørsmål angående Canvas må du henvende deg via mail til fakultetet ditt.

Canvas SAM

E-post :

Hjelp utenom fakultet

Hvis du har spørsmål angående Canvas må du henvende deg via mail til fakultetet ditt.

Canvas OsloMet

E-post :