Hjelp til systematiske litteratursøk | Formidling og publisering - Ansatt

Bestill systematiske litteratursøk

Bestill systematiske litteratursøk

Bibliotekarer fra Universitetsbiblioteket gjennomfører systematiske litteratursøk for ditt forskningsprosjekt.

Arbeidet med å utføre omfattende litteratursøk i forskningsprosjekter er tidkrevende og forutsetter kompetanse i søketeknikk og kjennskap til ulike databaser og informasjonskilder. Universitetsbiblioteket tilbyr gjennomføring av systematiske litteratursøk i samarbeid med dem som deltar i prosjektet. Arbeidet utføres av en eller to bibliotekarer (universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar).

Dette får dere:

 • Fagfellevurdert, gjennomarbeidet og dokumentert søkestrategi.
 • Forslag til aktuelle databaser og andre kilder.
 • Gjennomføring av systematiske søk.
 • Levering av referanser på avtalt format (for eksempel bibliotek i EndNote).

I tillegg kan dere få:

 • Forslag til tekst om litteratursøket som kan inkluderes søknad om prosjektmidler.
 • Forslag til metodetekst om litteratursøket i sluttrapport.
 • Påbegynt PRISMA-diagram.
 • Siteringssøk på utvalgte referanser.

Dette må dere bidra med:

Kommunikasjon og møter ved oppstart om:

 • Prosjektet og oppdraget.
 • Aktuelle søkeord.
 • Aktuelle kilder.
 • Avgrensninger.
 • Annen informasjonsutveksling.

Underveis i prosessen trenger vi:

 • Justering av søkeord og avgrensninger etter innledende søk.
 • Vurdering av resultater underveis.
 • Utvelgelse av aktuelle referanser.

Vi tar betalt for oppdrag over en viss størrelse. Prisen er for tiden 686 kr timen.

Kontakt:

Ressursgruppa for litteratursøk: litteratursok@oslomet.no

Bestilling: