Bibliotek og forskningsstøtte | Formidling og publisering - Ansatt

Bibliotek og forskningsstøtte

Bibliotek og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket støtter deg i ditt akademiske arbeid.

Kontakt og ressurser

Kontakt og ressurser

Har du spørsmål eller bestillinger til universitetsbibliotekets gruppe for forskningsstøtte, ta kontakt!

ub.forskningsstotte@oslomet.no