Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger

Grønt OsloMet

Som utdanningsinstitusjon har vi et ansvar for å bevisstgjøre både studenter og tilsatte på å tenke bærekraft og ivaretakelse av miljø. Her presenterer vi miljøarbeidet ved OsloMet.

Vi ønsker å ha miljøbevisste tilsatte, og studenter som utdannes med kompetanse til å møte framtidas miljøutfordringer med innovative handlinger og bærekraftige løsninger.

I Strategi 2024 har vi som mål å prioritere infrastrukturløsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk.

Miljøarbeidet

Målsetning for OsloMets miljøtiltak

  • Utarbeide en strategi for miljøarbeid
  • Lage en handlingsplan for tiltak på kort og lang sikt
  • Kartlegge og dokumentere hva som er status ved de ulike fakultet og enheter
  • Synliggjøre og samle gode eksempler
  • Kartlegge og dokumentere hva som er status innen de administrative hovedområdene
  • Sette mål og forbedringpunkter inn i en tidsplan og prioritere
  • Informere og synliggjøre hva som gjøres og begrunne tiltakene
  • Utarbeide en årlig miljørapport
 

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om OsloMet sine grønne satsinger, ta kontakt med oss:


chatbot-portlet