Regler om økonomi | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Regler om økonomi og anskaffelser

Regler om økonomi og anskaffelser

Her finner du informasjon om fullmakter, interne retningslinjer om økonomi, lover og forskrifter om offentlige anskaffelser og offentlige retningslinjer om økonomiforvaltning.

Beløpsgrenser

Alle behov meldes inn via Min Bestilling, denne løsningen sørger for at rett innkjøper får din behovsinnmelding.

  1. Alle innkjøp inntil NOK 500.000 skal gjøres av en lokal innkjøper.
  2. Innkjøp for over 500.000,- gjøres av innkjøp sentralt.

For mer informasjon om regelverket, se nedenfor.

Hva innebærer det å ha fullmakt?

Budsjettdisponeringsmyndighet

Tilsatte som har myndighet til å disponere midler på universitets vegne.

Attestasjonsfullmakt (bestillingsfullmakt)

  • Ansatte som har fullmakt til å bestille og betale varer og tjenester på universitets vegne, og som kan attestere på transaksjoner i økonomisystemer.
  • Fullmakten delegeres av en leder med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).

Les mer om fullmakter her.

Interne retningslinjer om økonomi og anskaffelser

Lover og forskrifter om offentlige anskaffelser

Offentlige retningslinjer om økonomiforvaltning

Kontakt

Kontakt