Bibliotek og forskningsstøtte | Formidling og publisering - Ansatt

Bibliotek og forskningsstøtte

Bibliotek og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket støtter deg i ditt akademiske arbeid.

Litteratursøk

Litteratursøk kan være tidkrevende og forutsette særlige kompetanser (søketeknikk, databasekjennskap m.m.). Biblioteket hjelper deg med søk på ulike nivåer:

Tekst og språk

Enheten for akademisk språkpraksis holder kurs i bl.a. akademisk engelsk og norsk for ansatte med annet førstespråk, de veileder og gir innspill til tekstarbeid m.m:

Publisering

Vi hjelper deg med spørsmål om ulike former for publisering:

Forskningsformidling

Få hjelp til å synliggjøre forskningen din med f.eks.:

Tilrettelegging for læring i studiegrupper (PAL)

Studieverkstedet tilbyr opplæring i PAL/SI-PASS (Peer Assisted Learning/Supplemental Instruction), en forskningsbasert metode hvor erfarne studenter får opplæring som studiegruppeledere. De skal legge til rette for studentaktiv læring i strukturerte studiegrupper for førsteårs-studenter. 

Informasjon om tilrettelegging for læring i studiegrupper (PAL/SI-PASS).

Kontakt

Har du spørsmål eller bestillinger til Universitetsbibliotekets gruppe for forskningsstøtte, ta kontakt på e-post!

Kontakt og ressurser

Kontakt og ressurser

Har du spørsmål eller bestillinger til universitetsbibliotekets gruppe for forskningsstøtte, ta kontakt!

ub.forskningsstotte@oslomet.no