Ventilasjon | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Ventilasjonsrutiner

Ventilasjonsrutiner

Her finner du informasjon om ventilasjonsanleggene- og når du må melde fra om ekstra ventilasjon.

Ventilasjon

  • Anleggene kjøres som hovedregel mellom klokken 07.00 og 16.30.
  • I perioder av året med hurtige temperatursvingninger vil det kunne oppleves tregheter i  ventilasjonsanleggene, ved at temperaturen inne ikke samsvarer med forholdene ute.

Behov for ekstra ventilasjon

Ved behov for ventilasjon utenom ordinære tider skal dette meldes ifra på forhånd, senest onsdag uken før arrangement eller samling (alt som er timeplanlagt senest onsdag uken før trenger ikke å meldes fra om). 

Kontakt

Kontakt