Publisering av ph.d.-avhandling | Formidling og publisering - Ansatt

Trykking og publisering av ph.d.-avhandling

Trykking og publisering av ph.d.-avhandling

Skriftserien på OsloMet trykker og publiserer ph.d.-avhandlinger.

Trykking ved innlevering

Ved innlevering av avhandlingen til bedømmelse skal det trykkes fem eksemplarer til kommisjonen, med unntak av innleveringer ved Fakultet for helsevitenskap hvor kommisjonen får avhandlingen som PDF-fil.

Fil og bestilling av trykking sendes til Skriftserien av administrasjonen ved ph.d.-programmet.

Trykking til disputas

Når avhandlingen er godkjent og dato for disputas er satt, trykkes ph.d.-avhandlingen. Administrasjonen bestiller og bekoster det antall som skal foreligge til disputas hos Skriftserien. Skriftserien sørger for forside, kolofonside, kontakt med trykkeri og pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket.

Publisering etter disputas

Avhandlingen kan gjøres tilgjengelig som en publikasjon i OsloMets skriftserie etter disputas. Publiseringen gjør det enkelt for andre (for eksempel forskere og bibliotek) å få tak i avhandlingen.
 
Vil du publisere avhandlingen må du skrive under på en publiseringsavtale (Word-dokument) som du får tilsendt i etterkant av disputasen. En signert pdf-versjon av avtalen kan også sendes på e-post til Universitetsbibliotekets seksjon for forskningsstøtte.  
 
Her må du blant annet ta stilling til:

  • om avhandlingen skal publiseres trykt og/eller digitalt (både i Skriftserien og ODA).
  • hvilken type lisens som gjelder (Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) lisens/eller annen).
  • om det er behov for hjelp til rettighetsavklaring av allerede publiserte artikler.

Avhengig av hva som krysses av i avtalen blir avhandlingen tilgjengelig for kjøp av trykt utgave og/eller gratis nedlasting av pdf fra Skriftseriens nettside (skriftserien.oslomet.no) samt i OsloMets åpne institusjonelle arkiv for vitenskapelige publikasjoner, ODA (oda.oslomet.no).

Artikkelbasert avhandling og publiseringsrettigheter

For artikkelbaserte avhandlinger er det viktig å være oppmerksom på avtale(r) som er inngått med forlag/tidsskrift som har publisert de ulike artiklene. Universitetsbibliotekets seksjon for forskningsstøtte (e-post) kan være behjelpelig med avklaring av publiseringsrettigheter.

I digital utgave (nedlasting fra Skriftseriens nettside (skriftserien.oslomet.no) og i ODA (oda.oslomet.no) vil artikler publisert i Open Access-tidsskrifter være likt artikkelen som er publisert. Er artikkelen publisert av en utgiver som ikke tillater videre publisering, bør forfatteren undersøke med utgiver om tillatelse til å publisere en pre-print-versjon av artikkelen. Hvis slik tillatelse ikke gis, tas artikkelen ut av avhandlingen, men den kan fortsatt lenkes til.  

Kontakt

Kontakt