Skip to Content
Health, Safety and Environment

Helse og miljø

Helse og miljø er sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse, og hvordan OsloMet ivaretar krav om universell utforming og hensyn til ytre miljø.

Contact