Midler til åpen publisering - Ansatt

Midler til åpen publisering

Midler til åpen publisering

OsloMet gir støtte til dekning av publiseringsavgift ved åpen publisering (Open Access), innenfor bestemte vilkår.

Det er to offisielle kanaler for midler til åpen publisering ved OsloMet: Publiser- og les-avtalene inngått med de største akademiske forlagene og OsloMets publiseringsfond.

Publiser- og les-avtalene gjelder i all hovedsak hybridtidsskrift. Det vil si abonnementstidsskrift som åpner for åpen publisering mot betaling. Vilkår og tittellister for de enkelte avtalene.

Publiseringsfondet gir støtte til publisering i rene gull-publikasjoner, der alt innholdet er åpent tilgjengelig på nettet. Fondet gir støtte til både artikler og bokutgivelser. Informasjon om vilkårene for å søke støtte via Publiseringsfondet. 

Informasjon om OsloMets publiseringspolitikk.

Svar på ofte stilte spørsmål om midler til åpen publisering

Kontakt

Kontakt