Bibliotek og forskningsstøtte | Formidling og publisering - Ansatt

Universitetsbibliotekets tjenester

Universitetsbibliotekets tjenester

Biblioteket tilbyr tjenester som hjelp til litteratursøk, publisering, bibliometri, rapportering av forskningsresultater med mer.