Tilrettelegging for læring i studiegrupper (PAL/SI-PASS) - Ansatt

Tilrettelegging for læring i studiegrupper (PAL/SI-PASS)

Tilrettelegging for læring i studiegrupper (PAL/SI-PASS)

Studieverkstedet tilbyr opplæring i PAL/SI-PASS (Peer Assisted Learning / Supplemental Instruction), en forskningsbasert metode hvor erfarne studenter får opplæring som studiegruppeledere. De skal legge til rette for studentaktiv læring i strukturerte studiegrupper for førsteårsstudenter.

Studenter brukes allerede som læringsstøtte på ulike måter på OsloMet. Studieverkstedet ønsker å kvalitetssikre deres arbeid, ved å gi opplæring i metoder og verktøy som fremmer arbeidsmåter preget av struktur, selvstendighet og deltakelse. Opplæringen er gratis og deltakerne får kursbevis. 

Målet med å innføre PAL/SI-PASS er å hjelpe studenter med å lykkes i studiene fra start. Metoden er egnet for alle studentgrupper, også for emner som har høy strykprosent. PAL/SI-PASS viser gode resultater, og praktiseres på rundt 1500 universiteter i over 30 land.