Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering

Bibliotek og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket støtter deg i ditt akademiske arbeid.

Litteratursøk

Litteratursøk kan være tidkrevende og forutsette særlige kompetanser (søketeknikk, databasekjennskap m.m). Biblioteket hjelper deg med søk på ulike nivåer:

Tekst og språk

Enheten for akademisk språkpraksis holder kurs i bl.a. akademisk engelsk og norsk for ansatte med annet førstespråk, de veileder og gir innspill til tekstarbeid m.m:

Publisering

Vi hjelper deg med spørsmål om ulike former for publisering:

Forskningsformidling

Få hjelp til å syngliggjøre forskningen din med f.eks.:

 

Kontakt og ressurser

Har du spørsmål eller bestillinger til universitetsbibliotekets gruppe for forskningsstøtte, ta kontakt!

ub.forskningsstotte@oslomet.no

chatbot-portlet