Vitenskapelige Open Access tidsskrifter | Formidling og publisering - Ansatt

Kontakt

Kontakt

Vitenskapelige Open Access-tidsskrifter

Vitenskapelige Open Access-tidsskrifter

Universitetsbiblioteket (UB) tilbyr publiseringsløsning, råd og veiledning for utgivelse av Open Access tidsskrifter på OsloMet.

Om plattform og brukerstøtte

Universitetsbibliotekets Digitale Tjenester gir råd og hjelp til å starte et tidsskrift, vi hjelper til med oppsett, indeksering og tilbyr brukerstøtte. Programvaren som brukes er Open Journal Systems (OJS).

Vårt tilbud om drift omfatter:

 • Brukerstøtte
 • Rådgivning i forhold til type fagfellevurdering, valg av navn, språk, utgivelsesmodell m.m.
 • Hjelp med første gangs oppsett av litteraturlister, siteringsstil, utseende på mal for artikkel-PDF-er.
 • DOI (Digital Object Identifier, permanent URL for artikler)
 • Opplæring/workshops for redaktører.
 • Årsmøte for alle redaktører/kontaktpersoner for tidsskriftet
 • Indeksering og synlighet. Hvilke databaser bør tidsskriftet ligge i.
 • Opplastning av artikkelmetadata til DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Statistikk
 • Hjelp med omdirigering av eksisterende URLer og annen teknisk rådgivning
 • Lagring og publisering av videoer i tidsskriftartikler
 • Informasjon om finansieringsordninger

Finansiering av tidsskrift i humaniora og samfunnsfag

 • Norske tidsskrifter kan søke om støtte via CERES. Les nyhetssak om støtteordningen (ceres.no). Tidsskriftseiere må melde sin interesse for å delta i løpet av juni 2017.
 • Nordiske tidsskrifter kan søke om støtte fra den nordiske publiseringsnemnda for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (NOP-HS). Utlysningen (aka.fi) åpnes hvert år i august/september.

Forutsetninger for å etablere et tidsskrift:

 • OsloMets policy for opprettelse av OA-tidsskrifter følges
 • Dekanen eller senterleder tar beslutning om opprettelse og har ansvar for at de nødvendige vurderinger gjøres i henhold til fakultet/senters situasjon.
 • Tidsskriftene står fritt til å selge reklameplass på siden, så lenge reklamen har undergått en redaksjonell vurdering.
 • Tidsskriftene står fritt til å ta forfatterbetaling for publisering (APC), men alle artikler må være gratis, åpent og umiddelbart tilgjengelig for alle lesere.
 • OsloMet er ansvarlig for teknisk drift av plattform, men det er tidsskriftets redaktør som står ansvarlig for innholdet som utgis på plattformen. Se Open Access tidsskrifter utgitt ved OsloMet (journals.hioa.no) her.

Slik etablerer du et tidsskrift.