Oppstart av prosjekt

 1. Oppstartsmøte mellom prosjektedelse og administrasjonen
  • Hvordan skal rapporteringen foregå? Hvem rapporterer hva/når? Avklare kommunikasjon i prosjektgruppen. Rapportering til finansieringskilde skal skje i henhold til de krav som stilles. Prosjektleder initierer selv rapporteringen og utarbeider den faglige rapporten. Administrasjon på fakultet/senter skal utarbeide økonomirapport.
  • Avklare HMS (risikovurdering, HMS-ansvar).
  • Avtale møtefrekvens.
  • Gjennomgå rutiner for timeføring (hvis oppdragsgiver krever det).
  • Avklare eventuelle utlysninger av stillinger.
  • Tildeles prosjektet midler skal budsjett revideres i henhold til tildelingssum og krav fra finansieringskilde.
 2. Prosjektnummer
  Kontakt økonomi på fakultet/senter for å få opprettet et prosjektnummer.
 3. Ansettelser
  Fremgangsmåte ved ansettelse av medarbeidere. Du må imidlertid være obs på at finansiøren kan ha retningslinjer for hvordan ansettelseskontrakten skal se ut. HR-konsulenten bistår med ansettelser. Se også Forskermobilitet og karriereutvikling.
 4. Bruk av midler
  • Alle som skal gjøre innkjøp ved OsloMet skal følge lov og forskrifter for Offentlige Anskaffelser, OsloMets rammeavtaler, rutiner mv. Ta kontakt med økonomi ved ditt fakultet/senter. Mer om innkjøp og bestillinger ved OsloMet.
  • Alt utstyr som kjøpes inn av prosjektet er OsloMets eiendom
  • Deltakere i et prosjekt bør ha innsyn i prosjektets økonomi og bruk av ressurser. Åpenhet er viktig for å unngå konflikter og mistenkeliggjøring i forhold til ressursbruken.
  • Forskningsgruppeledere og prosjektledere skal kunne redegjøre for bruk av midler de har fått til rådighet.
  • Er du i tvil om hva du kan disponere pengene til, kontakt økonomi.
 5. Samhandlingsverktøy
  Opprettes hvis ikke det er gjort. Se pkt. 4 under Søke midler.
 6. Nettside
   Kontakt din nettredaktør på ditt fakultet/senter hvis prosjektet skal ha en egen nettside.
 7. Formidling
  Ønsker du å synliggjøre din forskning via søkemotoroptimalisering og forskerprofil? Sjekk ut nettsiden om Formidling.
 8. Lage publiseringsstrategi?

  Du bør tenke igjennom om du skal lage en publiseringsstrategi som tjener prosjektets formål og som vil gi mest mulig impact/gjennomslag for prosjektresultatene.

Kontakt

NIBR

R&D NIBR

Url :
NIBR