Unngå rovtidsskrift | Formidling og publisering - Ansatt

Unngå rovtidsskrift/røvertidsskrift

Unngå rovtidsskrift/røvertidsskrift

Mange opplever å få direkte henvendelser fra utgivere med tilbud om publisering av tidsskriftartikler. Dessverre finnes det en del såkalte rovtidsskrifter/røvertidsskrift (predatory publishers), som tar seg betalt via forfatteravgift (APC) for å publisere artikler i verdiløse tidsskrifter. Her er oppskriften på hvordan du kan unngå dette.

Gode råd for å oppdage rovtidsskrifter

Typiske faresignaler

  • Dårlig språk på nettsiden, feilstavelser og tydelig oversatte setninger. Nettsiden kan se lite profesjonell ut.
  • Uklar adresse, vanskelig å se hvilket land tidsskriftet utgis i. Vanskelig å finne kontaktinformasjon.
  • Mangelfull informasjon om tidsskriftredaksjonen eller bare navn du ikke har kjennskap til. Av og til brukes navnene til fiktive forskere, eller kjente forskeres navn misbrukes mot deres vilje. Sjekk for eksempel nettsiden til kjente forskere og se om de selv oppgir å være medlem i redaksjonen.
  • Forretningsmodellen er basert på publiseringsavgift (APC), men det er vanskelig å finne ut hvilke priser som gjelder før du sender inn manuskriptet.
  • Fagfellevurderingsprosessen er uklar eller dårlig beskrevet. Svært rask publisering etter innsending kan bety at fagfellevurderingen ikke blir utført.

Er du i tvil, ta kontakt med din kontaktbibliotekar (oslomet.no).

Kontakt

Kontakt