Tilrettelegging for gravide | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Tilrettelegging for gravide

Tilrettelegging for gravide

Arbeidsgiver har plikt til å risikovurdere arbeidsmiljøet og tilrettelegge arbeid og arbeidsplass etter den enkeltes forutsetninger.

Arbeidssituasjonen

Ta kontakt med nærmeste leder så tidlig som mulig i graviditeten og be om en vurdering av arbeidssituasjonen.

Enkel ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen kan være aktuelt ved normale svangerskapsplager (smerter i rygg/bekken, bein mm). Variasjon i arbeidsstilling kan også være gunstig hvis du får plager. Bedriftshelsetjenesten kan bistå.

Gravid som arbeider med kjemikalier eller har belastende arbeidssituasjoner

Hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid, er det viktig å ta hensyn til hva du jobber med. Enkelte kjemikalier og arbeidssituasjoner kan være skadelig for forplantningsevnen eller for fosteret. Dine bekymringer skal vektlegges og tas hensyn til.

All bruk av kjemikalier skal risikovurderes også med tanke på gravide.

Dette gjelder også for gravide studenter i laboratorier og verksteder.

Leders oppgaver

Linjeleder skal sørge for løpende kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, og iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak. Som leder har du ansvaret for at gravide arbeidstakere beskyttes mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Det betyr at du skal sørge for å tilrettelegge arbeidet og arbeidsplassen etter den enkeltes forutsetninger.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå dersom det er uklart hvilke konkrete forhold i arbeidsmiljøet som kan ha betydning.

Interne dokumenter

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA