Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering / Bibliotek og forskningsstøtte

Systematiske søk og litteraturovervåking

En systematisk tilnærming til litteratursøk og litteraturovervåking gjør det enklere å ha oversikt over en stadig økende mengde vitenskapelige publikasjoner.

Systematiske søk

Et systematisk litteratursøk handler om å kunne finne så mye relevant litteratur som mulig og dermed få en god oversikt over hva som allerede er skrevet på feltet. Skal du f.eks. lage en litteraturoversikt er dette stedet å starte. Går du frem systematisk blir søket også dokumenterbart og etterprøvbart.

Et systematisk litteratursøk består av flere trinn:

 1. Strukturer forskningsspørsmålet (problemstillingen) ved å dele spørsmålet inn i ulike hovedelementer.  Les mer på PhD on track
 2. Velge databaser/kilder.
 3. Lage søkestrategier – finne relevante søkeord (søketermer) for de ulike kategoriene i spørsmålet. Les mer på PhD on track
 4. Vurdere resultatene og eventuelt revidere søkestrategiene: hvis søket gir for mange irrelevante treff og/eller utelater relevante referanser, bør søkestrategien revurderes.
 5. Bearbeide referanser ved å importere referanser fra ulike kilder til tilgjengelig referansehåndteringsverktøy (for eksempel EndNote). Les mer på PhD on track
 6. Loggføre og rapportere søket – valg som tas underveis i søkeprosessen bør loggføres. Søket beskrives i rapportens metodekapittel.
 7. Eventuelt oppdatere søket - dersom oppsummeringen skal oppdateres eller prosjektet tar lang tid, må også søket foretas på nytt.

Litteraturovervåking

En rekke databaser og forlag tilbyr litteraturovervåking, dvs. varsling (alerts) når det kommer nye artikler som matcher søket ditt eller når det kommer nytt nummer av et tidsskrift.

Her finner du veiledninger på hvordan du kan lage alerts i utvalgte databaser som du har tilgang til via OsloMet.

Gå til veiledninger for:

 • EBSCOhost-basene (Academic Search Premier, Business Source Elite, Cinahl, EconLit, ERIC, Food Science Source, GreenFILE, Library Information Science & Technology (LISTA), Medline og SPORTDiscus)
 • ScienceDirect
 • Web of Science-basene (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Journal Citation Reports og Arts & Humanities Citation Index)

EBSCOHOST-basene

Registrer deg som bruker
 1. Gå til ønsket base og klikk Sign in  
 2. Klikk på Create a new account
 3. Fyll ut skjema (navn, e-post, velg brukernavn og passord mm.)
 4. Klikk Save changes
Search alert
 1. Klikk på Search history på toppen av resultatlisten
 2. Søkehistorikken vises så, dvs. en liste over de søkene du har gjort i denne sesjonen. Her kan du huke av hvilke søk du vil lagre som alert. Klikk på  Save searchers / Alerts
 3. Logg på hvis du ikke allerede er logget på
 4. Velg Alert under Save Search As og fyll ut feltene  (navn, hvor ofte, hvor lenge, epostadr. alertene skal sendes til osv.)
 5. Klikk på Save-knappen for å lagre  
 6. Gir kvittering på skjermen. Klikk på Continue-knappen for å komme tilbake til Search History
 7. Du får en kvittering tilsendt pr e-post. Deretter vil du etter hvert motta e-post med oversikt over nye artikler som matcher søket ditt. Hvor ofte, avhenger av frekvensen du bestemte da du laget alerten og om det faktisk har kommet noen nye artikler
Journal alert

= innholdsfortegnelse tilsendt på epost når det kommer nytt nummer av et tidsskrift

 1. Under Publications (øverst på skjermen) får man opp en liste over baser og publikasjoner. Velg ønsket base for å se hvilke tidsskrifter som er analysert i basen
 2. Bla i alfabetisk liste eller søk på tittel i Browse for-feltet for å finne aktuelt tidsskrift. Klikk på tidsskriftnavnet (du kan lage alert på tidsskrifter med og uten fulltekst)
 3. Klikk på Alert / Save / Share   
 4. Logg på hvis du ikke allerede er logget på (hvis du ikke er registret, registrer deg via ”Create a new account” og velg brukernavn og passord)
 5. Klikk på E-mail alert
 6. I neste skjerm velges mottaker(e), format m.m. (klikk på Advanced Settings for ytterligere valg)
 7. Lagre alerten ved å klikke på Save-knappen
 8. Du får en kvittering tilsendt pr e-post. Deretter vil du motta e-post med innholdsfortegnelse hver gang det kommer et nytt nummer av tidsskriftet
Varsling via RSS

Alle EBSCOhost-databasene støtter RSS-varsling. Følg i hovedsak veiledningene som over, men med følgende unntak:

Search Alerts: Punkt 5: Fyll ut / velg blant alternativene (navn, hvor ofte, hvor lenge osv.) og hak av for No e-mail (RSS only).
Punkt 7: Kopier RSS-feeden til din RSS-leser før du klikker Continue

Journal Alerts: Punkt 2: Klikk på RSS-symbolet ved ønsket tidsskrift og gå rett videre til punkt 7.
Punkt 7: Kopier RSS-feeden til din RSS-leser før du lagrer ved å klikke på Save-knappen

ScienceDirect

Registrer deg som bruker
 1. Gå til ScienceDirect
 2. Klikk på Register (øverst i høyre hjørne)
 3. Fyll ut og klikk på Show alert & other settings for å se alert-oppsettet og evt. endre
 4. Klikk på Register
Search alerts
 1. Logg deg inn og gjør et søk
 2. I resultatlisten klikker du på Save as search alert . Fyll ut/velg blant alternativene og klikk Save Alert

Journal alerts
 1. Klikk på fanen  Browse  
 2. Velg deretter hvilke tidsskrift du ønsker e-mail alert eller varsling via RSS fra

Web of science-basene

Registrer deg som bruker
 1. Gå til Web of Science og klikk på Sign in
 2. Velg Register
 3. Fyll ut skjema og klikk Submit registration
My Saved Searches (SearchAlerts)
 1. Gjør et søk
 2. Klikk på Search history (alle søkene vil bli lagret som alerts, så slett evt. søk du ikke vil lagre alert på)
 3. Klikk på Save history / Create alert
 4. Fyll ut/velg blant alternativene: hak av for Send me e-mail alert, Alert type: Velg Biblio + abstract eller Full record eller Email format: Velg Field tagged hvis du bruker EndNote, hvis ikke velg Plain text
 5. Klikk på Save
My Citation Alerts

= få beskjed når en artikkel blir sitert

 1. Søk opp/gå til ønsket artikkel og klikk på tittelen (slik at du står i Full Record)
 2. Klikk på Create Citation Alert
 3. Klikk på Done

Kontakt

Trenger du hjelp? spør oss!

chatbot-portlet