Grønt OsloMet - Ansatt

Web-innholdvisning (Global)

Bærekraft og Grønt OsloMet

Som utdanningsinstitusjon har OsloMet et ansvar for å bevisstgjøre studenter og ansatte på å tenke bærekraft og ivaretakelse av miljø.

I Strategi 2024 (oslomet.no) har vi som mål å prioritere infrastrukturløsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk.

Se også OsloMets handlingsplan for bærekraft.

Målsetning for OsloMets miljøtiltak

  • Utarbeide en strategi for miljøarbeid
  • Lage en handlingsplan for tiltak på kort og lang sikt
  • Kartlegge og dokumentere hva som er status ved de ulike fakultet og enheter
  • Synliggjøre og samle gode eksempler
  • Kartlegge og dokumentere hva som er status innen de administrative hovedområdene
  • Sette mål og forbedringspunkter inn i en tidsplan og prioritere
  • Informere og synliggjøre hva som gjøres og begrunne tiltakene
  • Utarbeide en årlig miljørapport

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om OsloMet sine grønne satsinger, ta kontakt med oss:

Grønt OsloMet

E-post :